ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ท่าวังผา จ.น่าน สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ท่าวังผา
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ท่าวังผา จ.น่าน
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ท่าวังผา จ.น่าน) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ท่าวังผา บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ท่าวังผา ,ร้านดอกไม้ ท่าวังผา ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ ท่าวังผา(26A-2518)
(เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น )
รหัส 26A-2518
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ท่าวังผา
บริการส่งดอกไม้ ท่าวังผา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ท่าวังผา(26A-2510)
(เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น )
รหัส 26A-2510
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ท่าวังผา
บริการส่งดอกไม้ ท่าวังผา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ท่าวังผา(26A-2507)
(เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น )
รหัส 26A-2507
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ท่าวังผา
บริการส่งดอกไม้ ท่าวังผา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ท่าวังผา(26A-2504)
(เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น )
รหัส 26A-2504
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ท่าวังผา
บริการส่งดอกไม้ ท่าวังผา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ท่าวังผา(26A-2503)
(เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น )
รหัส 26A-2503
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ท่าวังผา
บริการส่งดอกไม้ ท่าวังผา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ท่าวังผา(26A-2502)
(เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น )
รหัส 26A-2502
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ท่าวังผา
บริการส่งดอกไม้ ท่าวังผา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ท่าวังผา จ.น่าน )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ท่าวังผา จ.น่าน เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ท่าวังผา จ.น่าน ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ท่าวังผา จ.น่าน

ร้านดอกไม้ ท่าวังผา บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ท่าวังผา ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ท่าวังผา ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ท่าวังผา ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ท่าวังผา นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ท่าวังผา ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ท่าวังผา
วัดเชียงแล
ริม ท่าวังผา น่าน
วัดเชียงยืน
ยม ท่าวังผา น่าน
วัดแหน
ผาตอ ท่าวังผา น่าน
วัดโพธิ์ไทร
ยม ท่าวังผา น่าน
วัดโพธิวราราม
ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน
วัดใหม่
จอมพระ ท่าวังผา น่าน
วัดไพรสณฑ์
แสนทอง ท่าวังผา น่าน
วัดจักรวรรณ
ตาลชุม ท่าวังผา น่าน
วัดชนะไพรี
แสนทอง ท่าวังผา น่าน
วัดดอนแก่ง
ตาลชุม ท่าวังผา น่าน
วัดดอนแก้ว
ป่าคา ท่าวังผา น่าน
วัดดอนชัย(สบสาย)
ตาลชุม ท่าวังผา น่าน
วัดดอนตัน
ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน
วัดดอนมูล
ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน
วัดตาลชุม
ตาลชุม ท่าวังผา น่าน
วัดทุ่งฆ้อง
ยม ท่าวังผา น่าน
วัดนาเผือก
จอมพระ ท่าวังผา น่าน
วัดนาทราย
แสนทอง ท่าวังผา น่าน
วัดนาฝ่า
จอมพระ ท่าวังผา น่าน
วัดนาหนุน
แสนทอง ท่าวังผา น่าน
วัดน้ำไคร้
ยม ท่าวังผา น่าน
วัดน้ำฮาว
จอมพระ ท่าวังผา น่าน
วัดนิโครธาราม(ต้นฮ่าง)
ป่าคา ท่าวังผา น่าน
วัดป่าไคร้
ริม ท่าวังผา น่าน
วัดปิตุราษฎร์
แสนทอง ท่าวังผา น่าน
วัดปูคา
ริม ท่าวังผา น่าน
วัดฝ่ายมูล
ป่าคา ท่าวังผา น่าน
วัดพระธาตุจอมพริก
ยม ท่าวังผา น่าน
วัดพิกุลทอง
จอมพระ ท่าวังผา น่าน
วัดพุ่มมาลา
ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน
วัดมังคลาราม
ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน
วัดยู้
จอมพระ ท่าวังผา น่าน
วัดราษฎร์อุดม
ผาตอ ท่าวังผา น่าน
วัดวังทอง
ผาตอ ท่าวังผา น่าน
วัดศรีมงคล
ยม ท่าวังผา น่าน
วัดศิริธาดา
ริม ท่าวังผา น่าน
วัดศิลามงคล
ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน
วัดสบย่าง
ป่าคา ท่าวังผา น่าน
วัดสบหนอง
ตาลชุม ท่าวังผา น่าน
วัดสุคันธาราม(ปง)
ตาลชุม ท่าวังผา น่าน
วัดสุทธาราม
ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน
วัดสุวรรณาวาส
ริม ท่าวังผา น่าน
วัดหนองบัว
ป่าคา ท่าวังผา น่าน
วัดหนองม่วง
ป่าคา ท่าวังผา น่าน
วัดห้วยแขม
ตาลชุม ท่าวังผา น่าน
วัดอัมพวัน
ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน
วัดอุทัยราษฎร์
ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน
โรงเรียนใน อ.ท่าวังผา
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
โรงเรียนแสนทองวิทยา
โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน
โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่186
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
โรงเรียนบ้านเชียงแลนาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
โรงเรียนบ้านเสี้ยว
โรงเรียนบ้านแหน
โรงเรียนบ้านก๋ง
โรงเรียนบ้านคัวะ
โรงเรียนบ้านดอยติ้ว
โรงเรียนบ้านถ่อน
โรงเรียนบ้านท่าค้ำ
โรงเรียนบ้านท่าวังผา(ประชารัฐวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านนาฝ่า
โรงเรียนบ้านนาหนุน1
โรงเรียนบ้านนาหนุน2
โรงเรียนบ้านน้ำแป่ง
โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา
โรงเรียนบ้านน้ำป้าก
โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้
โรงเรียนบ้านน้ำฮาว
โรงเรียนบ้านปง
โรงเรียนบ้านฝายมูล
โรงเรียนบ้านพร้าว
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านยู้
โรงเรียนบ้านวังว้า
โรงเรียนบ้านสบเป็ด
โรงเรียนบ้านสบขุ่น
โรงเรียนบ้านสบสาย
โรงเรียนบ้านสบหนอง
โรงเรียนบ้านสันเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา
โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร
โรงเรียนสุวรรณรัตน์
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลนิธากร

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ท่าวังผา จ.น่าน เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...