ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ปักธงชัย จ.นครราชสีมา สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ปักธงชัย
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ปักธงชัย จ.นครราชสีมา) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ปักธงชัย บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ปักธงชัย ,ร้านดอกไม้ ปักธงชัย ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ ปักธงชัย(21A-2121)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2121
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปักธงชัย
บริการส่งดอกไม้ ปักธงชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปักธงชัย(21A-2120)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2120
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปักธงชัย
บริการส่งดอกไม้ ปักธงชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปักธงชัย(21A-2119)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2119
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปักธงชัย
บริการส่งดอกไม้ ปักธงชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปักธงชัย(21A-2116)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2116
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปักธงชัย
บริการส่งดอกไม้ ปักธงชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปักธงชัย(21A-2114)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2114
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปักธงชัย
บริการส่งดอกไม้ ปักธงชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปักธงชัย(21A-2113)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2113
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปักธงชัย
บริการส่งดอกไม้ ปักธงชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปักธงชัย(21A-2112)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2112
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปักธงชัย
บริการส่งดอกไม้ ปักธงชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปักธงชัย(21A-2111)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2111
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปักธงชัย
บริการส่งดอกไม้ ปักธงชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ปักธงชัย จ.นครราชสีมา )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

ร้านดอกไม้ ปักธงชัย บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ปักธงชัย ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ปักธงชัย ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ปักธงชัย ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ปักธงชัย นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ปักธงชัย ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ปักธงชัย
วัดเก่าสะแกราช
สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดเขาพญาปราบ
ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดเทพมงคล
สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดแจ้งบ้านหัน
ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดแหลมรวกอินทรนิมิตร
ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโคกเกษม
โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโคกศิลา
ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโคกศีรสะเกษ
นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโคกสำราญ
ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโคกสำราญ
ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโนนแปะ
ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโนนขุนชัย
เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโนนทอง
ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโนนสะพานหิน
ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโพธิ์เมืองปัก
เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโพธิ์เมืองสามัคคี
ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโพธิ์ทอง
เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโพธิ์นิมิตร
สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโพธิ์ศรี
เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดโพนทราย
สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดใหญ่สุขัง
ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดใหม่โพธิ์งาม
ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดใหม่รวมจิต
เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดใหม่สำโรง
สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดไผ่สีสุก
ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดไม้เสี่ยว
ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดกลางปักธงชัย
เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดขุนละคร
สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดคลองเตย
สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดคลองตะคร้อ
ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดคีรีสามัคคี
ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดจังหรีด
ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดชุมพรบวรรังสิยาราม
สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดซับน้อย
ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดซับยาง
ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดตะกุด
งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดตะกุด
ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดตะขบ
ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดทุ่งจาน
นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดนกออก
นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดน้อยสุขัง
ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดนาแค
เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดนางเหริญ
เกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดบ้านโป่ง
สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดบ้านกลาง
ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดบ้านขี้เหล็ก(มหาศรีสวัสดิ์ยาราม)
สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดบ้านงิ้ว
งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดบ้านพร้าว
ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดบ้านลำประโคนเหนือ
ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดบ้านส่อง
ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดบุญสถิตย์
ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดบุหัวช้าง
ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดปลายดาบ
สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดปอแดง
ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดป่าเวฬุวัน
เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดป่าโคกสระน้อย
นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดป่าคลองขุนเทียน
งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดป่าฉัตรมงคล
ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดพรหมราช
ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดพระเพลิง
นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดพระบึง
ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดพัดทะเล
ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดพันธ์สงวน
ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดพุปลาไหล
สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดภูหลวงพรหมวาส
สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดมนต์มาวาส
เกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดม่วง
นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดมะค่า
สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดยางกระทุง
ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดลำประโคน
ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดวังตะเคียน
ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดวังวารีวน
ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดศรีไพโรจน์
สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดศรีษะกระบือ
โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดสุกศรีงาม
ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดสุขวัฒนาราม
สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองไผ่
งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองไผ่
ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองกก
ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองกระทุ่ม
ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองชุมแสง
สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองด่านช้าง
ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองนมนาง
ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองประดู่
สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองปรือ
งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองปล้อง
ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองผักไร
ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองล้างช้าง
โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองศาลา
เกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหนองหญ้าขาว
ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหน้าพระธาตุ
ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหลุมเงิน
ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหลุมข้าว
เกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดห้วยแก้วสันติธรรม
ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดห้วยสะแกราช
สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดหัวนา
โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดอัมพวัน
เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
วัดอ่างหินวนาราม
ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
โรงเรียนใน อ.ปักธงชัย
โรงเรียนแหลมรวกบำรุง
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยา
โรงเรียนไผ่สีสุก
โรงเรียนจตุคามวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ
โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา
โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง
โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ
โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
โรงเรียนบ้านโกรกหว้า
โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
โรงเรียนบ้านโนนแดง
โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านคลองเตย
โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี
โรงเรียนบ้านคลองสาริกา
โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)
โรงเรียนบ้านน้อย
โรงเรียนบ้านนางเหริญ
โรงเรียนบ้านบ่อปลา
โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง
โรงเรียนบ้านปลายดาบ
โรงเรียนบ้านพัดทะเล
โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน
โรงเรียนบ้านพุปลาไหล
โรงเรียนบ้านยางกระทุง
โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
โรงเรียนบ้านวังหิน
โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านหนองโดน
โรงเรียนบ้านหนองกก
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองตาด
โรงเรียนบ้านหนองนมนาง
โรงเรียนบ้านหนองผักไร
โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว
โรงเรียนบ้านหลุมเงิน
โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง
โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร)
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ2
โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร
โรงเรียนมารีย์ธงชัย
โรงเรียนรักเมืองไทย1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์)
โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม
โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา
โรงเรียนวัดโคกสระน้อย
โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี
โรงเรียนวัดโพธินิมิตร
โรงเรียนวัดโพนทราย
โรงเรียนวัดใหม่สำโรง
โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว
โรงเรียนวัดทุ่งจาน
โรงเรียนวัดบ้านพร้าว
โรงเรียนวัดบ้านส่อง
โรงเรียนวัดพรหมราช
โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม
โรงเรียนวัดม่วง
โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ
โรงเรียนวัดหงษ์
โรงเรียนวัดหลุมข้าว
โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี
โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา
โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม
โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา
โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร
โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี
โรงเรียนหนองประดู่
โรงเรียนอนุบาลสายมิตร
โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา
โรงเรียนอาจวิทยาคาร

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...