ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด นครชัยศรี จ.นครปฐม สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ นครชัยศรี
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ นครชัยศรี จ.นครปฐม
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ นครชัยศรี จ.นครปฐม) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ นครชัยศรี บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่นครชัยศรี ,ร้านดอกไม้ นครชัยศรี ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ นครชัยศรี(19A-1929)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19A-1929
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครชัยศรี
บริการส่งดอกไม้ นครชัยศรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครชัยศรี(19B-1924)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19B-1924
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครชัยศรี
บริการส่งดอกไม้ นครชัยศรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครชัยศรี(19B-1923)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19B-1923
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครชัยศรี
บริการส่งดอกไม้ นครชัยศรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครชัยศรี(19B-1920)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19B-1920
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครชัยศรี
บริการส่งดอกไม้ นครชัยศรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครชัยศรี(19B-1906)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19B-1906
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครชัยศรี
บริการส่งดอกไม้ นครชัยศรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครชัยศรี(19B-1904)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19B-1904
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครชัยศรี
บริการส่งดอกไม้ นครชัยศรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ นครชัยศรี(19B-1901)
(เฉพาะจังหวัดนครปฐมเท่านั้น )
รหัส 19B-1901
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ นครชัยศรี
บริการส่งดอกไม้ นครชัยศรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ นครชัยศรี จ.นครปฐม )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด นครชัยศรี จ.นครปฐม เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด นครชัยศรี จ.นครปฐม ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ นครชัยศรี จ.นครปฐม

ร้านดอกไม้ นครชัยศรี บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด นครชัยศรี ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน นครชัยศรี ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ นครชัยศรี ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ นครชัยศรี นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด นครชัยศรี ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.นครชัยศรี
วัดเสถียรรัตนาราม
ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม
วัดแค
วัดแค นครชัยศรี นครปฐม
วัดโคกเขมา
แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม
วัดโคกพระเจดีย์
โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี นครปฐม
วัดโบสถ์
วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม
วัดใหม่
วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม
วัดใหม่สุคนธาราม
วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม
วัดใหม่สุประดิษฐาราม
นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม
วัดไทยาวาส
ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม
วัดไทร
ท่ากระชับ นครชัยศรี นครปฐม
วัดกกตาล
สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม
วัดกลางคูเวียง
สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม
วัดกลางบางแก้ว
นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม
วัดกลางบางพระ
บางพระ นครชัยศรี นครปฐม
วัดคอกช้าง
แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม
วัดงิ้วราย
งิ้วราย นครชัยศรี นครปฐม
วัดตุ๊กตา
บางกระเบา นครชัยศรี นครปฐม
วัดท้องไทร
แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม
วัดท่าใน
ท่าพระยา นครชัยศรี นครปฐม
วัดท่ากระชับ
ท่ากระชับ นครชัยศรี นครปฐม
วัดท่าตำหนัก
ท่าตำหนัก นครชัยศรี นครปฐม
วัดทุ่งน้อย
แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม
วัดน้อยเจริญสุข
ท่าพระยา นครชัยศรี นครปฐม
วัดบ่อตะกั่วพุทธาราม
บางระกำ นครชัยศรี นครปฐม
วัดบัว
วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม
วัดบางแก้ว
บางแก้ว นครชัยศรี นครปฐม
วัดบางพระ
บางแก้วฟ้า นครชัยศรี นครปฐม
วัดบ้านกล้วย
สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม
วัดประชานาถ
ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม
วัดพุทธธรรมรังษี
ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม
วัดมะขาม
พะเนียด นครชัยศรี นครปฐม
วัดละมุด
วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม
วัดลานแหลม
วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม
วัดลานตากฟ้า
ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม
วัดวังกล่ำ
บางระกำ นครชัยศรี นครปฐม
วัดศรีมหาโพธิ์
ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี นครปฐม
วัดศรีษะทอง
ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม
วัดสว่างอารมณ์
ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม
วัดสัมปตาก
สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม
วัดสัมปทวน
วัดแค นครชัยศรี นครปฐม
วัดสำโรง
วัดสำโรง นครชัยศรี นครปฐม
วัดสิงห์
บางแก้ว นครชัยศรี นครปฐม
วัดหลวง
ท่าพระยา นครชัยศรี นครปฐม
วัดห้วยตะโก
พะเนียด นครชัยศรี นครปฐม
วัดห้วยพลู
ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม
โรงเรียนใน อ.นครชัยศรี
โรงเรียนเดชอนุสรณ์
โรงเรียนเพิ่มวิทยา
โรงเรียนเม่งอั้วกงฮัก
โรงเรียนแสงทองวิทยา
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
โรงเรียนคลองทางหลวง
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
โรงเรียนจารุวรรณวิทยา
โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน
โรงเรียนบ้านลานแหลม
โรงเรียนบ้านห้วยกรด
โรงเรียนบ้านห้วยพลู
โรงเรียนปรกแก้ววิทยา
โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม
โรงเรียนวัดโคกเขมา
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม
โรงเรียนวัดไทยาวาส
โรงเรียนวัดไทร
โรงเรียนวัดกกตาล
โรงเรียนวัดกลาง
โรงเรียนวัดกลางครูเวียง
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
โรงเรียนวัดงิ้วราย
โรงเรียนวัดตุ๊กตา
โรงเรียนวัดท้องไทร
โรงเรียนวัดท่าตำหนัก(เทพวิทยเสถียร)
โรงเรียนวัดทุ่งน้อย
โรงเรียนวัดน้อย
โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว
โรงเรียนวัดบางพระ
โรงเรียนวัดประชานาถ
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
โรงเรียนวัดละมุด
โรงเรียนวัดลานตากฟ้า
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
โรงเรียนวัดศีรษะทอง
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดสัมปทวน
โรงเรียนวัดสำโรง
โรงเรียนวัดห้วยตะโก
โรงเรียนวัดห้วยพลู
โรงเรียนสาธิตวิทยา
โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐม

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...