ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ บัวใหญ่
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ บัวใหญ่ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่บัวใหญ่ ,ร้านดอกไม้ บัวใหญ่ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ บัวใหญ่(21D-0763)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0763
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บัวใหญ่
บริการส่งดอกไม้ บัวใหญ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บัวใหญ่(21D-0760)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0760
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บัวใหญ่
บริการส่งดอกไม้ บัวใหญ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บัวใหญ่(21D-0759)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0759
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บัวใหญ่
บริการส่งดอกไม้ บัวใหญ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บัวใหญ่(21D-0731)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0731
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บัวใหญ่
บริการส่งดอกไม้ บัวใหญ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บัวใหญ่(21D-0725)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0725
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บัวใหญ่
บริการส่งดอกไม้ บัวใหญ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บัวใหญ่(21D-0720)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0720
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บัวใหญ่
บริการส่งดอกไม้ บัวใหญ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บัวใหญ่(21D-0714)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0714
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บัวใหญ่
บริการส่งดอกไม้ บัวใหญ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บัวใหญ่(21D-0713)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0713
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บัวใหญ่
บริการส่งดอกไม้ บัวใหญ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บัวใหญ่(21D-0709)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0709
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บัวใหญ่
บริการส่งดอกไม้ บัวใหญ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บัวใหญ่(21D-0708)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0708
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บัวใหญ่
บริการส่งดอกไม้ บัวใหญ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บัวใหญ่(21D-0707)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0707
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บัวใหญ่
บริการส่งดอกไม้ บัวใหญ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ร้านดอกไม้ บัวใหญ่ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด บัวใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน บัวใหญ่ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ บัวใหญ่ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ บัวใหญ่ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด บัวใหญ่ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.บัวใหญ่
วัดเก่างิ้ว
ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดเพียไซย์ดอนกระชาย(บ้านเพียไซย์)
ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดโคกกลาง
ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดโคกสว่าง
ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดโคกสี
ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดโนนกระพี้
โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดโนนมะเฟือง
หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดโสกงูเหลือม
ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดไทรงามศิริมงคล
บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดขามเตี้ย
ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดคึมมะอุ
โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดคูขาด
หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดจันทรังษีมุณีวงศ์
เสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดชัยศิริสังฆาราม
ดอนตะหนิน บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดดอนแร้ง
กุดจอก บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดดอนขุนสนิท
บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดดอนคนฑา
ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดดอนหัน
โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดด่านช้าง
ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดน้ำบ่าวนาราม
ดอนตะหนิน บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดน้ำอ้อม
บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดบัวใหญ่
บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดบ้านโสกรัง
หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดบ้านไร่
โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดบ้านงิ้ว(งิ้วใหม่)
กุดจอก บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดบ้านดงบัง
ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดบ้านดอนหัน
ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดบ้านดอนหัน
กุดจอก บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดบ้านสระครก
หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดบ้านหนองหว้าเอน
ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดบ้านห้วยยาง
ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดประชานิมิตร
บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดประชุมเทวาวาส
หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดป่าตอง
โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดป่าประชาธรรมนิคม
ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดป่าสมานสามัคคี
ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดมงคลหัตถีสันติวาส
เสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดราษฏร์ประดิษฐ์
เสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดศรีจันทร์เจริญธรรม
ดอนตะหนิน บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดศรีบุญเรือง
โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดศรีวนาราม
บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดศรีสุภณ
ดอนตะหนิน บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดศิริมงคล
ดอนตะหนิน บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดศิริมงคลชัย(โคกสะอาด)
ดอนตะหนิน บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดสระไผ่
ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดสว่างมหาโพธิ์
บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดสว่างอารมณ์
บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดสุวรรณาราม
โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหญ้าคา
ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองแวง
ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองแวง
โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองโดน
ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองไข่ผำ
โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองกระทุ่ม
หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองม่วงบูรพาราม
บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองรกฟ้า
ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหนองหญ้าปล้อง
ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดห้วยโจด
บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดห้วยคร้อ
ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดหัวหนอง
บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดอัมพวันศรีสง่า
บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
วัดอินแปลงแสงสว่าง
เสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
โรงเรียนใน อ.บัวใหญ่
โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18
โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม
โรงเรียนบัวใหญ่
โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา
โรงเรียนบ้านเสมา
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด
โรงเรียนบ้านโคกน้อย
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎณ์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี
โรงเรียนบ้านโคกสี
โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา
โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง
โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม
โรงเรียนบ้านกระพี้
โรงเรียนบ้านกู่
โรงเรียนบ้านขามหนองแวง
โรงเรียนบ้านคูขาด
โรงเรียนบ้านดงบัง
โรงเรียนบ้านดอนแร้ง
โรงเรียนบ้านดอนคนทา
โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ
โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด
โรงเรียนบ้านด่านช้าง
โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง
โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย
โรงเรียนบ้านนาดอนบก
โรงเรียนบ้านบุเสมา
โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี
โรงเรียนบ้านสระครก
โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต
โรงเรียนบ้านหญ้าคาสามัคคี
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง
โรงเรียนบ้านหนองพลวง
โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน
โรงเรียนบ้านห้วยโจด
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง
โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว
โรงเรียนวัดบ้านไร่
โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง
โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว
โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง
โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง
โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ
โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้
โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง
โรงเรียนวัดประชานิมิตร
โรงเรียนวานิชวิทยา
โรงเรียนอมรศิลป์โดยมูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...