ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ปากช่อง จ.นครราชสีมา สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ปากช่อง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ปากช่อง จ.นครราชสีมา
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ปากช่อง จ.นครราชสีมา) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ปากช่อง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ปากช่อง ,ร้านดอกไม้ ปากช่อง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ ปากช่อง(21A-2121)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2121
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปากช่อง
บริการส่งดอกไม้ ปากช่อง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปากช่อง(21A-2120)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2120
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปากช่อง
บริการส่งดอกไม้ ปากช่อง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปากช่อง(21A-2119)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2119
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปากช่อง
บริการส่งดอกไม้ ปากช่อง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปากช่อง(21A-2116)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2116
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปากช่อง
บริการส่งดอกไม้ ปากช่อง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปากช่อง(21A-2114)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2114
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปากช่อง
บริการส่งดอกไม้ ปากช่อง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปากช่อง(21A-2113)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2113
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปากช่อง
บริการส่งดอกไม้ ปากช่อง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปากช่อง(21A-2112)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2112
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปากช่อง
บริการส่งดอกไม้ ปากช่อง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปากช่อง(21A-2111)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2111
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปากช่อง
บริการส่งดอกไม้ ปากช่อง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ปากช่อง จ.นครราชสีมา )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ปากช่อง จ.นครราชสีมา เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ร้านดอกไม้ ปากช่อง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ปากช่อง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ปากช่อง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ปากช่อง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ปากช่อง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ปากช่อง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ปากช่อง
วัดเกาะแก้วคงคาราม
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเกาะอุทการาม
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเกิดแก้วนิมิต
ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเขาแก้วจุฬามณี(เขาจุฬามณี)
หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเขาไทรสายัณห์
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเขากะจะ
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเขาจันทร์หอม
ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเขาน้อยคงคาราม
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเขาวงเจริญธรรม(เขาเจริญธรรม)
หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเขาวงน้อย(หนองบอน)
หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเขาวันชัยนวรัตน์
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเทพสถิต
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเทวรูปทรงธรรม
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเลือดไทย
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเวฬุวัน
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดเหวปลากั้ง
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดแก่งกลางดง
ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดโกศลสิตาราม
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดโคกสง่า
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดโต่งโต้น
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดโนนกระโดน
พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดโป่งตาลอง
โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดโป่งวัวแดง
คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดโศกน้อย
พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดใหม่คลองยาง
วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
วัดไตรรัตน์
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดไทยเดิมผดุงธรรม
หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดกลางดง
กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดกุดคล้า
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดขนงพระเหนือ
ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดขนงพระใต้
ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดขนงพระกลาง
ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคลองเดื่อ
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคลองเสือ
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคลองดินดำ
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคลองตาลอง
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคลองพลู
วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคลองม่วง
คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคลองยาง
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคลองลึก
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคลองหินปูน
วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคลองหินลาด
ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคีรีวันต์
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคีรีศรีรัตนาราม
คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดคีรีสามัคคีธรรม
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดจันทึก
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดซับเศรษฐี
คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดซับใต้
พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดซับน้ำเย็น
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดซับพลู
คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดซับสวอง
ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดซับหวาย
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดดำเนินสถิต
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดตะเคียนทอง
ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดตะลุกแจง
คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถนนโค้ง
พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำเขาวง
หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำเทพนิมิต
วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำเพชรพิมาน
หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำไก่แก้ว
ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำไตรรัตน์
หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำซับมืด
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำปิ่นแก้ว
คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำพรมประดิษฐ์
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำพระธาตุ
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำพระสิวลี
กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำศิลาทอง
โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดถ้ำอุดมสุข
พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดทรายทอง
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดทองอ่อนสามัคคี
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดท่างอย
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดท่าช้าง
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดท่ามะนาว
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดท่ามะปรางค์
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดทุ่งข้าวฟาง
วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
วัดธารน้ำตก(หลังเหว)
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดธารอุทุมพร
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดน้ำพุ
พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดนิเทศธรรม(นิเทศธรรมรสาราม)
กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดนิคมผัง16
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดบันไดม้า
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดบ้านนา
หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดบุ่งเตย
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดบุญฤทธิ์
พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดป่าเขาใหญ่
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดป่าไผ่แดง
วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดปางแก
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดปางแจ้ง
กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดปางอโศก
กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดป่าภูหายหลง
วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดป่าสถานีใหม่จันทึก
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดป่าอำนวยผล
กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดผ่านศึกอนุกูล
พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดพรหมปกาศิต
กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดพิมพาราม
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดพุทธนิคม
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดมกุฎคีรีวัน
โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดมหาชัยวนาราม
วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
วัดมอตะเคียน
โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดมะค่าโพรง
วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
วัดมิตรภาพวนาราม
กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดลำตะพานหิน
คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดลำทองหลาง
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดวชิราลงกรณวราราม
หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดวังเพิ่ม
พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดวังกะโล่
วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดวังกะทะ
วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดวังพิกุลทอง
วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดวังมะนาว
คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดวังสีสด
คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดศรีบุญญาราม
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดศรีมาศราษฎร์บำรุง
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดศรีสำราญ
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดศิมาลัยทรงธรรม
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดสระน้ำใส
โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดสองพี่น้อง
พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดสอยดาว
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดสามัคคีธรรม
วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดสายชนวน
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดสิริธรรมคุณ
วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองแก
วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองใหญ่
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองไทร
คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองกระทุ่ม
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองกะโตวา
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองกะจะ
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองขวาง
วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองคุ้ม
โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองจอก(ชัยมงคล)
โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองซ่อม
โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองตอ
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองตอ(ซับหินแก้ว)
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองตะกู
ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองตาแก้ว
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองมะค่า
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองยาง
พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองสองห้อง
วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองสาหร่าย
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหนองหมาก
คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหมูสี
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหลังเขา
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหัวโกรก
พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหัวป้าง
พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหินเพิง
วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
วัดหินดาด
วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
โรงเรียนใน อ.ปากช่อง
โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม
โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา
โรงเรียนเบทาโกรวิทยา
โรงเรียนเรืองศรีวิทยา
โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร
โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา
โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร
โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา
โรงเรียนกีรติศึกษา
โรงเรียนขนงพระใต้
โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา
โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง5
โรงเรียนบ้านเขาแก้ว
โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม
โรงเรียนบ้านเขาวง
โรงเรียนบ้านโนนกระโดน
โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง
โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง
โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง
โรงเรียนบ้านโศกน้อย
โรงเรียนบ้านกุดโง้ง
โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ
โรงเรียนบ้านคลองเสือ
โรงเรียนบ้านคลองดินดำ
โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน
โรงเรียนบ้านคลองยาง
โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี
โรงเรียนบ้านซับใต้
โรงเรียนบ้านซับน้อย
โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น
โรงเรียนบ้านซับหวาย
โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านบ่อทอง
โรงเรียนบ้านบุ่งเตย
โรงเรียนบ้านปรางคล้า
โรงเรียนบ้านป่าไผ่
โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี1)
โรงเรียนบ้านป่ากล้วย
โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านลำทองหลาง
โรงเรียนบ้านวังไทร
โรงเรียนบ้านวังกะทะ
โรงเรียนบ้านวังสีสด
โรงเรียนบ้านสอยดาว
โรงเรียนบ้านสายชนวน
โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง)
โรงเรียนบ้านหนองกะจะ(ธงนิมลอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองจอก
โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม
โรงเรียนบ้านหนองตอ
โรงเรียนบ้านหนองตะกู
โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
โรงเรียนบ้านหนองหมาก
โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ
โรงเรียนบ้านหมูสี
โรงเรียนบ้านหัวป้าง
โรงเรียนบ้านหินเพิง
โรงเรียนบ้านหินดาด
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนประชานุสรณ์
โรงเรียนประชารัฐวิทยา
โรงเรียนปากช่อง
โรงเรียนปากช่อง2
โรงเรียนปากช่องพิทยาคม
โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์
โรงเรียนพญาเย็นวิทยา
โรงเรียนมารดากรุณณีรักษ์
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
โรงเรียนวัฒนวิทยา
โรงเรียนวัดกลางดง
โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ
โรงเรียนวัดบันไดม้า
โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม
โรงเรียนวันอาสาพัฒนา๒๕๒๐
โรงเรียนสกุลศึกษา
โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา
โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา
โรงเรียนสายสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...