ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด คง จ.นครราชสีมา สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ คง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ คง จ.นครราชสีมา
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ คง จ.นครราชสีมา) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ คง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่คง ,ร้านดอกไม้ คง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ คง(21A-2121)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2121
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ คง
บริการส่งดอกไม้ คง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ คง(21A-2120)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2120
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ คง
บริการส่งดอกไม้ คง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ คง(21A-2119)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2119
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ คง
บริการส่งดอกไม้ คง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ คง(21A-2116)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2116
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ คง
บริการส่งดอกไม้ คง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ คง(21A-2114)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2114
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ คง
บริการส่งดอกไม้ คง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ คง(21A-2113)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2113
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ คง
บริการส่งดอกไม้ คง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ คง(21A-2112)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2112
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ คง
บริการส่งดอกไม้ คง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ คง(21A-2111)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2111
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ คง
บริการส่งดอกไม้ คง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ คง(21D-0763)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0763
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ คง
บริการส่งดอกไม้ คง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ คง(21D-0760)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0760
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ คง
บริการส่งดอกไม้ คง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ คง(21D-0759)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0759
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ คง
บริการส่งดอกไม้ คง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ คง(21D-0731)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0731
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ คง
บริการส่งดอกไม้ คง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ คง(21D-0725)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0725
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ คง
บริการส่งดอกไม้ คง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ คง(21D-0720)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0720
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ คง
บริการส่งดอกไม้ คง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ คง(21D-0714)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0714
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ คง
บริการส่งดอกไม้ คง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ คง(21D-0713)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0713
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ คง
บริการส่งดอกไม้ คง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ คง(21D-0709)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0709
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ คง
บริการส่งดอกไม้ คง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ คง(21D-0708)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0708
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ คง
บริการส่งดอกไม้ คง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ คง(21D-0707)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0707
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ คง
บริการส่งดอกไม้ คง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ คง จ.นครราชสีมา )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด คง จ.นครราชสีมา เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด คง จ.นครราชสีมา ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ คง จ.นครราชสีมา

ร้านดอกไม้ คง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด คง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน คง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ คง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ คง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด คง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.คง
วัดเจริญศรี
หนองมะนาว คง นครราชสีมา
วัดเทพาลัย
เทพาลัย คง นครราชสีมา
วัดเมืองคง
คูขาด คง นครราชสีมา
วัดโกรกตะหนอด
ขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา
วัดโคกเพ็ด
เมืองคง คง นครราชสีมา
วัดโคกเสี่ยว
คูขาด คง นครราชสีมา
วัดโคกแปะ(ชัยมงคลธรรม)
เทพาลัย คง นครราชสีมา
วัดโคกตะพาบ
ตาจั่น คง นครราชสีมา
วัดโนน(บ้านโนนวัด)
เมืองคง คง นครราชสีมา
วัดโนนตาล(บ้านโนนตาล)
เมืองคง คง นครราชสีมา
วัดโนนทอง
โนนเต็ง คง นครราชสีมา
วัดโนนพิมาน
เมืองคง คง นครราชสีมา
วัดโนนสีฟัน
ขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา
วัดโพธิ์ทอง
ตาจั่น คง นครราชสีมา
วัดไทรโยง
ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา
วัดกระถิน
เทพาลัย คง นครราชสีมา
วัดคอนเมือง
เทพาลัย คง นครราชสีมา
วัดดอนใหญ่(บ้านดอนใหญ่)
ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา
วัดดอนกลาง
หนองมะนาว คง นครราชสีมา
วัดดอนทะแยง
บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา
วัดตลุกน้ำขาว
หนองมะนาว คง นครราชสีมา
วัดตลุกสาหร่าย
โนนเต็ง คง นครราชสีมา
วัดตะโกโคก
ตาจั่น คง นครราชสีมา
วัดตะคร้อ
เมืองคง คง นครราชสีมา
วัดตะคร้อ(บ้านตะคร้อ)
เทพาลัย คง นครราชสีมา
วัดตะหลุกม่วง(ตลุกม่วง)
หนองบัว คง นครราชสีมา
วัดตากิ่ม
หนองบัว คง นครราชสีมา
วัดตาจั่น
ตาจั่น คง นครราชสีมา
วัดตาชู
ตาจั่น คง นครราชสีมา
วัดถนนนางคลาน
เทพาลัย คง นครราชสีมา
วัดทองหลาง
โนนเต็ง คง นครราชสีมา
วัดทับมะขาม
บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา
วัดบ้าน(บ้านวัด)
เทพาลัย คง นครราชสีมา
วัดบ้านเหล่า
คูขาด คง นครราชสีมา
วัดบ้านโจด
ขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา
วัดบ้านขาม
ขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา
วัดบ้านงิ้ว
คูขาด คง นครราชสีมา
วัดบ้านน้อย
คูขาด คง นครราชสีมา
วัดบ้านประคำ(ประคำอารามศรี)
บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา
วัดบ้านปรางค์(ปรางค์สง่าวราราม)
บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา
วัดบ้านหนองหญ้าขาว
หนองบัว คง นครราชสีมา
วัดบ้านหมัน(ชัยมงคล)
หนองมะนาว คง นครราชสีมา
วัดบึงบริบูรณ์
เทพาลัย คง นครราชสีมา
วัดปทุมทอง
หนองมะนาว คง นครราชสีมา
วัดปริยัติไพศาล
ขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา
วัดปอบิด(บ้านปอบิด)
คูขาด คง นครราชสีมา
วัดป่าติกขาราม
หนองบัว คง นครราชสีมา
วัดป่าปรางค์ทอง
บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา
วัดป่าปัญญาคุณ
ตาจั่น คง นครราชสีมา
วัดป่าศรัทธาธรรม
ขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา
วัดศรีนิมิต
ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา
วัดสหมิตรวนาราม
เมืองคง คง นครราชสีมา
วัดสิทธาราม
บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา
วัดสี่เหลี่ยม
ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา
วัดหนองแขม
ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา
วัดหนองแวง
หนองบัว คง นครราชสีมา
วัดหนองกก(บ้านหนองกก)
โนนเต็ง คง นครราชสีมา
วัดหนองกระทุ่มเตียน
โนนเต็ง คง นครราชสีมา
วัดหนองบง
เมืองคง คง นครราชสีมา
วัดหนองบัว
หนองบัว คง นครราชสีมา
วัดหนองบัวโคก
เทพาลัย คง นครราชสีมา
วัดหนองบัวกระจาย
โนนเต็ง คง นครราชสีมา
วัดหนองบัวทุ่ง
ตาจั่น คง นครราชสีมา
วัดหนองพลวง
หนองบัว คง นครราชสีมา
วัดหนองสะแก
หนองบัว คง นครราชสีมา
วัดหนองหว้า
คูขาด คง นครราชสีมา
วัดหนองอ้ายอู๊ก
โนนเต็ง คง นครราชสีมา
วัดห้วยไห
หนองบัว คง นครราชสีมา
วัดห้วยทราย
หนองมะนาว คง นครราชสีมา
วัดอัมพวันถาวร
หนองมะนาว คง นครราชสีมา
โรงเรียนใน อ.คง
โรงเรียนเทพาลัย
โรงเรียนเมืองคง
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านวัด
โรงเรียนบ้านเก่าค้อ
โรงเรียนบ้านเมืองคง
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด
โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว
โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ
โรงเรียนบ้านโจด
โรงเรียนบ้านกระถิน
โรงเรียนบ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)
โรงเรียนบ้านคอนเมือง
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง
โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย
โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน
โรงเรียนบ้านตะโก
โรงเรียนบ้านตะโกโคก
โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)
โรงเรียนบ้านตะหนอด
โรงเรียนบ้านตากิ่ม
โรงเรียนบ้านตาจั่น
โรงเรียนบ้านตาชู
โรงเรียนบ้านทองหลาง
โรงเรียนบ้านทัพมะขาม
โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด
โรงเรียนบ้านประคำ
โรงเรียนบ้านปรางค์
โรงเรียนบ้านปอบิด
โรงเรียนบ้านมะค่า
โรงเรียนบ้านศรีนิมิต
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
โรงเรียนบ้านหนองแขม
โรงเรียนบ้านหนองบง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย
โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง
โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี
โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านหนองสะแก
โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านหมัน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
โรงเรียนปริยัติไพศาล
โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง
โรงเรียนวัดกู่สามัคคี
โรงเรียนวัดบ้านหนองกก
โรงเรียนวันครู2502
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
โรงเรียนห้วยไหวัฒนา
โรงเรียนอนุบาลมีมั่งคั่ง

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.คง จ.นครราชสีมา เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...