ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ขามสะแกแสง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ขามสะแกแสง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ขามสะแกแสง ,ร้านดอกไม้ ขามสะแกแสง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ ขามสะแกแสง(21A-2121)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2121
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ขามสะแกแสง
บริการส่งดอกไม้ ขามสะแกแสง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ขามสะแกแสง(21A-2120)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2120
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ขามสะแกแสง
บริการส่งดอกไม้ ขามสะแกแสง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ขามสะแกแสง(21A-2119)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2119
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ขามสะแกแสง
บริการส่งดอกไม้ ขามสะแกแสง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ขามสะแกแสง(21A-2116)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2116
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ขามสะแกแสง
บริการส่งดอกไม้ ขามสะแกแสง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ขามสะแกแสง(21A-2114)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2114
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ขามสะแกแสง
บริการส่งดอกไม้ ขามสะแกแสง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ขามสะแกแสง(21A-2113)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2113
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ขามสะแกแสง
บริการส่งดอกไม้ ขามสะแกแสง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ขามสะแกแสง(21A-2112)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2112
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ขามสะแกแสง
บริการส่งดอกไม้ ขามสะแกแสง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ขามสะแกแสง(21A-2111)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2111
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ขามสะแกแสง
บริการส่งดอกไม้ ขามสะแกแสง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

ร้านดอกไม้ ขามสะแกแสง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ขามสะแกแสง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ขามสะแกแสง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ขามสะแกแสง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ขามสะแกแสง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ขามสะแกแสง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ขามสะแกแสง
วัดเมืองนาท
เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดโคกคูขาด
เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดโนนเกษตร
โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดโนนเมือง
โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดโนนผักชี
ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดโนนมะเกลือ
เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดโนนหญ้าคา
ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดขาม
ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดครึมม่วง
โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดชีวึก
ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดดอนพะงาด
ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดตะโก
โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดทัพรั้ง
เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดนามาบ
ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดบ้านเสมา(เสมาน้อย)
เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดบ้านเหนือ
เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดบ้านคู
ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดบ้านคูเมือง
โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดบ้านงิ้ว
โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดบ้านหนุก
ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดบ้านห้วย
เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดบุละกอ
ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดสระแจง
โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดสะแกแสง
ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดหนองโจด
เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดหนองโพธิ์
ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดหนองโพธิ์นามาบ
เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดหนองไผ่(บ้านหนองไผ่)
โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดหนองไร่
ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดหนองจาน
ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
วัดหนองหัวฟาน
เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
โรงเรียนใน อ.ขามสะแกแสง
โรงเรียนขามสะแกแสง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำฯ
โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน
โรงเรียนบ้านเมืองนาท
โรงเรียนบ้านเสมา
โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง
โรงเรียนบ้านโคกคูขาด
โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)
โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านโนนผักชี
โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ
โรงเรียนบ้านครึมม่วง
โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านคูเมือง
โรงเรียนบ้านงิ้ว
โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านบุตะโก
โรงเรียนบ้านสระแจง
โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง
โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์นามาบ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาด
โรงเรียนบ้านหนองจาน
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
โรงเรียนบ้านหนุก
โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์
โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิตฯ
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์2
โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
โรงเรียนอนุบาลจรัสพงษ์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...