ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ประโคนชัย
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ประโคนชัย บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ประโคนชัย ,ร้านดอกไม้ ประโคนชัย ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ ประโคนชัย(27A-2629)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2629
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ประโคนชัย
บริการส่งดอกไม้ ประโคนชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ประโคนชัย(27A-2622)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2622
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ประโคนชัย
บริการส่งดอกไม้ ประโคนชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ประโคนชัย(27A-2616)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2616
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ประโคนชัย
บริการส่งดอกไม้ ประโคนชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ประโคนชัย(27A-2615)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2615
ราคา 2800 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ประโคนชัย
บริการส่งดอกไม้ ประโคนชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ประโคนชัย(27A-2606)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2606
ราคา 2800 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ประโคนชัย
บริการส่งดอกไม้ ประโคนชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ประโคนชัย(27A-2602)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2602
ราคา 2800 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ประโคนชัย
บริการส่งดอกไม้ ประโคนชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ประโคนชัย(27A-2601)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2601
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ประโคนชัย
บริการส่งดอกไม้ ประโคนชัย
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ร้านดอกไม้ ประโคนชัย บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ประโคนชัย ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ประโคนชัย ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ประโคนชัย ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ประโคนชัย นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ประโคนชัย ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ประโคนชัย
วัดเขาคอก
เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดแจ้ง
ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดแสลงโทน
แสลงโทน ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดโคกเกลา
โคกมะขาม ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดโคกมะขาม
ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดโคกย่าง
โคกย่าง ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดโคกสะอาด
ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดโคน
ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดโพธิ์
ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดไพศาลพัฒนา
ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดกลาง
ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดจรเข้มาก
จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดจำปา
ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดชัยมงคล
ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดตาด่าน
ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดบ้านเก็ม
โคกย่าง ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดบ้านเขว้า
ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดบ้านโคกกลาง
โคกม้า ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดบ้านไทร
บ้านไทร ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดบ้านไทรโยง
โคกม้า ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดบ้านกะโดน
ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดบ้านประทัดบุ
โคกย่าง ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดบ้านยาง
ละเวี้ย ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดบ้านละลมพนู
ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดบ้านสี่เหลี่ยม
แสลงโทน ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดประชาสมนึก
ตะโกตาพิ ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดปราสาทบูรพาราม
จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดปังกู
ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดป่าโคกเครือ
จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดป่าทองนพคุณ
ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดป่าธรรมาวาส
แสลงโทน ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดพินทอง
ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดละเวี้ย
ละเวี้ย ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดศรีตะครอง
ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดสหมิตรนฤมาน
โคกย่าง ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดหนองตะขบ
โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดหนองน้ำขุ่น
ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์
วัดหนองม่วง
ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์
โรงเรียนใน อ.ประโคนชัย
โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์
โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม
โรงเรียนไพศาลพิทยาคม
โรงเรียนบ้านเก็ม
โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ
โรงเรียนบ้านเขว้า
โรงเรียนบ้านเขาคอก
โรงเรียนบ้านแสลงโทน
โรงเรียนบ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
โรงเรียนบ้านโคกเห็ด
โรงเรียนบ้านโคกกลอย
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
โรงเรียนบ้านโคกกี่
โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี
โรงเรียนบ้านโคกตูม
โรงเรียนบ้านโคกมะขาม
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
โรงเรียนบ้านโคกรัง
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านโคกสำโรง
โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์
โรงเรียนบ้านโนนศิลา
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
โรงเรียนบ้านไทรโยง
โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย
โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี
โรงเรียนบ้านกระสัง
โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี
โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง
โรงเรียนบ้านจรเข้มาก
โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่
โรงเรียนบ้านชุมแสง
โรงเรียนบ้านบ่อดิน
โรงเรียนบ้านบัว
โรงเรียนบ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์)
โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
โรงเรียนบ้านปังกู(คุรุประชานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านพาชี
โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา
โรงเรียนบ้านราษฏร์นิยม
โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านละลมพนู
โรงเรียนบ้านละหอกกระสัง
โรงเรียนบ้านศรีถาวร
โรงเรียนบ้านสังเคิล
โรงเรียนบ้านสารภี
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองเก็ม
โรงเรียนบ้านหนองเอียน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย
โรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทอง
โรงเรียนบ้านหนองตะโก
โรงเรียนบ้านหนองตะขบ
โรงเรียนบ้านหนองนา
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
โรงเรียนบ้านหนองบอน
โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองร้าน
โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ
โรงเรียนบ้านห้วยเสลา
โรงเรียนบ้านห้วยปอ
โรงเรียนบ้านหัวตะแบก
โรงเรียนบ้านหินกอง
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
โรงเรียนวัดแจ้ง(เศียรคุรุราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดตะลุงเก่า
โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ
โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์)
โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์
โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ
โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ
โรงเรียนวัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง)
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร)

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...