ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด โนนไทย จ.นครราชสีมา สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ โนนไทย
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ โนนไทย จ.นครราชสีมา
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ โนนไทย จ.นครราชสีมา) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ โนนไทย บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่โนนไทย ,ร้านดอกไม้ โนนไทย ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ โนนไทย(21A-2121)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2121
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โนนไทย
บริการส่งดอกไม้ โนนไทย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โนนไทย(21A-2120)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2120
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โนนไทย
บริการส่งดอกไม้ โนนไทย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โนนไทย(21A-2119)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2119
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โนนไทย
บริการส่งดอกไม้ โนนไทย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โนนไทย(21A-2116)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2116
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โนนไทย
บริการส่งดอกไม้ โนนไทย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โนนไทย(21A-2114)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2114
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โนนไทย
บริการส่งดอกไม้ โนนไทย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โนนไทย(21A-2113)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2113
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โนนไทย
บริการส่งดอกไม้ โนนไทย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โนนไทย(21A-2112)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2112
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โนนไทย
บริการส่งดอกไม้ โนนไทย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โนนไทย(21A-2111)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2111
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โนนไทย
บริการส่งดอกไม้ โนนไทย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ โนนไทย จ.นครราชสีมา )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด โนนไทย จ.นครราชสีมา เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด โนนไทย จ.นครราชสีมา ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ โนนไทย จ.นครราชสีมา

ร้านดอกไม้ โนนไทย บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด โนนไทย ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน โนนไทย ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ โนนไทย ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ โนนไทย นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด โนนไทย ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.โนนไทย
วัดเทพคงคา(หนองแวง)
บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดเมืองเก่า
บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดแฉ่ง
ถนนโพธิ์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดโคก
สายออ โนนไทย นครราชสีมา
วัดโคกน้อย
สายออ โนนไทย นครราชสีมา
วัดโคกพรม
โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
วัดโคกหนองไผ่
สายออ โนนไทย นครราชสีมา
วัดโนนเจริญ
ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
วัดโนนไทย
โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
วัดโนนพุทรา
ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา
วัดโนนสะอาด
บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดโนนหวาย
โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
วัดโนนหินขาว
ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
วัดโพธิ์เตี้ย
บ้านวัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดโพธิ์ตาสี
บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดใหม่นารี
กำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดไฟไหม้
บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดกระเสียว
กำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดกระดาน
บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดกะพี้
ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
วัดกำปัง
กำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดกุดเวียน
บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดกุดจิก
สายออ โนนไทย นครราชสีมา
วัดกุดจิก
สายออ โนนไทย นครราชสีมา
วัดค้างพลูเหนือ
ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
วัดค้างพลูใต้
ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
วัดคูเมือง
บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดดอนตำแย
บ้านวัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดดอนทะยิง
โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
วัดดอนสระจันทร์
ถนนโพธิ์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดด่านกรงกราง
โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
วัดด่านจาก
ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา
วัดตะคร้อ
ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา
วัดถนนโพธิ์
ถนนโพธิ์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดถนนวารี
บ้านวัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดทรงธรรม
สำโรง โนนไทย นครราชสีมา
วัดนารายณ์
สำโรง โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านใหม่
โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านไพล
กำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านไพล
กำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านจอก
กำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านจาน
กำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านซาด
กำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านซิน
ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านตูม
สำโรง โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านนา
กำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านบัลลังก์
บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านบุ
สายออ โนนไทย นครราชสีมา
วัดบ้านอ้อ
กำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดบำรุงวรรณาราม
ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
วัดบึงสง่า
บ้านวัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดบุ่งตะแบก
บ้านวัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดป่าหนองตาล
ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
วัดมงคลวารี
สำโรง โนนไทย นครราชสีมา
วัดมะเกลือ
มะค่า โนนไทย นครราชสีมา
วัดมะค่าดอนทะยิง
มะค่า โนนไทย นครราชสีมา
วัดศรีชลสินธ์
กำปัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดศิริบ้านไร่
โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
วัดสระจรเข้
โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
วัดสระตอง
สายออ โนนไทย นครราชสีมา
วัดสระตะเฆ่
บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดสระพัง
สำโรง โนนไทย นครราชสีมา
วัดสายออ
สายออ โนนไทย นครราชสีมา
วัดสำโรง
สำโรง โนนไทย นครราชสีมา
วัดหนองแจง
บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดหนองไผ่
มะค่า โนนไทย นครราชสีมา
วัดหนองไผ่ล้อม
สำโรง โนนไทย นครราชสีมา
วัดหนองกระสัง
ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา
วัดหนองกลางดอน
บ้านวัง โนนไทย นครราชสีมา
วัดหนองดุม
มะค่า โนนไทย นครราชสีมา
วัดหนองตาแมน
ถนนโพธิ์ โนนไทย นครราชสีมา
วัดหนองราง
ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
วัดหลักร้อย
โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
วัดหอกลอง
ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา
โรงเรียนใน อ.โนนไทย
โรงเรียนเทพคงคา
โรงเรียนโนนไทย
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมป์2
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก
โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา
โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่
โรงเรียนบ้านโนนพุทรา
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี
โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม
โรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านกะพี้
โรงเรียนบ้านกำปัง
โรงเรียนบ้านค้างพลู
โรงเรียนบ้านจาน
โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา
โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์
โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง
โรงเรียนบ้านตะคร้อ
โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์
โรงเรียนบ้านทรงธรรม
โรงเรียนบ้านนา
โรงเรียนบ้านนารายณ์
โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด
โรงเรียนบ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร)
โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง
โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง
โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)
โรงเรียนบ้านสระจรเข้(คุรุราษฎร์ฯ)
โรงเรียนบ้านสระตอง
โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่
โรงเรียนบ้านสำโรง
โรงเรียนบ้านหนองแจง
โรงเรียนบ้านหนองกราด
โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน
โรงเรียนบ้านหนองดุม
โรงเรียนบ้านหนองประดู่
โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง
โรงเรียนบ้านอ้อไพล
โรงเรียนบึงคำคู
โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา
โรงเรียนวัดหนองราง
โรงเรียนศรีชลสินธุ์
โรงเรียนศิริบ้านไร่
โรงเรียนอนุบาลชลอใจ

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...