ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ประทาย จ.นครราชสีมา สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ประทาย
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ประทาย จ.นครราชสีมา
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ประทาย จ.นครราชสีมา) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ประทาย บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ประทาย ,ร้านดอกไม้ ประทาย ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ ประทาย(21D-0763)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0763
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ประทาย
บริการส่งดอกไม้ ประทาย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ประทาย(21D-0760)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0760
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ประทาย
บริการส่งดอกไม้ ประทาย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ประทาย(21D-0759)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0759
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ประทาย
บริการส่งดอกไม้ ประทาย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ประทาย(21D-0731)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0731
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ประทาย
บริการส่งดอกไม้ ประทาย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ประทาย(21D-0725)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0725
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ประทาย
บริการส่งดอกไม้ ประทาย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ประทาย(21D-0720)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0720
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ประทาย
บริการส่งดอกไม้ ประทาย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ประทาย(21D-0714)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0714
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ประทาย
บริการส่งดอกไม้ ประทาย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ประทาย(21D-0713)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0713
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ประทาย
บริการส่งดอกไม้ ประทาย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ประทาย(21D-0709)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0709
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ประทาย
บริการส่งดอกไม้ ประทาย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ประทาย(21D-0708)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0708
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ประทาย
บริการส่งดอกไม้ ประทาย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ประทาย(21D-0707)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21D-0707
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ประทาย
บริการส่งดอกไม้ ประทาย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ประทาย จ.นครราชสีมา )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ประทาย จ.นครราชสีมา เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ประทาย จ.นครราชสีมา ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ประทาย จ.นครราชสีมา

ร้านดอกไม้ ประทาย บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ประทาย ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ประทาย ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ประทาย ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ประทาย นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ประทาย ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ประทาย
วัดเขว้า
กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา
วัดเตยกระโตน
ประทาย ประทาย นครราชสีมา
วัดเพ็ดน้อย
หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา
วัดเมืองโดน
เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา
วัดเมืองดู่
โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
วัดเย้ยตะแบง
ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา
วัดโกรกหิน
หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา
วัดโคกเพ็ด
หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา
วัดโคกกลาง
โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
วัดโคกพระ
วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
วัดโคกล่าม
ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา
วัดโนนกระหาด
นางรำ ประทาย นครราชสีมา
วัดโนนกระหาด
นางรำ ประทาย นครราชสีมา
วัดโนนขี้เหล็ก
ประทาย ประทาย นครราชสีมา
วัดโนนรัง
วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
วัดโนนสูง
นางรำ ประทาย นครราชสีมา
วัดโนนหญ้านาง
หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา
วัดโนนหนองกก
ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
วัดโพธิ์งามหนองกุง
หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
วัดโพธิ์ทอง
โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
วัดไร่อ้อย
กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา
วัดกระโตน
ประทาย ประทาย นครราชสีมา
วัดกระทุ่มราย
กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา
วัดกลางอุ่มจาน
วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
วัดขี้เหล็ก
ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา
วัดคึมหญ้านาง
วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
วัดฉิมพลีโนนงิ้ว
วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
วัดช่องแมวหนองยาง
ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา
วัดดงเค็ง
ประทาย ประทาย นครราชสีมา
วัดดอนกลอย
หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา
วัดดอนกอก
หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
วัดดอนยาว
เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา
วัดดอนวัว
เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา
วัดดอนอีลุ่ม
ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
วัดตลาดไทรเก่า
ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
วัดตำแย
หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา
วัดถนนโพธิ์
ประทาย ประทาย นครราชสีมา
วัดทุ่งมน
หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา
วัดธรรมวงศาวาส
โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
วัดนางรำ
นางรำ ประทาย นครราชสีมา
วัดนางิ้ว
ประทาย ประทาย นครราชสีมา
วัดบ้านละเลิงหิน
โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
วัดบึงกระโตน
ประทาย ประทาย นครราชสีมา
วัดประทาย
ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
วัดปลักแรต
ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา
วัดป่าประชาชื่น
โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
วัดลิ้นฟ้า
ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา
วัดวังม่วง
ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา
วัดศรีบุญเรือง
วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
วัดศรีอัมพร
กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา
วัดสระปทุม
หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา
วัดสระประดู่
ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา
วัดสว่างศรีโพธยาราม
โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
วัดสว่างสำโรง
หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา
วัดสี่เหลี่ยม
กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา
วัดหญ้าคา
นางรำ ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองเดิ่น
กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองแวง
กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองแสง
โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองโน
วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองกอก
โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองขาม
หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองคอกควาย
โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองค่าย
หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองคึม
หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองคู
เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองจันสอน
โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองช้างตาย
โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองบุไทย
ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองพลวง
หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองพลวงน้อย
วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองม่วง
หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองสะแบง
นางรำ ประทาย นครราชสีมา
วัดหนองห่าง
โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
วัดหลุ่งจาน
หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา
วัดหันเตย
ประทาย ประทาย นครราชสีมา
วัดหันห้วยทราย
หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา
วัดอรัญพรหมาราม
วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
โรงเรียนใน อ.ประทาย
โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)
โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา
โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองห่าง
โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร
โรงเรียนช่องแมวพิทยา
โรงเรียนชุมชนประทาย
โรงเรียนดงเค็งศึกษา
โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา
โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี
โรงเรียนดอนมัน
โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา
โรงเรียนบ้านเตยกระโตน
โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย
โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง
โรงเรียนบ้านดอนวัว
โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี
โรงเรียนบ้านตลาดไทร
โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านประทาย
โรงเรียนบ้านฝาผนัง
โรงเรียนบ้านละเลิงหิน
โรงเรียนบ้านวังม่วง
โรงเรียนบ้านหญ้าคา
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองแสง
โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านหนองคอกควาย(คุรุประชานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค
โรงเรียนบ้านหนองพลวง
โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย
โรงเรียนบ้านหันเตย
โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย
โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆฯ)
โรงเรียนประทาย
โรงเรียนปราสาทหินนางรำ
โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ด
โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ
โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง
โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก
โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน
โรงเรียนวัดบ้านตำแย
โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์
โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง
โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว
โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม
โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น
โรงเรียนวัดบ้านหนองกก
โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม
โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม
โรงเรียนวัดบ้านหนองคู
โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง
โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว
โรงเรียนวัดปลักแรต
โรงเรียนสระประดู่
โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา
โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา
โรงเรียนหนองกรดวิทยา
โรงเรียนหนองกุงวันชาติ
โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง
โรงเรียนอนุบาลจินดา
โรงเรียนอัมพวันวิทยา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...