ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ด่านขุนทด
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ด่านขุนทด บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ด่านขุนทด ,ร้านดอกไม้ ด่านขุนทด ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ ด่านขุนทด(21A-2121)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2121
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ด่านขุนทด
บริการส่งดอกไม้ ด่านขุนทด
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ด่านขุนทด(21A-2120)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2120
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ด่านขุนทด
บริการส่งดอกไม้ ด่านขุนทด
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ด่านขุนทด(21A-2119)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2119
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ด่านขุนทด
บริการส่งดอกไม้ ด่านขุนทด
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ด่านขุนทด(21A-2116)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2116
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ด่านขุนทด
บริการส่งดอกไม้ ด่านขุนทด
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ด่านขุนทด(21A-2114)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2114
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ด่านขุนทด
บริการส่งดอกไม้ ด่านขุนทด
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ด่านขุนทด(21A-2113)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2113
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ด่านขุนทด
บริการส่งดอกไม้ ด่านขุนทด
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ด่านขุนทด(21A-2112)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2112
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ด่านขุนทด
บริการส่งดอกไม้ ด่านขุนทด
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ด่านขุนทด(21A-2111)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2111
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ด่านขุนทด
บริการส่งดอกไม้ ด่านขุนทด
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ร้านดอกไม้ ด่านขุนทด บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ด่านขุนทด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ด่านขุนทด ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ด่านขุนทด ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ด่านขุนทด นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ด่านขุนทด ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ด่านขุนทด
วัดเสลาวุฑฒาราม
บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดโกรกลึก
ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดโคกรักษ์
ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดโคกสามัคคีเก่า
หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดโค้งตะคร้อ
หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดโนนเต็ง
หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดโนนเมือง
หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดโนนขี้ตุ่น
หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดโนนระเวียง
หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดโนนสง่า
พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดใหม่เจริญสุข
ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดใหม่แสนสุข(บ้านใหม่แสนสุข)
กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดใหม่ชัยพฤกษ์
หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดใหม่ด่านขุนทด
ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดกระทุ่มโพรง
หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดกุดนางทอหูก
หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดกุดน้ำใส
หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดกุดพิมาน
กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดกุดม่วง
ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดคลองแคเหนือ
หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดคลองแคใต้
หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดค่ายทะยิง
หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดจงกอ
บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดจะบู(บ้านจะบู)
หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดจันทราราม
หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดชัยมงคล
หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดซับพลูใหญ่(ซับพลู)
ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดดอนแต้ว
หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดดอนตะแบง
สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดดอนมุกมัน
หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดด่านใน
ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดด่านนอก
สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดตะเคียน
ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดถนนหักใหญ่
กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดถนนหักน้อย
ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดท่าขี้เหล็ก
หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดทุ่งสว่าง
หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านเก่า
บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านเขื่อน
หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านแปรง
บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านโนนสายทอง(บ้านดงโนนสายทอง)
หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านใหม่(บ้านใหญ่)
สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านไร่
กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านกลาง
บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านดอน
พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านดอนใหญ่
ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านน้อย
ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านน้อยพัฒนา
ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านพระ
ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านระไหว
บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านหนองบัว(หนองบัวละคร)
หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านหลุง
สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านหลุ่ง
บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดบ้านหาญ
ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดปราสาท
หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดป่าพันชนะ
พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดป่าหินลาด
ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดฝายโบสถ์
บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดพันชนะ
พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดมอสูง
ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดมอสูง
ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดมะเริง
บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดมะขามน้อย
ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดมาบกราด
พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดละเลิงพิมาน
สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดวังโป่ง
บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดวารีสุทธาราม
หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดศาลาลอย
ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดศิริมงคลบุญญาราม
หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดศิลาร่วมสามัคคี
ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดสระขี้ตุ่น
หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดสระจรเข้
สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดสระพัง
บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดสว่างอารมณ์
ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดสำนักพิมาน
กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองแดง
หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองแดง
หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองแหน(หนองแสน)
หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองโสน
หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองใหญ่
ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองไทร
หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองกระเทียมเหนือ
กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองกระเทียมใต้
หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองกราด
หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองขุยคูเมือง
หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองบง
ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองบัวโคก
บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองบัวตะเกียด
หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองปรือ
บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองพลวง
พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองพังโพด
ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองละมั่ง
ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองสะแก
หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองสาร
สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองหัวช้าง
ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหนองหัวช้าง
ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดห้วยจรเข้
หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดห้วยดินดำ
หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดห้วยบง
ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหัวนา
หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหินเพิงเหนือ
ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหินเพิงใต้
ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหินดาด
หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
วัดหินหล่อง
ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
โรงเรียนใน อ.ด่านขุนทด
โรงเรียนโรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม)
โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง
โรงเรียนด่านขุนทด
โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย
โรงเรียนบ้านเกาะลอย
โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านเมืองตะโก
โรงเรียนบ้านแปรง
โรงเรียนบ้านโกรกลึก
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ
โรงเรียนบ้านโนนเต็ง
โรงเรียนบ้านโนนเมือง
โรงเรียนบ้านโนนระเวียง
โรงเรียนบ้านโนนสง่า
โรงเรียนบ้านโนนสะเดา
โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข
โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านกุดโดก
โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก
โรงเรียนบ้านคลองแค
โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง
โรงเรียนบ้านจะบู
โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์
โรงเรียนบ้านซับพลู
โรงเรียนบ้านซับยาง
โรงเรียนบ้านดอน
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน
โรงเรียนบ้านดอนด่านใน
โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน
โรงเรียนบ้านตะเคียน
โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา
โรงเรียนบ้านประดู่งาม
โรงเรียนบ้านปราสาท
โรงเรียนบ้านป่ารังงาม
โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์
โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
โรงเรียนบ้านพันชนะ
โรงเรียนบ้านมะเริง
โรงเรียนบ้านมาบกราด
โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน
โรงเรียนบ้านวังโป่ง
โรงเรียนบ้านวังสนวน
โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี
โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น
โรงเรียนบ้านสระพัง
โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน
โรงเรียนบ้านหนองแดง
โรงเรียนบ้านหนองแหน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองไทร
โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ
โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้
โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย
โรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง
โรงเรียนบ้านหนองบง
โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด
โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
โรงเรียนบ้านหนองพลวง
โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง
โรงเรียนบ้านหนองสะแก
โรงเรียนบ้านหนองสาร
โรงเรียนบ้านหนองหัน
โรงเรียนบ้านห้วย
โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้
โรงเรียนบ้านห้วยบง
โรงเรียนบ้านหาญ
โรงเรียนบ้านหินเพิง
โรงเรียนบ้านหินดาด
โรงเรียนบ้านหินลาด
โรงเรียนบ้านหินหล่อง
โรงเรียนปราสาทวิทยาคม
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ
โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
โรงเรียนวัดกุดน้ำใส
โรงเรียนวัดกุดพิมาน
โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย
โรงเรียนวัดบ้านกลาง
โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
โรงเรียนวัดสระจรเข้
โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)
โรงเรียนหนองกราดวัฒนา
โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...