ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด หางดง จ.เชียงใหม่ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ หางดง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ หางดง จ.เชียงใหม่
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ หางดง จ.เชียงใหม่) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ หางดง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่หางดง ,ร้านดอกไม้ หางดง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ หางดง(14A-1537)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1537
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หางดง
บริการส่งดอกไม้ หางดง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หางดง(14A-1533)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1533
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หางดง
บริการส่งดอกไม้ หางดง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หางดง(14A-1526)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1526
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หางดง
บริการส่งดอกไม้ หางดง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หางดง(14A-1525)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1525
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หางดง
บริการส่งดอกไม้ หางดง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หางดง(14A-1523)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1523
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หางดง
บริการส่งดอกไม้ หางดง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หางดง(14A-1522)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1522
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หางดง
บริการส่งดอกไม้ หางดง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หางดง(14A-1518)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1518
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หางดง
บริการส่งดอกไม้ หางดง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หางดง(14A-1517)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1517
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หางดง
บริการส่งดอกไม้ หางดง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หางดง(14A-1514)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1514
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หางดง
บริการส่งดอกไม้ หางดง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หางดง(14A-1513)
(เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น )
รหัส 14A-1513
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หางดง
บริการส่งดอกไม้ หางดง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ หางดง จ.เชียงใหม่ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด หางดง จ.เชียงใหม่ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด หางดง จ.เชียงใหม่ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ หางดง จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ หางดง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด หางดง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน หางดง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ หางดง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ หางดง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด หางดง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.หางดง
วัดเขตคิชฌาวาส
น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
วัดเจริญราษฎร์
หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่
วัดเดชดำรงค์
ขุนคง หางดง เชียงใหม่
วัดเทพกุญชร
หนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดเทพประสิทธิ์
บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
วัดเวียงด้ง
น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
วัดเอรัณฑวัน
น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
วัดโขงขาว
บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
วัดโพธิพิชิต
หนองควาย หางดง เชียงใหม่
วัดไชยสถาน
สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่
วัดกำแพงงาม
หางดง หางดง เชียงใหม่
วัดขันแก้ว
หารแก้ว หางดง เชียงใหม่
วัดขุนเส
หนองควาย หางดง เชียงใหม่
วัดขุนคง
ขุนคง หางดง เชียงใหม่
วัดคันธรส
หนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดคีรีเขต
บ้านปง หางดง เชียงใหม่
วัดจอมทอง
บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
วัดจันทราวาส
สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่
วัดจำปาลาว
น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
วัดฉิมพลีวัน
สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่
วัดชัยวุฒิ
บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
วัดชัยสถิต
สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่
วัดช่างคำ
บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
วัดดอยเปา
หนองควาย หางดง เชียงใหม่
วัดต้นแก้ว
ขุนคง หางดง เชียงใหม่
วัดต้นแก้ว
ขุนคง หางดง เชียงใหม่
วัดตองกาย
หนองควาย หางดง เชียงใหม่
วัดถวาย
ขุนคง หางดง เชียงใหม่
วัดถาวรธรรม
สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่
วัดทรายมูล
หางดง หางดง เชียงใหม่
วัดทองศิริ
บ้านปง หางดง เชียงใหม่
วัดท่านาค
หนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดท้าวคำวัง
หางดง หางดง เชียงใหม่
วัดท้าวบุญเรือง
บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
วัดทุ่งอ้อ
หารแก้ว หางดง เชียงใหม่
วัดนาคนิมิตร
หนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดนาบุก
หนองควาย หางดง เชียงใหม่
วัดนิลประภา
น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
วัดประชาเกษม
บ้านปง หางดง เชียงใหม่
วัดประสาทธรรม
หางดง หางดง เชียงใหม่
วัดป่าลาน
หนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดผาสุการาม
สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่
วัดพระเจ้าเหลื้อม
หนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดพฤกษาราม
หนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดมงคลเกษม
หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่
วัดร้อยจันทร์
หนองควาย หางดง เชียงใหม่
วัดละโว้
หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่
วัดลัฎฐิวนาราม
สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่
วัดวงค์เมธา
ขุนคง หางดง เชียงใหม่
วัดวรเวทย์วิสิฐ
บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
วัดวาฬุการาม
หนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดวุฑฒิราษฏร์
หนองควาย หางดง เชียงใหม่
วัดศรีโพธิ์ทอง
บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่
วัดศรีล้อม
หารแก้ว หางดง เชียงใหม่
วัดศรีลังกา
หนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดศรีวารีสถาน
สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่
วัดศรีสว่าง
หารแก้ว หางดง เชียงใหม่
วัดศรีสุพรรณ์
หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่
วัดศาลา
น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
วัดสระแก้ว
สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่
วัดสหัสสคุณ
หนองควาย หางดง เชียงใหม่
วัดสอาดกุญชร
หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่
วัดสันทราย
หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่
วัดสุวรรณประดิษฐ์
หางดง หางดง เชียงใหม่
วัดหนองตอง
หนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดหนองบัว
หนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดห้วยไร่
บ้านปง หางดง เชียงใหม่
วัดหางดง
หางดง หางดง เชียงใหม่
วัดอรัญญวาส
บ้านปง หางดง เชียงใหม่
วัดอินทราพิบูลย์
หนองตอง หางดง เชียงใหม่
วัดอินทราวาส
หนองควาย หางดง เชียงใหม่
วัดอุโบสถ
น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
โรงเรียนใน อ.หางดง
โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)
โรงเรียนเยาวลักษณ์วิทยาหางดง
โรงเรียนบ้านแม่ขนิลเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่ขนิลใต้
โรงเรียนบ้านแสนตอ
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนบ้านกวน
โรงเรียนบ้านดง
โรงเรียนบ้านต้นแก้ว
โรงเรียนบ้านต้นโชค
โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว
โรงเรียนบ้านตองกาย
โรงเรียนบ้านทรายมูล
โรงเรียนบ้านท่าขุนคง
โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง
โรงเรียนบ้านน้ำแพร่
โรงเรียนบ้านปง
โรงเรียนบ้านปางยาง
โรงเรียนบ้านป่าตาล
โรงเรียนบ้านฟ่อน
โรงเรียนบ้านร้องแหย่ง
โรงเรียนบ้านวังศรี
โรงเรียนบ้านสันทราย
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
โรงเรียนบ้านสันผักหวาน
โรงเรียนบ้านหนองตอง
โรงเรียนบ้านหารแก้ว
โรงเรียนป่าเป้าเทพกุญชร
โรงเรียนลักษณ์พงค์วิทยา
โรงเรียนวัดไชยสถาน
โรงเรียนวัดขุนคง
โรงเรียนวัดคีรีเขต
โรงเรียนวัดจอมทอง
โรงเรียนวัดช่างคำ
โรงเรียนวัดประชาเกษม
โรงเรียนวัดป่าลาน
โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม
โรงเรียนวัดศรีล้อม
โรงเรียนวัดศรีสุพรรณ์
โรงเรียนวัดอินทราพิบูลย์
โรงเรียนอนุบาลเพลินพิศ
โรงเรียนอนุบาลบ้านบัว
โรงเรียนอนุบาลลักษณ์พงศ์
โรงเรียนอนุบาลหฤทัย
โรงเรียนอนุบาลองค์ไชย

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...