ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เวียงสา จ.น่าน สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เวียงสา
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เวียงสา จ.น่าน
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เวียงสา จ.น่าน) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เวียงสา บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เวียงสา ,ร้านดอกไม้ เวียงสา ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เวียงสา(26A-2518)
(เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น )
รหัส 26A-2518
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เวียงสา
บริการส่งดอกไม้ เวียงสา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เวียงสา(26A-2510)
(เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น )
รหัส 26A-2510
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เวียงสา
บริการส่งดอกไม้ เวียงสา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เวียงสา(26A-2507)
(เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น )
รหัส 26A-2507
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เวียงสา
บริการส่งดอกไม้ เวียงสา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เวียงสา(26A-2504)
(เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น )
รหัส 26A-2504
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เวียงสา
บริการส่งดอกไม้ เวียงสา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เวียงสา(26A-2503)
(เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น )
รหัส 26A-2503
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เวียงสา
บริการส่งดอกไม้ เวียงสา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เวียงสา(26A-2502)
(เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น )
รหัส 26A-2502
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เวียงสา
บริการส่งดอกไม้ เวียงสา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เวียงสา จ.น่าน )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เวียงสา จ.น่าน เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เวียงสา จ.น่าน ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เวียงสา จ.น่าน

ร้านดอกไม้ เวียงสา บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เวียงสา ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เวียงสา ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เวียงสา ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เวียงสา นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เวียงสา ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เวียงสา
วัดเชียงบาล
นาเหลือง เวียงสา น่าน
วัดเมืองราม
นาเหลือง เวียงสา น่าน
วัดเหนือฝาย
ปงสนุก เวียงสา น่าน
วัดโปร่ง
ส้าน เวียงสา น่าน
วัดใหม่เจริญราษฎร์
อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
วัดไผ่งาม
ส้าน เวียงสา น่าน
วัดไหล่น่าน
ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
วัดขึ่งเจริญ
ขึ่ง เวียงสา น่าน
วัดครกคำ
ตาลชุม เวียงสา น่าน
วัดคือเวียง
ส้าน เวียงสา น่าน
วัดงิ้วงาม
ขึ่ง เวียงสา น่าน
วัดจอมจันทร์
ตาลชุม เวียงสา น่าน
วัดจะเข้ภูหอม
อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
วัดจันชมพู
อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
วัดดอนไชย
กลางเวียง เวียงสา น่าน
วัดดอนไชยพระบาท
นาเหลือง เวียงสา น่าน
วัดต้นหนุน
กลางเวียง เวียงสา น่าน
วัดตาลชุม
ตาลชุม เวียงสา น่าน
วัดทรายมูล
ส้าน เวียงสา น่าน
วัดท่าเลอ
แม่สาคร เวียงสา น่าน
วัดท่าข้าม
ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
วัดท่าลี่
ขึ่ง เวียงสา น่าน
วัดนาเคียน
ตาลชุม เวียงสา น่าน
วัดนาเหลืองใน
นาเหลือง เวียงสา น่าน
วัดนาเหลืองนอก
นาเหลือง เวียงสา น่าน
วัดนาไลย
อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
วัดนากอก
ตาลชุม เวียงสา น่าน
วัดนาสา
ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
วัดนาส้าน
ส้าน เวียงสา น่าน
วัดน้ำปั้ว
น้ำปั้ว เวียงสา น่าน
วัดน้ำมวบ
น้ำมวบ เวียงสา น่าน
วัดบัวทอง
น้ำปั้ว เวียงสา น่าน
วัดบ้านใหม่
ส้าน เวียงสา น่าน
วัดบุญเรือง
ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
วัดบุญยืน
กลางเวียง เวียงสา น่าน
วัดปงสนุก
ปงสนุก เวียงสา น่าน
วัดป่าแพะ
แม่ขะนิง เวียงสา น่าน
วัดปางมอญ
อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
วัดป่าสัก
ตาลชุม เวียงสา น่าน
วัดป่าหุ่ง
ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
วัดผาเวียง
ส้าน เวียงสา น่าน
วัดฝั่งหมิ่น
อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
วัดฝายแก้ว
ปงสนุก เวียงสา น่าน
วัดพระเนตร
ส้าน เวียงสา น่าน
วัดพะเยา
อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
วัดภูเพียง
ปงสนุก เวียงสา น่าน
วัดร้องเย็น
กลางเวียง เวียงสา น่าน
วัดวังคีรี
น้ำปั้ว เวียงสา น่าน
วัดวัวแดง
ปงสนุก เวียงสา น่าน
วัดวิถีบรรพต
อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
วัดศรีกลางเวียง
กลางเวียง เวียงสา น่าน
วัดศรีดอนแท่น
กลางเวียง เวียงสา น่าน
วัดศรีนาชื่น
น้ำปั้ว เวียงสา น่าน
วัดศรีมงคล
ขึ่ง เวียงสา น่าน
วัดสะเลียม
ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
วัดสาคร
อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
วัดสาลี้
น้ำมวบ เวียงสา น่าน
วัดหลับมืนไตย
ตาลชุม เวียงสา น่าน
วัดหลับมืนพรวน
ตาลชุม เวียงสา น่าน
วัดห้วยเม่น
ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
วัดห้วยม่วง
นาเหลือง เวียงสา น่าน
วัดห้วยสอน
ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
วัดห้วยหลอด
ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
วัดหาดไร่
ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน
วัดอรุณศรี
น้ำปั้ว เวียงสา น่าน
วัดอ่าย
อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน
โรงเรียนใน อ.เวียงสา
โรงเรียนไตรธารวิทยา
โรงเรียนไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา45
โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร
โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย
โรงเรียนทุ่งศรีทอง
โรงเรียนบ้านเอิน
โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง
โรงเรียนบ้านไชยสถาน
โรงเรียนบ้านไพรอุดม
โรงเรียนบ้านไหล่น่าน
โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล
โรงเรียนบ้านครกคำ
โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม
โรงเรียนบ้านชมพู
โรงเรียนบ้านดอนไชย
โรงเรียนบ้านท่าเลอ
โรงเรียนบ้านท่าลี่
โรงเรียนบ้านนาเคียน
โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน
โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม
โรงเรียนบ้านนาไลย
โรงเรียนบ้านนากอก
โรงเรียนบ้านนาก้า
โรงเรียนบ้านนาสา
โรงเรียนบ้านน้ำมวบ
โรงเรียนบ้านบ่อหอย
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
โรงเรียนบ้านปงสนุก
โรงเรียนบ้านปางสา
โรงเรียนบ้านป่าสัก
โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง
โรงเรียนบ้านผาเวียง
โรงเรียนบ้านพะเยา
โรงเรียนบ้านม่วงเนิ้ง
โรงเรียนบ้านวังม่วง
โรงเรียนบ้านวัวแดง
โรงเรียนบ้านสะเลียม
โรงเรียนบ้านสาคร
โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่
โรงเรียนบ้านสาลี่
โรงเรียนบ้านสาลีก
โรงเรียนบ้านหนองนก
โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน
โรงเรียนบ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่51
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น
โรงเรียนบ้านห้วยหลอด
โรงเรียนบ้านหัวนา
โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา
โรงเรียนบ้านฮากฮาน
โรงเรียนฝั่งหมิ่น(รัฐราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนภูเค็งพัฒนา
โรงเรียนยาบหัวนา
โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
โรงเรียนวัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณวิรุฬห์ศีลาจารอุปถัมภ์)
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
โรงเรียนศรีนาชื่น
โรงเรียนสา
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร
โรงเรียนอนุบาลกุลหทัย

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เวียงสา จ.น่าน เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...