ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด โนนสูง จ.นครราชสีมา สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ โนนสูง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ โนนสูง จ.นครราชสีมา
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ โนนสูง จ.นครราชสีมา) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ โนนสูง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่โนนสูง ,ร้านดอกไม้ โนนสูง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ โนนสูง(21A-2121)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2121
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โนนสูง
บริการส่งดอกไม้ โนนสูง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โนนสูง(21A-2120)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2120
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โนนสูง
บริการส่งดอกไม้ โนนสูง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โนนสูง(21A-2119)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2119
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โนนสูง
บริการส่งดอกไม้ โนนสูง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โนนสูง(21A-2116)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2116
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โนนสูง
บริการส่งดอกไม้ โนนสูง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โนนสูง(21A-2114)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2114
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โนนสูง
บริการส่งดอกไม้ โนนสูง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โนนสูง(21A-2113)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2113
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โนนสูง
บริการส่งดอกไม้ โนนสูง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โนนสูง(21A-2112)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2112
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โนนสูง
บริการส่งดอกไม้ โนนสูง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โนนสูง(21A-2111)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2111
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โนนสูง
บริการส่งดอกไม้ โนนสูง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ โนนสูง จ.นครราชสีมา )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด โนนสูง จ.นครราชสีมา เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด โนนสูง จ.นครราชสีมา ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ โนนสูง จ.นครราชสีมา

ร้านดอกไม้ โนนสูง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด โนนสูง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน โนนสูง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ โนนสูง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ โนนสูง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด โนนสูง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.โนนสูง
วัดเกรียม
ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดเดิ่นเห็ดหิน
มะค่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดเพิก
หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
วัดเมืองที
เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดเสลา
พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
วัดเหล่า
จันอัด โนนสูง นครราชสีมา
วัดโคกเปราะหอม
พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
วัดโค้งกระชาย
จันอัด โนนสูง นครราชสีมา
วัดโตนด
โตนด โนนสูง นครราชสีมา
วัดโนนแต้ว
โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา
วัดโนนคราม
เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดโนนตะกั่ว
เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดโนนตากลาง
เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดโนนมะกอก
โตนด โนนสูง นครราชสีมา
วัดโนนลาว
ลำคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา
วัดโนนหมัน
โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา
วัดโพธาราม
ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
วัดใหม่เกษม
ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดใหม่กลอ
ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
วัดใหม่รุ่งอรุณ
ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
วัดใหม่สามัคคีธรรม
มะค่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดใหม่สุนทร
โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา
วัดใหม่หนองม้า
มะค่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดไพ
ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดกระเพรา
เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดกระสัง
บิง โนนสูง นครราชสีมา
วัดกลึง
ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดกอก
ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
วัดกอก
หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
วัดขนายดี
บิง โนนสูง นครราชสีมา
วัดขามเฒ่า
ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดขามชั่งโค
บิง โนนสูง นครราชสีมา
วัดขี้เหล็ก
ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
วัดคล้า
เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดคอนน้อย
ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา
วัดคอหงษ์
ลำคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา
วัดจันดุม
ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
วัดจันอัด
จันอัด โนนสูง นครราชสีมา
วัดซาด
หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
วัดดงพลอง
หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
วัดดอนชมพู
ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
วัดดอนท้าว
เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดดอนผวา
ลำคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา
วัดดอนม่วง
ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
วัดดอนม่วง
มะค่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดดอนมะเหลื่อม
พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
วัดดอนหวาย
โตนด โนนสูง นครราชสีมา
วัดดอนหวาย
ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดด่านเกวียน
โตนด โนนสูง นครราชสีมา
วัดด่านคนคบ
ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา
วัดด่านติง
จันอัด โนนสูง นครราชสีมา
วัดด่านทองหลาง
โตนด โนนสูง นครราชสีมา
วัดตลาดแค
ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดถนนถั่ว
ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
วัดถั่วแปบ
มะค่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดท่ากระทุ่ม
หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
วัดท่ากระสัง
ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดบัว
โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา
วัดบ้านเพชร
บิง โนนสูง นครราชสีมา
วัดบ้านไพล
หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
วัดบิง
บิง โนนสูง นครราชสีมา
วัดปราสาท
ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดปราสาท
เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดป่ารัง
ลำมูล โนนสูง นครราชสีมา
วัดพลจลก
มะค่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดพลสงคราม
พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
วัดมะเกลือ
มะค่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดมะค่า
มะค่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดมะระ
ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
วัดมะรุม
พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
วัดสระจันทร์
หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
วัดสระพรวน
ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
วัดสะพาน
ลำคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา
วัดสำโรง
บิง โนนสูง นครราชสีมา
วัดสำโรง
จันอัด โนนสูง นครราชสีมา
วัดสีสุก
ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
วัดหญ้าคา
พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
วัดหญ้าคาเหนือ
ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดหญ้าคาใต้
ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดหนองเครือชุด
ลำคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา
วัดหนองโจด
ลำมูล โนนสูง นครราชสีมา
วัดหนองนา
พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
วัดหนองพลอง
ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดหนองม้า
มะค่า โนนสูง นครราชสีมา
วัดหนองหว้า
ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา
วัดหนองอ้อ
เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
วัดหลุมข้าว
หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
วัดห้วยน้อย
หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
โรงเรียนใน อ.โนนสูง
โรงเรียนเทศบาล1(รัฐราษฏร์สงเคราะห์)
โรงเรียนโตนดพิทยาคม
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
โรงเรียนโพธารามพิทยาคม
โรงเรียนไตรคามสามัคคี
โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
โรงเรียนกันเกราพิทยาคม
โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ
โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร
โรงเรียนดอนท้าววิทยา
โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
โรงเรียนบ้านเกรียมโนนสำโรง
โรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา
โรงเรียนบ้านเปราะหอมพัฒนา
โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี)
โรงเรียนบ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านเมืองที
โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ
โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคม
โรงเรียนบ้านโตนด
โรงเรียนบ้านโนนมะกอก
โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ
โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านไพ
โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี)
โรงเรียนบ้านกระเพรา
โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด
โรงเรียนบ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง)
โรงเรียนบ้านขามเฒ่า
โรงเรียนบ้านขามชั่งโค
โรงเรียนบ้านคล้าโนนคราม
โรงเรียนบ้านคอนน้อย
โรงเรียนบ้านคอหงษ์
โรงเรียนบ้านจันอัด
โรงเรียนบ้านซาด
โรงเรียนบ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ)
โรงเรียนบ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านดอนผวา
โรงเรียนบ้านดอนม่วง
โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านด่านเกวียน
โรงเรียนบ้านด่านติง
โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง
โรงเรียนบ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี)
โรงเรียนบ้านธารปราสาท
โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์)
โรงเรียนบ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ)
โรงเรียนบ้านพลจลก
โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิ์บัวสุวรรณฯ)
โรงเรียนบ้านมะรุม
โรงเรียนบ้านวังม่วง
โรงเรียนบ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่93
โรงเรียนบ้านสะพาน
โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านหญ้าคาเหนือ
โรงเรียนบ้านหญ้าคาใต้
โรงเรียนบ้านหญ้าคาว.ท.อ.
โรงเรียนบ้านหนองแจง
โรงเรียนบ้านหนองโจด
โรงเรียนบ้านหนองจำปา
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา)
โรงเรียนบ้านหนองนา
โรงเรียนบ้านหนองพลอง
โรงเรียนบ้านหนองม้า
โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านหนองอ้อ
โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์4
โรงเรียนมะค่าวิทยา
โรงเรียนวัดบ้านด่านคนคบ
โรงเรียนศรีสุขวิทยา
โรงเรียนอนุบาลตลาดแค

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...