ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด สันกำแพง จ.เชียงใหม่ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ สันกำแพง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ สันกำแพง จ.เชียงใหม่
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ สันกำแพง จ.เชียงใหม่) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ สันกำแพง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่สันกำแพง ,ร้านดอกไม้ สันกำแพง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ สันกำแพง(14A-1537)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1537
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สันกำแพง
บริการส่งดอกไม้ สันกำแพง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สันกำแพง(14A-1533)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1533
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สันกำแพง
บริการส่งดอกไม้ สันกำแพง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สันกำแพง(14A-1526)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1526
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สันกำแพง
บริการส่งดอกไม้ สันกำแพง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สันกำแพง(14A-1525)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1525
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สันกำแพง
บริการส่งดอกไม้ สันกำแพง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สันกำแพง(14A-1523)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1523
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สันกำแพง
บริการส่งดอกไม้ สันกำแพง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สันกำแพง(14A-1522)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1522
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สันกำแพง
บริการส่งดอกไม้ สันกำแพง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สันกำแพง(14A-1518)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1518
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สันกำแพง
บริการส่งดอกไม้ สันกำแพง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สันกำแพง(14A-1517)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1517
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สันกำแพง
บริการส่งดอกไม้ สันกำแพง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สันกำแพง(14A-1514)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1514
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สันกำแพง
บริการส่งดอกไม้ สันกำแพง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สันกำแพง(14A-1513)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1513
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สันกำแพง
บริการส่งดอกไม้ สันกำแพง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ สันกำแพง จ.เชียงใหม่ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ สันกำแพง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด สันกำแพง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน สันกำแพง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ สันกำแพง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ สันกำแพง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด สันกำแพง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.สันกำแพง
วัดแช่ช้าง
แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดแม่ตาด
ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
วัดแม่ปูคาเหนือ
แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดแม่ผาแหน
ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
วัดโรงธรรมสามัคคี
สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดกฤษณา
แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดกอสะเลียม
บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดคำซาว
สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดชัยชนะมงคล(ป่าเป้า)
ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
วัดช่างเพี้ยน
บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดดงขี้เหล็ก
แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดดอนปีน
แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดดอนมูล
ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
วัดดอยซิว
ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
วัดต้นเปา
ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดต้นผึ้ง
ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดทรายมูล
ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
วัดทุ่งต้อม
ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
วัดน้ำจำ(น้ำชำ)
ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดบวกเป็ด
ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดบวกค้าง
บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดบ่อสร้าง
ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดบ้านโป่ง
บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดบ้านโห้ง
ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
วัดบ้านน้อย
สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดบ้านมอญ
สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดปงป่าเอื้อง
แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดป่าเปา
แช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดป่าเห็ว
สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดป่าแงะ
ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
วัดป่าแดง
สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดป่าตาล
บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดป่าตึง
ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
วัดป่าตึง
ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
วัดป่าสักน้อย
แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดป่าห้า
ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
วัดปูคาใต้
แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดพระป้าน
ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดม่วงเขียว
ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดม่วงม้าเหนือ
ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดม่วงม้าใต้
ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดย่าพาย
บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดร้องกองข้าว
บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดร้องวัวแดง
ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดร้อยพร้อม
บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดลังการ์
ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดล้านทอง
ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
วัดวังธาร
ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง
สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันโค้ง
ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันใต้
สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันกลางเหนือ
สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันกลางใต้
สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันก้างปลา
ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันกำแพง
สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันข้าวแคบกลาง
ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันติวนาราม
สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันป่าค่า
ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันปูเลย
สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันมะแปป
แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสันมะฮกฟ้า
ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดสีมาราม
สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่
วัดหนองแสะ
ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่
วัดหนองโค้ง
ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
วัดอรุณโชติการาม
ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่
โรงเรียนใน อ.สันกำแพง
โรงเรียนบ้านแช่ช้าง
โรงเรียนบ้านแม่ปูคา
โรงเรียนบ้านกอสะเลียม
โรงเรียนบ้านดอนปิน
โรงเรียนบ้านบวกค้าง
โรงเรียนบ้านบ่อสร้าง
โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง
โรงเรียนบ้านป่าตึงดอยซิว
โรงเรียนบ้านมอญ
โรงเรียนบ้านร้องก่องข้าว
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
โรงเรียนวัดแม่ผาแหน
โรงเรียนวัดช่างเพี้ยน
โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
โรงเรียนวัดดอยยาว
โรงเรียนวัดทรายมูล
โรงเรียนวัดน้ำจำ
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง
โรงเรียนวัดบ้านโห้ง
โรงเรียนวัดบ้านใหม่
โรงเรียนวัดบ้านน้อย
โรงเรียนวัดบ้านหม้อ
โรงเรียนวัดป่าเปา
โรงเรียนวัดป่าตาล
โรงเรียนวัดป่าตึง
โรงเรียนวัดม่วงม้า
โรงเรียนวัดย่าปายร้อยพร้อมสามัคคี
โรงเรียนวัดร้องวัวแดง
โรงเรียนวัดริมออน
โรงเรียนวัดล้านตอง
โรงเรียนวัดสันโค้ง
โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ
โรงเรียนวัดสันกลางใต้
โรงเรียนวัดสันป่าค่า
โรงเรียนวัดสันมะแปบ
โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า
โรงเรียนวัดหนองแสะ
โรงเรียนสันกำแพง
โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง
โรงเรียนอนุบาลเศรษฐศิลป์
โรงเรียนอนุบาลแม่บัวคลี่
โรงเรียนอนุบาลบ้านฌานินทร
โรงเรียนอนุบาลพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลร่มแก้ว
โรงเรียนอนุบาลรักนิรันดร์
โรงเรียนอนุบาลสิทธิโรจน์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...