ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด พิมาย จ.นครราชสีมา สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ พิมาย
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ พิมาย จ.นครราชสีมา
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ พิมาย จ.นครราชสีมา) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ พิมาย บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่พิมาย ,ร้านดอกไม้ พิมาย ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ พิมาย(21A-2121)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2121
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พิมาย
บริการส่งดอกไม้ พิมาย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พิมาย(21A-2120)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2120
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พิมาย
บริการส่งดอกไม้ พิมาย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พิมาย(21A-2119)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2119
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พิมาย
บริการส่งดอกไม้ พิมาย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พิมาย(21A-2116)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2116
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พิมาย
บริการส่งดอกไม้ พิมาย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พิมาย(21A-2114)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2114
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พิมาย
บริการส่งดอกไม้ พิมาย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พิมาย(21A-2113)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2113
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พิมาย
บริการส่งดอกไม้ พิมาย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พิมาย(21A-2112)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2112
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พิมาย
บริการส่งดอกไม้ พิมาย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พิมาย(21A-2111)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2111
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พิมาย
บริการส่งดอกไม้ พิมาย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ พิมาย จ.นครราชสีมา )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด พิมาย จ.นครราชสีมา เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด พิมาย จ.นครราชสีมา ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ พิมาย จ.นครราชสีมา

ร้านดอกไม้ พิมาย บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด พิมาย ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน พิมาย ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ พิมาย ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ พิมาย นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด พิมาย ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.พิมาย
วัดเก่าประตูชัย
ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
วัดเดิม
ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
วัดโคกขาม
โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดโนนเสว
กระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดโนนโชงโลง
ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดโนนไม้แดง
โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดโนนกระเบื้อง
กระชอน พิมาย นครราชสีมา
วัดโนนกระเบื้อง
นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดโนนพุทรา
กระชอน พิมาย นครราชสีมา
วัดโนนม่วง
ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา
วัดโนนสำโรง
กระชอน พิมาย นครราชสีมา
วัดโนนหมัน
ชีวาน พิมาย นครราชสีมา
วัดโพธิ์งาม
นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดใหม่โพธิสัตว์
สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดใหม่ประชาราม
โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดใหม่ประตูชัย
ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
วัดใหม่พัฒนา
กระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดใหม่สามัคคี
ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
วัดใหม่สามัคคี
รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดใหม่สุนทริการาม
รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดกระเบื้องใหญ่
กระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดกระเบื้องน้อย
กระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดกะชอน(ราษฎร์สโมสร)
กระชอน พิมาย นครราชสีมา
วัดขามใต้
ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดจารย์ตำรา
ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา
วัดชัยสวรรค์
นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดชีวาน
ชีวาน พิมาย นครราชสีมา
วัดดงใหญ่
ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา
วัดดงน้อย
กระชอน พิมาย นครราชสีมา
วัดดอนเขว้า
ชีวาน พิมาย นครราชสีมา
วัดดอนแซะ
ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
วัดดอนหวาย
หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
วัดตลาดประดู่
กระชอน พิมาย นครราชสีมา
วัดตะคร้อ
โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดตะบอง
โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดตะปัน
รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดตำแย
กระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดทับควาย
ชีวาน พิมาย นครราชสีมา
วัดท่าแดง
สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดท่าหลวง
ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา
วัดธำรงวนาราม
นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดนิคมคณาราม
นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดนิคมวุฒิศาสน์
นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดบรมถาวร
โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดบ้านเตย
กระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดบ้านเพชร
หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
วัดบ้านกล้วย
ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา
วัดบ้านคล้า
สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดบ้านซาด
ชีวาน พิมาย นครราชสีมา
วัดบ้านซึม
สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดบ้านตาลพัฒนา
สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดบ้านนาสุทธาวาส
หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
วัดบ้านลุงตามัน
โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดบุญส่งอนุสรณ์
นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดบูรพาพิมล
ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
วัดป่าพิทักษ์ธรรม
นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดพัฒนาราม
รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดพุทรา
รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดมะกอก
ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา
วัดมะค่าระเว
สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดมาบประดู่
หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
วัดรังกาใหญ่
รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
วัดวังม่วง
สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดวังหิน
ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
วัดศาลา
ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา
วัดสนุ่นงิ้ว
ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา
วัดสระเพลง
ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
วัดสระนันทวัน
นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดสะแกงาม
นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดสัมฤทธิ์ตะวันตก
สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดสัมฤทธิ์ตะวันออก
สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดสุขาพิริวนาราม
หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
วัดหนองโสน
หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
วัดหนองกรวด
โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดหนองขาม
หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
วัดหนองจิก
โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดหนองบัวลอย
หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
วัดหนองบึง
โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดหนองปรือ
โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
วัดหนองระเวียง
หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
วัดหนองหัวช้าง
นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
วัดหัวทำนบ
สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
โรงเรียนใน อ.พิมาย
โรงเรียนเพชรหนองขาม
โรงเรียนโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่
โรงเรียนกุลโน
โรงเรียนจารย์ตำรา
โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก
โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)
โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย1
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย2
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย3
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย6
โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง
โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)
โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง
โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี
โรงเรียนบ้านโนนตะแบก
โรงเรียนบ้านโนนพุทรา
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา
โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก
โรงเรียนบ้านกระเบื้อง
โรงเรียนบ้านกล้วย
โรงเรียนบ้านขามใต้
โรงเรียนบ้านคล้า
โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค
โรงเรียนบ้านชีวาน
โรงเรียนบ้านซาด
โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล
โรงเรียนบ้านดอนเขว้า
โรงเรียนบ้านดอนแซะ
โรงเรียนบ้านดอนหวาย
โรงเรียนบ้านตลาดประดู่
โรงเรียนบ้านตะคร้อ
โรงเรียนบ้านตะบอง(เจริญราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนบ้านถนน
โรงเรียนบ้านทับควาย
โรงเรียนบ้านท่าแดง
โรงเรียนบ้านท่าหลวง
โรงเรียนบ้านพุทรา
โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์
โรงเรียนบ้านมะกอก
โรงเรียนบ้านลุงตามัน
โรงเรียนบ้านลุงตามัน(สาขาโนนไม้แดง)
โรงเรียนบ้านศาลา
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์
โรงเรียนบ้านหนองโสน
โรงเรียนบ้านหนองขาม
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์
โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม
โรงเรียนพิมายวิทยา
โรงเรียนพิมายสามัคคี1
โรงเรียนมะค่าสามัคคี
โรงเรียนราษฎร์สโมสร
โรงเรียนวัดวังน้ำ
โรงเรียนหนองบัวลอย
โรงเรียนอนุบาลแก้วตา
โรงเรียนอนุบาลบำรุงการ
โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์
โรงเรียนอนุบาลพิมาย
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...