ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด สตึก จ.บุรีรัมย์ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ สตึก
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ สตึก จ.บุรีรัมย์
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ สตึก จ.บุรีรัมย์) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ สตึก บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่สตึก ,ร้านดอกไม้ สตึก ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ สตึก(27A-2629)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2629
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สตึก
บริการส่งดอกไม้ สตึก
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สตึก(27A-2622)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2622
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สตึก
บริการส่งดอกไม้ สตึก
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สตึก(27A-2616)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2616
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สตึก
บริการส่งดอกไม้ สตึก
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สตึก(27A-2615)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2615
ราคา 2800 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สตึก
บริการส่งดอกไม้ สตึก
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สตึก(27A-2606)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2606
ราคา 2800 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สตึก
บริการส่งดอกไม้ สตึก
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สตึก(27A-2602)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2602
ราคา 2800 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สตึก
บริการส่งดอกไม้ สตึก
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ สตึก(27A-2601)
(เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น )
รหัส 27A-2601
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ สตึก
บริการส่งดอกไม้ สตึก
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ สตึก จ.บุรีรัมย์ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด สตึก จ.บุรีรัมย์ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด สตึก จ.บุรีรัมย์ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ สตึก จ.บุรีรัมย์

ร้านดอกไม้ สตึก บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด สตึก ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน สตึก ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ สตึก ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ สตึก นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด สตึก ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.สตึก
วัดโคกเมือง
สะแก สตึก บุรีรัมย์
วัดโคกสิงห์
ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์
วัดโคกอิสระ
นิคม สตึก บุรีรัมย์
วัดโนนกลาง
ดอนมนต์ สตึก บุรีรัมย์
วัดโนนมะงา
สะแก สตึก บุรีรัมย์
วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน
หนองใหญ่ สตึก บุรีรัมย์
วัดโนนสมบูรณ์
สะแก สตึก บุรีรัมย์
วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
ทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์
วัดโพธิ์งาม
ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์
วัดใหม่ศรีสุขนาจะหลวย
นิคม สตึก บุรีรัมย์
วัดไตรภูมิ
ทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์
วัดขี้เหล็ก
ดอนมนต์ สตึก บุรีรัมย์
วัดดงยายเภา
นิคม สตึก บุรีรัมย์
วัดดอนมนต์
ดอนมนต์ สตึก บุรีรัมย์
วัดทุ่งสว่างสระนอน
สะแก สตึก บุรีรัมย์
วัดนาลาวลาดอำนวย(นาลาววนาราม)
ดอนมนต์ สตึก บุรีรัมย์
วัดบ้านโนนค้อ
สะแก สตึก บุรีรัมย์
วัดบ้านกอก
ทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์
วัดบ้านจะหลวย
ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์
วัดบ้านชุมแสง
ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์
วัดบ้านตามา
ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์
วัดบ้านบิง
ท่าม่วง สตึก บุรีรัมย์
วัดบ้านยางโลน
เมืองแก สตึก บุรีรัมย์
วัดประชาบูรณะ
นิคม สตึก บุรีรัมย์
วัดประทุมทอง
สะแก สตึก บุรีรัมย์
วัดปรือเกียน
ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์
วัดป่ายางน้ำใส
สตึก สตึก บุรีรัมย์
วัดป่าสตึกพัฒนา
นิคม สตึก บุรีรัมย์
วัดพงแขม
สนามชัย สตึก บุรีรัมย์
วัดพงสวรรค์
สนามชัย สตึก บุรีรัมย์
วัดพลาญชัย
ทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์
วัดยางตาสาด
สะแก สตึก บุรีรัมย์
วัดศรีสุทธาราม
เมืองแก สตึก บุรีรัมย์
วัดศาลาลอย
ท่าม่วง สตึก บุรีรัมย์
วัดศิริมงคล(โคกก่อง)
นิคม สตึก บุรีรัมย์
วัดศิริมงคลเสม็ด
ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์
วัดสนามชัย
สนามชัย สตึก บุรีรัมย์
วัดสระกุด
ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์
วัดสว่างอารมณ์
เมืองแก สตึก บุรีรัมย์
วัดสวายตางวน
หนองใหญ่ สตึก บุรีรัมย์
วัดสำโรงพัฒนา
กระสัง สตึก บุรีรัมย์
วัดสุกาวาส
ท่าม่วง สตึก บุรีรัมย์
วัดสุจิตต์ธัมมาราม
นิคม สตึก บุรีรัมย์
วัดสุพัฒนาราม
สตึก สตึก บุรีรัมย์
วัดหญ้าคา
กระสัง สตึก บุรีรัมย์
วัดหนองเกาะแก้ว
สตึก สตึก บุรีรัมย์
วัดหนองแม่มด
ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์
วัดหนองกรูด
เมืองแก สตึก บุรีรัมย์
วัดหนองกับ
หนองใหญ่ สตึก บุรีรัมย์
วัดหนองตราด
ท่าม่วง สตึก บุรีรัมย์
วัดหนองตาเพ็ง
สะแก สตึก บุรีรัมย์
วัดหนองนกเกรียน
เมืองแก สตึก บุรีรัมย์
วัดหนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์
วัดหนองบัวเจ้าป่า
สตึก สตึก บุรีรัมย์
วัดหนองปุน
กระสัง สตึก บุรีรัมย์
วัดหัวช้าง
นิคม สตึก บุรีรัมย์
วัดหัวช้างหนองเชือก
เมืองแก สตึก บุรีรัมย์
วัดอัมพวัน
นิคม สตึก บุรีรัมย์
วัดอิสาน
สะแก สตึก บุรีรัมย์
โรงเรียนใน อ.สตึก
โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก
โรงเรียนบ้านเมืองแก
โรงเรียนบ้านเสม็ด
โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านโคกเมือง
โรงเรียนบ้านโคกก่อง
โรงเรียนบ้านโคกสิงห์
โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ
โรงเรียนบ้านโคกอะโตดสาขาบ้านทุ่งวัง
โรงเรียนบ้านโนนค้อ
โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
โรงเรียนบ้านโนนยาง
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านกระสัง
โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น
โรงเรียนบ้านขาม
โรงเรียนบ้านคูขาด
โรงเรียนบ้านจะหลวย
โรงเรียนบ้านชุมแสง
โรงเรียนบ้านดงยายเภา
โรงเรียนบ้านตาโหงก
โรงเรียนบ้านตามา
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
โรงเรียนบ้านนาลาว
โรงเรียนบ้านปรือเกียน
โรงเรียนบ้านปลัดมุม
โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย
โรงเรียนบ้านพงแขม
โรงเรียนบ้านยางน้ำใส
โรงเรียนบ้านร่อนทอง
โรงเรียนบ้านละกอ
โรงเรียนบ้านสตึก
โรงเรียนบ้านสระกอไทร
โรงเรียนบ้านสระกุด
โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
โรงเรียนบ้านหญ้าคา
โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฏร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
โรงเรียนบ้านหนองแคน
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองกับ
โรงเรียนบ้านหนองครก
โรงเรียนบ้านหนองดุม
โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า
โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก
โรงเรียนบ้านหนองปุน
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน
โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม
โรงเรียนวัดบ้านพลับ
โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน
โรงเรียนสตึก
โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา
โรงเรียนสะแกพิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลทศพร
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...