ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด กระสัง จ.บุรีรัมย์ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ กระสัง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ กระสัง จ.บุรีรัมย์
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ กระสัง จ.บุรีรัมย์) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ กระสัง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่กระสัง ,ร้านดอกไม้ กระสัง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ กระสัง(27A-2629)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2629
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กระสัง
บริการส่งดอกไม้ กระสัง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กระสัง(27A-2622)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2622
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กระสัง
บริการส่งดอกไม้ กระสัง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กระสัง(27A-2616)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2616
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กระสัง
บริการส่งดอกไม้ กระสัง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กระสัง(27A-2615)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2615
ราคา 2800 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กระสัง
บริการส่งดอกไม้ กระสัง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กระสัง(27A-2606)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2606
ราคา 2800 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กระสัง
บริการส่งดอกไม้ กระสัง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กระสัง(27A-2602)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2602
ราคา 2800 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กระสัง
บริการส่งดอกไม้ กระสัง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ กระสัง(27A-2601)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2601
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กระสัง
บริการส่งดอกไม้ กระสัง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ กระสัง จ.บุรีรัมย์ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด กระสัง จ.บุรีรัมย์ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด กระสัง จ.บุรีรัมย์ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ กระสัง จ.บุรีรัมย์

ร้านดอกไม้ กระสัง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด กระสัง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน กระสัง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ กระสัง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ กระสัง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด กระสัง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.กระสัง
วัดแจ้งเมืองไผ่
เมืองไผ่ กระสัง บุรีรัมย์
วัดโคกแก้วสองชั้น
สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์
วัดโนนแดง
หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์
วัดไผ่ก้านเหลือง
ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์
วัดกทลิววนาราม
เมืองไผ่ กระสัง บุรีรัมย์
วัดกระโดนไม้แดง
ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์
วัดกระสัง
กระสัง กระสัง บุรีรัมย์
วัดกัลยาณวัฒน์
บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์
วัดกุดโคลน
ห้วยสำราญ กระสัง บุรีรัมย์
วัดคันธารมย์
กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์
วัดคันธารมย์
กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์
วัดคุรุราษฏร์บำรุง
หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์
วัดชลประทานราชดำริ
สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์
วัดชัยชุมแสง
ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์
วัดชุมพลมณีรัตน์
กระสัง กระสัง บุรีรัมย์
วัดดอนยาว
กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์
วัดตาเบ้า
กระสัง กระสัง บุรีรัมย์
วัดตาราม
สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์
วัดท่าประชุมวารี
กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์
วัดท่าสว่าง
กระสัง กระสัง บุรีรัมย์
วัดท่าสว่าง
กระสัง กระสัง บุรีรัมย์
วัดทุ่งชะมด
หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์
วัดทุ่งสว่าง
สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์
วัดธรรมถาวร
เมืองไผ่ กระสัง บุรีรัมย์
วัดบัวถนน
สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์
วัดบ้านเสม็ด
หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์
วัดบ้านเสม็ด
สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์
วัดบ้านแสลงพัน
ลำดวน กระสัง บุรีรัมย์
วัดบ้านจอม
สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์
วัดบ้านตะแบก
สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์
วัดบ้านตาฮ้อ
ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์
วัดบ้านติม
สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์
วัดบ้านสวายสอ
ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์
วัดบ้านสองชั้น(โพธิ์สองชั้น)
สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์
วัดบ้านสูงเนิน
สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์
วัดบ้านหว้า
หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์
วัดปทุมคงคา
บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์
วัดปทุมคงคา
บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์
วัดประชาศรัทธาธรรม
ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์
วัดประทุมคงคา
หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์
วัดปราสาททอง
สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์
วัดป่าหนองแคร่
สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์
วัดพรหมรัตนาราม
หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์
วัดยาง(ยางหินโคน)
ลำดวน กระสัง บุรีรัมย์
วัดระกาเสม็ด
กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์
วัดระกามังคลาราม
บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์
วัดลำดวน
ลำดวน กระสัง บุรีรัมย์
วัดศรีภูมิวนาราม
ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์
วัดสวนใหม่
กระสัง กระสัง บุรีรัมย์
วัดหนองแขม
กระสัง กระสัง บุรีรัมย์
วัดหนองขอน
กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์
วัดหนองพลวง
ลำดวน กระสัง บุรีรัมย์
วัดห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ กระสัง บุรีรัมย์
วัดอินทบูรพา
บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์
วัดอินทบูรพา
บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์
โรงเรียนใน อ.กระสัง
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น
โรงเรียนบ้านเมืองไผ่
โรงเรียนบ้านเสม็ด
โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
โรงเรียนบ้านเสม็ดสามัคคีราษฎ์
โรงเรียนบ้านแซวประดู่
โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา
โรงเรียนบ้านโคกยาง
โรงเรียนบ้านโคกสูง
โรงเรียนบ้านโคลด
โรงเรียนบ้านโนนแดง
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
โรงเรียนบ้านไผ่ลวก
โรงเรียนบ้านไม้แดง
โรงเรียนบ้านกะนัง(ฤทธิ์ประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
โรงเรียนบ้านกุดโคลน
โรงเรียนบ้านกุดใหญ่
โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า
โรงเรียนบ้านขามสามัคคี
โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี
โรงเรียนบ้านจาน
โรงเรียนบ้านชำแระ
โรงเรียนบ้านดอนยาว
โรงเรียนบ้านตะเคียน
โรงเรียนบ้านตะครอง
โรงเรียนบ้านตะครองใต้
โรงเรียนบ้านตาเป้า
โรงเรียนบ้านตาราม
โรงเรียนบ้านตาสะดำ(สุรวุฒิอนุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านถนน
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
โรงเรียนบ้านนาราใหญ่
โรงเรียนบ้านนารากัลยาประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
โรงเรียนบ้านบัวถนน
โรงเรียนบ้านประดู่
โรงเรียนบ้านยาง
โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่
โรงเรียนบ้านระกา
โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด
โรงเรียนบ้านละลูน
โรงเรียนบ้านลำดวน
โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี
โรงเรียนบ้านสวายสอ
โรงเรียนบ้านสวายสอไกรฯ
โรงเรียนบ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านสูงเนิน
โรงเรียนบ้านหนองเต็ง(จันทศิริอนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
โรงเรียนบ้านหนองขอน
โรงเรียนบ้านหนองตระเสก
โรงเรียนบ้านหนองรักษ์
โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
โรงเรียนบ้านอโณทัย
โรงเรียนลำดวนพิทยาคม
โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์
โรงเรียนวัดธรรมถาวร
โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์
โรงเรียนวัดบ้านจอม
โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง
โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม
โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
โรงเรียนวัดปทุมคงคา
โรงเรียนวัดหนองตะครอง
โรงเรียนวัดอินทบูรพา
โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลกระสัง

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...