ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ภูเพียง จ.น่าน สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ภูเพียง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ภูเพียง จ.น่าน
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ภูเพียง จ.น่าน) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ภูเพียง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ภูเพียง ,ร้านดอกไม้ ภูเพียง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ ภูเพียง(26A-2518)
(เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น )
รหัส 26A-2518
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ภูเพียง
บริการส่งดอกไม้ ภูเพียง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ภูเพียง(26A-2510)
(เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น )
รหัส 26A-2510
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ภูเพียง
บริการส่งดอกไม้ ภูเพียง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ภูเพียง(26A-2507)
(เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น )
รหัส 26A-2507
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ภูเพียง
บริการส่งดอกไม้ ภูเพียง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ภูเพียง(26A-2504)
(เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น )
รหัส 26A-2504
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ภูเพียง
บริการส่งดอกไม้ ภูเพียง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ภูเพียง(26A-2503)
(เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น )
รหัส 26A-2503
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ภูเพียง
บริการส่งดอกไม้ ภูเพียง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ภูเพียง(26A-2502)
(เฉพาะจังหวัดน่านเท่านั้น )
รหัส 26A-2502
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ภูเพียง
บริการส่งดอกไม้ ภูเพียง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ภูเพียง จ.น่าน )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ภูเพียง จ.น่าน เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ภูเพียง จ.น่าน ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ภูเพียง จ.น่าน

ร้านดอกไม้ ภูเพียง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ภูเพียง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ภูเพียง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ภูเพียง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ภูเพียง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ภูเพียง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ภูเพียง
วัดเมืองจังใต้
เมืองจัง ภูเพียง น่าน
วัดแซ่พลาง
ท่าน้าว ภูเพียง น่าน
วัดแสงดาว
ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
วัดโป่งคำ
น้ำแก่น ภูเพียง น่าน
วัดไชยภูมิ
ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
วัดกอก
ท่าน้าว ภูเพียง น่าน
วัดก้อดแก้ว
นาปัง ภูเพียง น่าน
วัดท่าน้าว
ท่าน้าว ภูเพียง น่าน
วัดท่าล้อ
ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
วัดทุ่งเม็ง
เมืองจัง ภูเพียง น่าน
วัดทุ่งน้อย
ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
วัดนาเหลืองม่วงขวา
น้ำแก่น ภูเพียง น่าน
วัดนาข่อย
ท่าน้าว ภูเพียง น่าน
วัดนาปัง
นาปัง ภูเพียง น่าน
วัดน้ำแก่นเหนือ
น้ำแก่น ภูเพียง น่าน
วัดน้ำแก่นใต้
น้ำแก่น ภูเพียง น่าน
วัดน้ำลัด
นาปัง ภูเพียง น่าน
วัดบุปผาราม
ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
วัดปัวชัย
ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
วัดป่าหัด
ม่วงตึ๊ด ภูเพียง น่าน
วัดฝายแก้ว
ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
วัดพระธาตุแช่แห้ง
ม่วงตึ๊ด ภูเพียง น่าน
วัดม่วงใหม่
นาปัง ภูเพียง น่าน
วัดม่วงตึ๊ด
ม่วงตึ๊ด ภูเพียง น่าน
วัดร้องตอง
ม่วงตึ๊ด ภูเพียง น่าน
วัดศรีบุญเรือง
ม่วงตึ๊ด ภูเพียง น่าน
วัดสว่างอรุณ
น้ำแก่น ภูเพียง น่าน
วัดหนองรัง
ท่าน้าว ภูเพียง น่าน
วัดหัวเวียงเหนือ
ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
วัดหัวนา
ท่าน้าว ภูเพียง น่าน
วัดหาดเค็ดบน
เมืองจัง ภูเพียง น่าน
วัดหาดเค็ดล่าง
เมืองจัง ภูเพียง น่าน
วัดหาดผาคำ
เมืองจัง ภูเพียง น่าน
โรงเรียนใน อ.ภูเพียง
โรงเรียนน่านนคร
โรงเรียนบ้านเมืองจัง
โรงเรียนบ้านก้อด
โรงเรียนบ้านท่าล้อ
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
โรงเรียนบ้านนาเหลืองม่วงขวา
โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน
โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ
โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง
โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น
โรงเรียนบ้านบุปผาราม
โรงเรียนบ้านป่าสัก
โรงเรียนบ้านฝายแก้ว
โรงเรียนบ้านม่วงใหม่
โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่107
โรงเรียนบ้านห้วยไฮ
โรงเรียนบ้านห้วยคำ
โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ
โรงเรียนบ้านหัวนา
โรงเรียนบ้านหาดเค็ด
โรงเรียนวัดพระธาตุแช่แห้ง
โรงเรียนศรีนครน่าน

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ภูเพียง จ.น่าน เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...