ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ พระนครศรีอยุธยา
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ พระนครศรีอยุธยา บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่พระนครศรีอยุธยา ,ร้านดอกไม้ พระนครศรีอยุธยา ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ พระนครศรีอยุธยา(32A-3017)
(เฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้น )
รหัส 32A-3017
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พระนครศรีอยุธยา
บริการส่งดอกไม้ พระนครศรีอยุธยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พระนครศรีอยุธยา(32A-3015)
(เฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้น )
รหัส 32A-3015
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พระนครศรีอยุธยา
บริการส่งดอกไม้ พระนครศรีอยุธยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พระนครศรีอยุธยา(32A-3014)
(เฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้น )
รหัส 32A-3014
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พระนครศรีอยุธยา
บริการส่งดอกไม้ พระนครศรีอยุธยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พระนครศรีอยุธยา(32A-3006)
(เฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้น )
รหัส 32A-3006
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พระนครศรีอยุธยา
บริการส่งดอกไม้ พระนครศรีอยุธยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ร้านดอกไม้ พระนครศรีอยุธยา บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด พระนครศรีอยุธยา ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน พระนครศรีอยุธยา ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ พระนครศรีอยุธยา ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ พระนครศรีอยุธยา นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด พระนครศรีอยุธยา ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.พระนครศรีอยุธยา
วัดเกตุ
บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดเกาะแก้ว
กะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดเจดีย์แดง
หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดเชิงท่า
ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดเสนาสนาราม
หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดแค
หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดแม่นางปลื้ม
หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดโคกจินดาราม
คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดโพธิ์เผือก
บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดใหญ่ชัยมงคล
คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดไก่เตี้ย
บ้านรุน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดไผ่โสมนรินทร์
บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดกล้วย
กะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดกลางคลองสระบัว
คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดกลางปากกราน
ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดกลางรามัญ
สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดกษัตราธิราช
บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดกุฎีทอง
ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดกุฎีลาย
บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดขนอน
บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดขุนพรหม
สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดครุธาราม
คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดจันทร์ประเทศ
บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดช้าง
ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดช้างใหญ่
วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดช่างทอง
เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดชุมพล
วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดญาณเสน
ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดดุสิดาราม
หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดตองปุ
บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดตึก
ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดตูม
วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดทรงกุศล
เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดท่าโขลง
วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดท่าการ้อง
บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดธรรมนิยม
หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดธรรมาราม
บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดธรรมิกราช
ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดนางกุย
สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดบรมวงศ์อิศรวราราม
สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดบางกะจะ
สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดบำรุงธรรม
บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดประดู่ทรงธรรม
ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดประสาท
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดป้อมใหญ่
บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดป้อมรามัญ
สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดป่าโค
หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดปากกราน
ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดพนมยงค์
ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดพนัญเชิง
คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดพรหมนิวาส
ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดพระงาม
บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดพระญาติการาม
ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดพิชัยสงคราม
กะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดพุทไธศวรรย์
สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดภูเขาทอง
ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดมเหยงคณ์
หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดมณฑป
หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดมหาโลก
หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดรัตนชัย
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดราชบัวขาว
บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดราชประดิษฐาน
หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดลอดช่อง
บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดวงษ์ฆ้อง
หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดวรโพธิ์
ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดศรีโพธิ์
คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดศาลาปูน
ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดสนามไชย
บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดสมณโกฎฐาราม
ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดสว่างอารมณ์
สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดสามวิหาร
หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดสำเภาล่ม
ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดสุวรรณดาราราม
หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม
ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดหันตรา
หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดอโยธยา
หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดอินทาราม
หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนใน อ.พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนโรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก)
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
โรงเรียนตำหนักเพนียด
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนหมู่2
โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
โรงเรียนประชาศึกษา
โรงเรียนประชาสามัคคี
โรงเรียนประตูชัย
โรงเรียนปากกรานพิทยา
โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
โรงเรียนวัดเกตุ(ประชาราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล
โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)
โรงเรียนวัดไผ่(เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดกลาง(ปากกรานสามัคคี)
โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว
โรงเรียนวัดกษัตราธิราช
โรงเรียนวัดกุฎีลาย
โรงเรียนวัดช้าง
โรงเรียนวัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ)
โรงเรียนวัดดอนกลาง
โรงเรียนวัดดุสิดาราม
โรงเรียนวัดตูม
โรงเรียนวัดทรงกุศล
โรงเรียนวัดทำใหม่
โรงเรียนวัดธรรมมิกราชวิทยา
โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม
โรงเรียนวัดปากกราน
โรงเรียนวัดพระงาม
โรงเรียนวัดพระญาติการาม
โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดหันตรา
โรงเรียนศิริเสนาวิทยา
โรงเรียนสุดินสหราษฎร์
โรงเรียนสุนทรวิทยา
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนอรุณประเสริฐ
โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...