ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ สันป่าตอง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ สันป่าตอง จ.เชียงใหม่) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ สันป่าตอง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่สันป่าตอง ,ร้านดอกไม้ สันป่าตอง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ สันป่าตอง(14A-1537)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1537
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สันป่าตอง
บริการส่งดอกไม้ สันป่าตอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สันป่าตอง(14A-1533)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1533
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สันป่าตอง
บริการส่งดอกไม้ สันป่าตอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สันป่าตอง(14A-1526)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1526
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สันป่าตอง
บริการส่งดอกไม้ สันป่าตอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สันป่าตอง(14A-1525)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1525
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สันป่าตอง
บริการส่งดอกไม้ สันป่าตอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สันป่าตอง(14A-1523)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1523
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สันป่าตอง
บริการส่งดอกไม้ สันป่าตอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สันป่าตอง(14A-1522)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1522
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สันป่าตอง
บริการส่งดอกไม้ สันป่าตอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สันป่าตอง(14A-1518)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1518
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สันป่าตอง
บริการส่งดอกไม้ สันป่าตอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สันป่าตอง(14A-1517)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1517
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สันป่าตอง
บริการส่งดอกไม้ สันป่าตอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สันป่าตอง(14A-1514)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1514
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สันป่าตอง
บริการส่งดอกไม้ สันป่าตอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สันป่าตอง(14A-1513)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1513
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สันป่าตอง
บริการส่งดอกไม้ สันป่าตอง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ สันป่าตอง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด สันป่าตอง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน สันป่าตอง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ สันป่าตอง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ สันป่าตอง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด สันป่าตอง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.สันป่าตอง
วัดเวฬุวนาราม
แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดแม่ก๊า
แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดแสงสว่าง
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดโรงวัว
น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดโรงวัว
แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดใหม่หัวฝาย
น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดกลางทุ่ง
ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดก่อเก๊า
ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดกอโชค
แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดกอม่วง
มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดกิ่วแลน้อย
บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดกิ่วแลหลวง
ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดกู่คำ
ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดข่วงมื่น
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดข่วงหมื่น
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดควรนิมิตร
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดคันธาราม
สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดจอมแจ้ง
น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดช่างกระดาษ
ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดดอนแก้ว
ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดดอนชัย
ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดต้นแก้ว
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดต้นแหนหลวง
ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดต้นโชค
ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดต้นกอก
บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดต้นงิ้ว
บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดต้นผึ้ง
ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดตลาดแก้ว
ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดทรายมูล
แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดท้องฝาย
บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดท่าเดื่อ
บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดท่าโป่ง
บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดท่ากาน
บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดท่าจำปี
ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดท่าวังพร้าว
ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดท่าสา
ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดทุ่งเกี้ยง
ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดทุ่งตูม
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดทุ่งปุย
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดทุ่งฟ้าฮ่าม
น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดธรรมชัย
บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดน้ำบ่อหลวง
น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดบ้านเปียง
บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดบ้านกลาง
ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดบ้านดง
บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดบ้านสัน
บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดบุญนาค
ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดบุปผาราม
สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดปราสาท
ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดปวงสนุก
บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดป่าเจดีย์เหลี่ยม
แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดป่าเจริญธรรม
ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดป่าไม้แดง
ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดป่างิ้ว
มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดป่าจู้
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดป่าชี
ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดป่าซาง
มะขุนหวาน สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดป่าลาน
ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดป่าสัก
บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดพระเจ้าทองทิพย์
บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดพระบาทยั้งหวีด
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดมงคล
ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดมงคล
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดมะกับตอง
ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดมะขามหลวง
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดมะขุนหวาน
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดร้องขุด
แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดร้องขุ้ม
บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดร้องธาน
บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดร้องส้มป่อย
ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดร้องส้าน(ร้องสร้าน)
ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดรัตนาราม
ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดศรีเกิด
ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดศรีนวรัฐ
บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดศรีบุญเรือง
ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดศรีปันเงิน
ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดศรีรัตนาราม
ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดศรีอรุณ
ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดศรีอุดม
น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสบหาร
ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดส้มป่อย(ส้มปล่อย)
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสว่างอารมณ์
ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสันกาวาฬ
แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสันควงคำ
ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสันคอกช้าง
แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสันคะยอม
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสันทรายมูล
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสันป่าตอง
ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสันห่าว
บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสามหลัง
บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดสุพรรณรังษี
ทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดหนองแขม
แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดหนองครอบ
แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดหนองปึ๋ง
ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดหนองพันเงิน
ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดหนองหวาย
น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดหนองอึ่ง
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดห้วยโท้ง
น้ำบ่อหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดห้วยส้ม
สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดหัวริน
ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดหางดง
บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดอินทะวิชัย(อินทรวิชัย)
แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดอุเม็ง
ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดอุโบสถ
สันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่
วัดอุโบสถ
มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่
โรงเรียนใน อ.สันป่าตอง
โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่
โรงเรียนเทศบาล๑(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา
โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวง
โรงเรียนดอนชัยวิทยาคาร
โรงเรียนต้นแหนหลวงประสิทธิ์วิทยา
โรงเรียนบ้านเนิ้ง
โรงเรียนบ้านเปียง
โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านกวน
โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ)
โรงเรียนบ้านทุ่งอ้อ
โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง
โรงเรียนบ้านร่องน้ำ
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
โรงเรียนบ้านหัวริน
โรงเรียนป่าลานประสิทธิ์วิทยา
โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา
โรงเรียนวัดแม่ก๊า
โรงเรียนวัดโรงวัว
โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว
โรงเรียนวัดดงป่าซาง
โรงเรียนวัดท้องฝาย
โรงเรียนวัดท่าโป่ง
โรงเรียนวัดท่ากาน
โรงเรียนวัดทุ่งหลุก
โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง
โรงเรียนวัดบ้านดง
โรงเรียนวัดบุปผาราม
โรงเรียนวัดปราสาท
โรงเรียนวัดปวงสนุก
โรงเรียนวัดป่าอ้อย
โรงเรียนวัดพระเจ้าทองทิพย์
โรงเรียนวัดมะกับตอง
โรงเรียนวัดร้องขุ้ม
โรงเรียนวัดร้องส้มป่อย
โรงเรียนวัดรัตนาราม
โรงเรียนวัดศรีอรุณ
โรงเรียนวัดศรีอุดม
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดสันกาวาฬ
โรงเรียนวัดสันคอกช้าง
โรงเรียนวัดสามหลัง
โรงเรียนวัดหนองครอบ
โรงเรียนวัดห้วยโท้ง
โรงเรียนวัดอินทะวิชัย
โรงเรียนวัดอุเม็ง
โรงเรียนศรัญย์ปัญญา
โรงเรียนสันป่าตอง
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลยุทธนันท์
โรงเรียนอนุบาลวิมานทิพย์
โรงเรียนอนุบาลอมรศิริ

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...