ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด คูเมือง จ.บุรีรัมย์ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ คูเมือง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ คูเมือง จ.บุรีรัมย์
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ คูเมือง จ.บุรีรัมย์) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ คูเมือง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่คูเมือง ,ร้านดอกไม้ คูเมือง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ คูเมือง(27A-2629)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2629
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ คูเมือง
บริการส่งดอกไม้ คูเมือง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ คูเมือง(27A-2622)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2622
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ คูเมือง
บริการส่งดอกไม้ คูเมือง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ คูเมือง(27A-2616)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2616
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ คูเมือง
บริการส่งดอกไม้ คูเมือง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ คูเมือง(27A-2615)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2615
ราคา 2800 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ คูเมือง
บริการส่งดอกไม้ คูเมือง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ คูเมือง(27A-2606)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2606
ราคา 2800 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ คูเมือง
บริการส่งดอกไม้ คูเมือง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ คูเมือง(27A-2602)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2602
ราคา 2800 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ คูเมือง
บริการส่งดอกไม้ คูเมือง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ คูเมือง(27A-2601)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2601
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ คูเมือง
บริการส่งดอกไม้ คูเมือง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ คูเมือง จ.บุรีรัมย์ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ คูเมือง จ.บุรีรัมย์

ร้านดอกไม้ คูเมือง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด คูเมือง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน คูเมือง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ คูเมือง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ คูเมือง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด คูเมือง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.คูเมือง
วัดแสงจันทร์วนาราม
ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดโคกใหญ่
คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์
วัดโคกสะอาด
หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์
วัดโนนเมือง
พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดโนนยานาง
พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดโพธิ์ศรีธาราม
บ้านแพ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดโศกนาก
หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดคูเมือง
คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์
วัดจิกใหญ่
คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์
วัดจิกน้อย
คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์
วัดชัยศิริมงคล
หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์
วัดตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดตูมน้อย
ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดทรงศิรินาวาส
ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดทุ่งสว่าง
หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดธรรมประสิทธิ์
ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดนาหลวง
หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดบัวทอง
พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดบ้านโจด
ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดบ้านโนนเจริญ
ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดบ้านโนนมาลัย
หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดประดิษฐ์ศรีวราราม
พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดป่าเทพนิมิตร
พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดป่าเลไลย์
หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์
วัดป่าคูเมือง
คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์
วัดป่าหนองขาย่าง
หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดป่าหนองขาหย่าง
หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดผักกาดหญ้า
พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดพรสำราญ
พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดวังปลัด
บ้านแพ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดศรีลาวรรณ์
ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดศิลาเรือง
หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดสระกุญชร
หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดสระบัว
พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดสว่างบูรพาราม
ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดสว่างอารมณ์
บ้านแพ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดสวายสอ
ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดสามัคคี
ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดสาวเอ้
หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดสำโรง
พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดสุทธาราม
หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดสุพลศรัทธาราม
บ้านแพ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดหนองไผ่
หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดหนองขวาง
พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดหนองคูบอน
คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์
วัดหนองดุม
ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดหนองตาด
ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดหนองตาด
ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดอัมพวัน
หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดอุดมมงคลชัย
ปะเคียบ คูเมือง บุรีรัมย์
วัดอุดมราษฏร์วราราม
คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์
วัดอุทกวารี
พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์
โรงเรียนใน อ.คูเมือง
โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร
โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
โรงเรียนบ้านเขว้า
โรงเรียนบ้านแพ
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
โรงเรียนบ้านโจด
โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
โรงเรียนบ้านโนนเพกา
โรงเรียนบ้านโนนกลาง
โรงเรียนบ้านโนนยานาง
โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง
โรงเรียนบ้านโสกแต้
โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
โรงเรียนบ้านคูบอน
โรงเรียนบ้านคูบัว
โรงเรียนบ้านจิก
โรงเรียนบ้านดงเค็ง
โรงเรียนบ้านดงย่อ
โรงเรียนบ้านตาหล่ำ
โรงเรียนบ้านตูม
โรงเรียนบ้านปะคำดง
โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
โรงเรียนบ้านพรสำราญ
โรงเรียนบ้านวังปลัด
โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น
โรงเรียนบ้านสระบัว
โรงเรียนบ้านสระปะคำ
โรงเรียนบ้านสวายสอ
โรงเรียนบ้านสาวเอ้
โรงเรียนบ้านหนองไทร
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองขวาง
โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม
โรงเรียนบ้านหนองดุม
โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านหนองตาด
โรงเรียนบ้านหนองติ้ว
โรงเรียนบ้านหนองนางดำ
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
โรงเรียนบ้านหนองรัก
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ
โรงเรียนมัธยมพรสำราญ
โรงเรียนวัดบัวทอง
โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย
โรงเรียนวัดบ้านโนนมาลัย
โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์
โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลคูเมือง

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...