ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองน่าน จ.น่าน สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองน่าน
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองน่าน จ.น่าน
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองน่าน จ.น่าน) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองน่าน บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองน่าน ,ร้านดอกไม้ เมืองน่าน ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เมืองน่าน(26A-2518)
(เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น )
รหัส 26A-2518
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองน่าน
บริการส่งดอกไม้ เมืองน่าน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองน่าน(26A-2510)
(เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น )
รหัส 26A-2510
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองน่าน
บริการส่งดอกไม้ เมืองน่าน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองน่าน(26A-2507)
(เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น )
รหัส 26A-2507
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองน่าน
บริการส่งดอกไม้ เมืองน่าน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองน่าน(26A-2504)
(เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น )
รหัส 26A-2504
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองน่าน
บริการส่งดอกไม้ เมืองน่าน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองน่าน(26A-2503)
(เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น )
รหัส 26A-2503
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองน่าน
บริการส่งดอกไม้ เมืองน่าน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองน่าน(26A-2502)
(เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น )
รหัส 26A-2502
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองน่าน
บริการส่งดอกไม้ เมืองน่าน
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองน่าน จ.น่าน )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองน่าน จ.น่าน เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองน่าน จ.น่าน ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองน่าน จ.น่าน

ร้านดอกไม้ เมืองน่าน บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองน่าน ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองน่าน ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองน่าน ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองน่าน นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองน่าน ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองน่าน
วัดเขาน้อยเทสรังสี
ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
วัดเขื่อนแก้ว
ถืมตอง เมืองน่าน น่าน
วัดเจดีย์
ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
วัดเชียงแข็ง
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดเชียงยืน
สวก เมืองน่าน น่าน
วัดเชียงราย
ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
วัดเมืองเล็น
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดไชยสถาน
ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
วัดไผ่เหลือง
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดกู่คำ
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดคอวัง
กองควาย เมืองน่าน น่าน
วัดช้างเผือก
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดซาวหลวง
สวก เมืองน่าน น่าน
วัดดอนเฟือง
เรือง เมืองน่าน น่าน
วัดดอนแก้ว
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดดอนถืมตอง
ถืมตอง เมืองน่าน น่าน
วัดดอนมูล
ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
วัดดู่ใต้
ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
วัดต้นแก้ว
ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
วัดตาแก้ว
ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
วัดถืมตอง
ถืมตอง เมืองน่าน น่าน
วัดท่าช้าง
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดธงหลวง
กองควาย เมืองน่าน น่าน
วัดนวราษฎร์
นาซาว เมืองน่าน น่าน
วัดนาซาว
นาซาว เมืองน่าน น่าน
วัดนาผา
กองควาย เมืองน่าน น่าน
วัดน้ำครกเก่า
กองควาย เมืองน่าน น่าน
วัดน้ำล้อม
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดบ่อสวก
สวก เมืองน่าน น่าน
วัดบ้านต้าม
นาซาว เมืองน่าน น่าน
วัดป่าคา
สวก เมืองน่าน น่าน
วัดปางค่า
ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
วัดป่าศรีถาวรวังตาว
สะเนียน เมืองน่าน น่าน
วัดผาขวาง
บ่อ เมืองน่าน น่าน
วัดผาตูบ
ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน
วัดผาสิงห์
ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน
วัดฝาง
ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
วัดพญาภู
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดพญาวัด
ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
วัดพระเกิด
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดพระเนตร
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดพระธาตุเขาน้อย
ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
วัดพระธาตุช้างค้ำ
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดพวงพยอม
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดพุฒิมาราม
กองควาย เมืองน่าน น่าน
วัดภูเวียง
บ่อ เมืองน่าน น่าน
วัดภูมินทร์
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดมงคล
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดมณเฑียร
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดม่วง(ม่วงเจริญราษฎร์)
สวก เมืองน่าน น่าน
วัดมหาโพธิ์
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดมิ่งเมือง
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดศรีเกิด
ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
วัดศรีนาเรือง
เรือง เมืองน่าน น่าน
วัดศรีนาป่าน
เรือง เมืองน่าน น่าน
วัดศรีพันต้น
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดสถารศ
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดสมุน
ดู่ใต้ เมืองน่าน น่าน
วัดสวนตาล
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดสวนหอม
ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน
วัดสะไมย์
นาซาว เมืองน่าน น่าน
วัดสาระ
บ่อ เมืองน่าน น่าน
วัดสุรธาดาราม
สะเนียน เมืองน่าน น่าน
วัดห้วยยื่น
บ่อ เมืองน่าน น่าน
วัดหัวเวียงใต้
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดหัวข่วง
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดอภัย
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
วัดอรัญญาวาส
ในเวียง เมืองน่าน น่าน
โรงเรียนใน อ.เมืองน่าน
โรงเรียนขยายโอกาสจังหวัดน่าน
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมูล
โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้
โรงเรียนซินจง
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ
โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านเชียงยืน
โรงเรียนบ้านเรือง
โรงเรียนบ้านไชยสถาน
โรงเรียนบ้านกาใส
โรงเรียนบ้านซาวหลวง
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
โรงเรียนบ้านดอนเฟือง
โรงเรียนบ้านดอนน้ำครก
โรงเรียนบ้านต้าม
โรงเรียนบ้านถืมตอง
โรงเรียนบ้านทรายทอง
โรงเรียนบ้านธงน้อย
โรงเรียนบ้านธงหลวง
โรงเรียนบ้านนวราษฎร์
โรงเรียนบ้านนาซาว
โรงเรียนบ้านนาผา
โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง
โรงเรียนบ้านน้ำครกเก่า
โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่
โรงเรียนบ้านน้ำงาว
โรงเรียนบ้านบ่อสวก
โรงเรียนบ้านป่าคา
โรงเรียนบ้านปางเป๋ย
โรงเรียนบ้านผาขวาง
โรงเรียนบ้านผาตูบ
โรงเรียนบ้านผาสิงห์
โรงเรียนบ้านฝายแก
โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์
โรงเรียนบ้านวังตาว
โรงเรียนบ้านวังหมอ
โรงเรียนบ้านศรีเกิด
โรงเรียนบ้านศรีนาป่าน
โรงเรียนบ้านสองแคว
โรงเรียนบ้านสะเนียน
โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง
โรงเรียนบ้านสันติภาพ
โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ
โรงเรียนบ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
โรงเรียนบ้านห้วยปุก
โรงเรียนบ้านห้วยมอญ
โรงเรียนบ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
โรงเรียนบ้านห้วยยื่น
โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา
โรงเรียนราชานุบาล
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิหาร

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองน่าน จ.น่าน เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...