ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองบุรีรัมย์ ,ร้านดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์(27A-2629)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2629
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์
บริการส่งดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์(27A-2622)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2622
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์
บริการส่งดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์(27A-2616)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2616
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์
บริการส่งดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์(27A-2615)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2615
ราคา 2800 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์
บริการส่งดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์(27A-2606)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2606
ราคา 2800 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์
บริการส่งดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์(27A-2602)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2602
ราคา 2800 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์
บริการส่งดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์(27A-2601)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2601
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์
บริการส่งดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ร้านดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองบุรีรัมย์ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองบุรีรัมย์ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองบุรีรัมย์ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองบุรีรัมย์
วัดเกาะแก้ว
ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดเขากระโดง
อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดเมืองฝาง
สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดโกรกขี้หนู
ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดโคกเจริญ
บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดโคกเพชร
หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดโคกใหญ่
อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดโคกกลาง
เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดโคกกลาง
เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดโคกมาบสมอ
หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดโคกสะอาด
สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดโนนศิลา
ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดโนนสูง
หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดโพธิ์ไทร
กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดโพธิ์ทอง
พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดโพธิ์ทอง
สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดโพธิ์ทอง
บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดโพธิ์ทองพระครู
พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดไทยเจริญ
อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดกระเดื่อง
สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดกลันทาราม
ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดกลาง(กลางบุรีรัมย์)
ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดขาชันโลง
ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดจำปาทอง
กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดช่างหิน
สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดตลาดชัย
สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดตะโก
บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดทักษิณาวาส
อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดทุ่งโพธิ์
อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดทุ่งสว่าง
เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดทุ่งสว่างศรี
บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดทุ่งสาริกาใหญ่
หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดธรรมธีราราม
อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดบัลลังก์น้อย
หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดบัลลังค์ใหญ่
หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดบัวชุม
ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดบ้านเมืองคู่
สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดบ้านตลาดควาย
สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดบ้านบัว
บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดบ้านพระน้อย
ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดบ้านพลวง
สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดบ้านรุณ
บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดปทุมหนองยาง
พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดประชานิรมิต
สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดป่าเขาน้อย
เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดป่าเรไร
เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดพระพุทธบาทเขากระโดง
เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดพะไลราษฏร์บำรุง
ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดมะค่า
บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดศรีสว่าง
อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดศรีสำโรง
หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดศาลาลอย
เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดสนวนโน
สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดสนวนนอก
สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดสวัสดี
กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดสว่างบูรพา
ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดสว่างอารมณ์
อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดสวายสอ
สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดสะแกโพรง
สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดสะแกซำ
เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดสำโรง
ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดสิมสมนาม
สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดหนองเพ็ชร
บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดหนองแปป
อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดหนองโพรง
อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดหนองไผ่น้อย
อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดหนองตราดน้อย
ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดหนองตาด
หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดหนองทะลอก
ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดหนองบอน
กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดหนองบัวทอง
บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดหนองปรือ
สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดหนองม่วง
อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดหนองมะเกลือ
หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดหนองมะเขือ
สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดหนองสองห้อง
สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดอินทรวนาราม
อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดอิสาณ
ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
วัดอุทยาราม
หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
โรงเรียนใน อ.เมืองบุรีรัมย์
โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5(ไตรคามสิทธิศิลป์)
โรงเรียนเบญจคามวิทยา
โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์
โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา
โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม
โรงเรียนกลันทาพิทยาคม
โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว(ราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
โรงเรียนบ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล
โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู
โรงเรียนบ้านโคกเก่า
โรงเรียนบ้านโคกเปราะ
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโคกระกา
โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย
โรงเรียนบ้านโคกวัด
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง
โรงเรียนบ้านโนนแดง
โรงเรียนบ้านโนนศิลา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย
โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
โรงเรียนบ้านกลางเพชร(สุโขวิทยา)
โรงเรียนบ้านง้าง
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง
โรงเรียนบ้านตลาดควาย
โรงเรียนบ้านตลาดชัย
โรงเรียนบ้านตะเคียน
โรงเรียนบ้านตะโก
โรงเรียนบ้านถาวร
โรงเรียนบ้านท้องเรือ
โรงเรียนบ้านนากลาง
โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า
โรงเรียนบ้านฝังงา
โรงเรียนบ้านฝ้าย
โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
โรงเรียนบ้านพลวง
โรงเรียนบ้านพะไล
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านมะค่า
โรงเรียนบ้านมาบสมอ
โรงเรียนบ้านร่มไทร
โรงเรียนบ้านสมสนุก
โรงเรียนบ้านสระเกษ
โรงเรียนบ้านสวายจีก
โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)
โรงเรียนบ้านสารภี
โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง
โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์
โรงเรียนบ้านหนองเพชร
โรงเรียนบ้านหนองโสน
โรงเรียนบ้านหนองไทร
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองขวาง
โรงเรียนบ้านหนองค่าย
โรงเรียนบ้านหนองตราด
โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย
โรงเรียนบ้านหนองทะลอก
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ
โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้
โรงเรียนบ้านหนองม้า
โรงเรียนบ้านหนองยาง
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
โรงเรียนบ้านหลักเขต
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา
โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
โรงเรียนพระครูพิทยาคม
โรงเรียนพระครูวิทยา
โรงเรียนภัทรบพิตร
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่
โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง
โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก
โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด
โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก
โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์
โรงเรียนวัดบ้านรุน
โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ
โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ
โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก
โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง
โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด
โรงเรียนวัดสว่างบูรพา
โรงเรียนวิมลวิทยา
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
โรงเรียนสองห้องพิทยาคม
โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์
โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา
โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว)
โรงเรียนอนุบาลธีรา
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...