ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด สูงเนิน จ.นครราชสีมา สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ สูงเนิน
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ สูงเนิน จ.นครราชสีมา
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ สูงเนิน จ.นครราชสีมา) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ สูงเนิน บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่สูงเนิน ,ร้านดอกไม้ สูงเนิน ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ สูงเนิน(21A-2121)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2121
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สูงเนิน
บริการส่งดอกไม้ สูงเนิน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สูงเนิน(21A-2120)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2120
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สูงเนิน
บริการส่งดอกไม้ สูงเนิน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สูงเนิน(21A-2119)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2119
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สูงเนิน
บริการส่งดอกไม้ สูงเนิน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สูงเนิน(21A-2116)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2116
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สูงเนิน
บริการส่งดอกไม้ สูงเนิน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สูงเนิน(21A-2114)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2114
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สูงเนิน
บริการส่งดอกไม้ สูงเนิน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สูงเนิน(21A-2113)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2113
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สูงเนิน
บริการส่งดอกไม้ สูงเนิน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สูงเนิน(21A-2112)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2112
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สูงเนิน
บริการส่งดอกไม้ สูงเนิน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สูงเนิน(21A-2111)
(เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น )
รหัส 21A-2111
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สูงเนิน
บริการส่งดอกไม้ สูงเนิน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ สูงเนิน จ.นครราชสีมา )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด สูงเนิน จ.นครราชสีมา เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด สูงเนิน จ.นครราชสีมา ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ร้านดอกไม้ สูงเนิน บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด สูงเนิน ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน สูงเนิน ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ สูงเนิน ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ สูงเนิน นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด สูงเนิน ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.สูงเนิน
วัดเขาซาด
มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดเหมืองลี่
โค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา
วัดเหมือดแอ่
เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
วัดแก่นท้าว
เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
วัดโคกกะพี้
โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดโคกปะกั๊ก
โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดโคกมะกอก
บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
วัดโคกสว่าง
มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดโคกสูง
มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดโค้งยาง
โค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา
วัดโนนค่า
โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดโนนตาล
โคราช สูงเนิน นครราชสีมา
วัดโบสถ์
โคราช สูงเนิน นครราชสีมา
วัดโพธิ์ไทรงาม
มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดใหญ่สูงเนิน
สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
วัดใหม่จำปา
หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดใหม่สันติ
มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดใหม่หนองดุม
สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
วัดใหม่อัมพร
สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
วัดกุดเวียน
บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
วัดกุดขมิ้น
หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดกุดจิก
กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา
วัดกุดปลาเข็ง
โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดกุดหัวช้าง
โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดกุดหิน
โคราช สูงเนิน นครราชสีมา
วัดงิ้ว
บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
วัดญานโสถิตวนาราม
สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
วัดตะคลองแล้ง
โค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา
วัดตะคลองหลง
สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
วัดทะเล
เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
วัดท่าโป่ง
โคราช สูงเนิน นครราชสีมา
วัดทุ่งสะแบง
มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดธรรมจักรเสมาราม
เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
วัดน้อยกุดคล้า
เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
วัดนาใหญ่
นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
วัดนากลาง
นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
วัดบ้านโป่ง
เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
วัดบ้านดอน
บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
วัดบุใหญ่
สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
วัดปรางค์เมืองเก่า
โคราช สูงเนิน นครราชสีมา
วัดมะเกลือเก่า
มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดมะเกลือใหม่
มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดมะรุม
โค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา
วัดวะภูแก้ว
มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดวะภูแก้ว
มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดวังรางใหญ่
มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดวังรางน้อย
มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดส้มกบงาม
เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
วัดสระเพลง
สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
วัดสลักใด
กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา
วัดสว่างบูรพาราม
มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดสองคร
หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดสันติกาวาส(หัวตะพาน)
บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
วัดสันติสีลาราม
กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา
วัดสุขาวดี
สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
วัดหนองเป็น
มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดหนองแวง
หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดหนองไม้ตาย
มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดหนองตะไก้
หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดหนองบอน
นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
วัดหนองพะยอม
หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา
วัดหนองม่วง
มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดหลุมปูนปัญญาวาส
เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
วัดห้วยไผ่
มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
วัดห้วยตะคร้อ
นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
วัดหินตั้ง
เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
โรงเรียนใน อ.สูงเนิน
โรงเรียนเสมาวิทยา
โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์
โรงเรียนโนนค่าวิทยา
โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์
โรงเรียนกุดจิกวิทยา
โรงเรียนจตุรคามสามัคคี
โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ
โรงเรียนบ้านโค้งยาง
โรงเรียนบ้านโป่ง
โรงเรียนบ้านโสกแจ้ง
โรงเรียนบ้านใหม่สันติ
โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง
โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น
โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล)
โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่
โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง
โรงเรียนบ้านกุดหิน
โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบง
โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า
โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง)
โรงเรียนบ้านนากลาง
โรงเรียนบ้านนาตะโครก
โรงเรียนบ้านบุใหญ่
โรงเรียนบ้านบุตาสง
โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า
โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่
โรงเรียนบ้านวังราง
โรงเรียนบ้านวังรางน้อย
โรงเรียนบ้านส้มกบงาม
โรงเรียนบ้านสระเพลง
โรงเรียนบ้านสลักใด
โรงเรียนบ้านสองคร
โรงเรียนบ้านหนองเบน
โรงเรียนบ้านหนองเลา
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้
โรงเรียนบ้านหนองบอน
โรงเรียนบ้านหนองพยอม
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ
โรงเรียนประชารัฐสามัคคี
โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์
โรงเรียนวังรางพิทยาคม
โรงเรียนวัดกุดเวียน
โรงเรียนสองครพิทยาคม
โรงเรียนสันติวิทยา
โรงเรียนสูงเนิน
โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...