ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองพะเยา จ.พะเยา สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองพะเยา
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองพะเยา จ.พะเยา
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองพะเยา จ.พะเยา) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองพะเยา บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองพะเยา ,ร้านดอกไม้ เมืองพะเยา ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เมืองพะเยา(33A-3105)
(เฉพาะจังหวัดพะเยาเท่านั้น )
รหัส 33A-3105
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองพะเยา
บริการส่งดอกไม้ เมืองพะเยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองพะเยา(33A-3104)
(เฉพาะจังหวัดพะเยาเท่านั้น )
รหัส 33A-3104
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองพะเยา
บริการส่งดอกไม้ เมืองพะเยา
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองพะเยา จ.พะเยา )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองพะเยา จ.พะเยา เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองพะเยา จ.พะเยา ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองพะเยา จ.พะเยา

ร้านดอกไม้ เมืองพะเยา บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองพะเยา ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองพะเยา ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองพะเยา ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองพะเยา นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองพะเยา ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองพะเยา
วัดเจดีย์งาม
ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
วัดเชียงทอง
ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
วัดเมืองชุม
แม่ต๋ำ เมืองพะเยา พะเยา
วัดแม่ใส
แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา
วัดแม่กาโทกหวาก
แม่กา เมืองพะเยา พะเยา
วัดแม่กาไร่
แม่กา เมืองพะเยา พะเยา
วัดแม่กาหลวง
แม่กา เมืองพะเยา พะเยา
วัดแม่กาห้วยเคียน
แม่กา เมืองพะเยา พะเยา
วัดแม่ต๋อมใน
บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา
วัดแม่นาเรือ
แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
วัดโป่งเกลือ
แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
วัดใหม่หลวง
บ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา
วัดไชยอาวาส
เวียง เมืองพะเยา พะเยา
วัดกำแพงหิน
แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
วัดขุนต๊ำ
บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา
วัดช้างหิน
ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา
วัดดอกบัว
บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา
วัดดอกบัว
ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
วัดดอนมูล
จำป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา
วัดดาวเรือง
จำป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา
วัดต๋อมใต้
บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา
วัดต๋อมกลาง
บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา
วัดต๋อมดง
บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา
วัดต๊ำเหล่า
ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา
วัดต๊ำกลาง
บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา
วัดต๊ำดอนมูล
บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา
วัดต๊ำนกกก
ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา
วัดต๊ำน้ำล้อม
บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา
วัดต๊ำป่าลาน
บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา
วัดต๊ำพระแล
บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา
วัดต๊ำม่อน(ต๊ำบ่อน)
บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา
วัดตุ่นใต้
บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา
วัดตุ่นกลาง
บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา
วัดท่ากลอง
บ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา
วัดท่าจำปี
ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา
วัดทุ่งกิ่ว
บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา
วัดทุ่มท่า
ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา
วัดบ่อแฮ้ว
แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา
วัดบ้านเหยี่ยน
บ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา
วัดบ้านแม่ปืม
แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
วัดบ้านโซ้
แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
วัดบ้านโป่ง
บ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา
วัดบ้านไร่
แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
วัดบ้านงิ้ว
บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา
วัดบ้านซ่อน
แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
วัดบ้านบัว
แม่กา เมืองพะเยา พะเยา
วัดบุญเรือง
จำป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา
วัดบุญโยง
แม่กา เมืองพะเยา พะเยา
วัดบุญยืน
เวียง เมืองพะเยา พะเยา
วัดป่าแดงบุญนาค
ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
วัดป่าแดด
ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
วัดป่าคา
แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
วัดป่าตุ้ม
แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
วัดป่าลานคำ
แม่ต๋ำ เมืองพะเยา พะเยา
วัดป่าหนองหวี
ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
วัดผาช้างมูบ
สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา
วัดพระธาตุโป่งขาม
บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา
วัดพระธาตุดอยน้อย
จำป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา
วัดพระธาตุภูขวาง
แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
วัดภูเงิน
แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
วัดภูมินทร์
เวียง เมืองพะเยา พะเยา
วัดร่องเข็ม
จำป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา
วัดร่องไผ่
บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา
วัดร่องไฮ
บ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา
วัดร่องไฮ
แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา
วัดร่องคำ
แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
วัดร่องคือ
แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
วัดร่องป่าเปา
ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
วัดร่องห้า
บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา
วัดรัตนวนาราม
ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
วัดราชคฤห์
เวียง เมืองพะเยา พะเยา
วัดลี
เวียง เมืองพะเยา พะเยา
วัดศรีโคมคำ
เวียง เมืองพะเยา พะเยา
วัดศรีจอมเรือง
เวียง เมืองพะเยา พะเยา
วัดศรีบุญเรือง
บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา
วัดศรีบุญเรือง
แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
วัดศรีอุโมงค์ดำ
เวียง เมืองพะเยา พะเยา
วัดสันเวียงใหม่
บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา
วัดสันกว๊าน
บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา
วัดสันช้างหิน
แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา
วัดสันต้นหวีด
แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
วัดสันทราย
แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
วัดสันบัวบก
บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา
วัดสันป่าถ่อน
แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา
วัดสันป่าม่วง
สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา
วัดสันปูเลย
สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา
วัดสันหมื่นแก้ว
แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
วัดสางเหนือ
บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา
วัดหม้อแกงทอง
แม่กา เมืองพะเยา พะเยา
วัดหลวงราชสันฐาน
เวียง เมืองพะเยา พะเยา
วัดห้วยเคียน
ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา
วัดห้วยเคียนเหนือ
บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา
วัดห้วยทรายคำ
บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา
วัดห้วยบง
แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา
วัดห้วยผาเกี๋ยง
ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
วัดห้วยลึก
บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา
วัดห้วยหม้อ
บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา
วัดหัวข่วงแก้ว
เวียง เมืองพะเยา พะเยา
วัดอนาลโยทิพยาราม
สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา
วัดอารามป่าน้อย
ท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา
วัดอินทร์ฐาน
แม่ต๋ำ เมืองพะเยา พะเยา
โรงเรียนใน อ.เมืองพะเยา
โรงเรียนเทศบาล๓(หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า
โรงเรียนต๊ำ(อินโต-ประชานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านเจดีย์งาม
โรงเรียนบ้านแม่กา
โรงเรียนบ้านแม่กาสาขาบ้านแม่ต๋ำน้อย
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง
โรงเรียนบ้านแม่นาเรือ
โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้
โรงเรียนบ้านแม่ปืม
โรงเรียนบ้านโซ้
โรงเรียนบ้านโป่ง
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย
โรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์)
โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)สาขาบ้านห้วยหม้อ
โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)
โรงเรียนบ้านต๋อม
โรงเรียนบ้านต๋อมดง
โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่า
โรงเรียนบ้านต๊ำใน
โรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูล
โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล
โรงเรียนบ้านต๊ำพระแลสาขาบ้านต๊ำกลาง
โรงเรียนบ้านต๊ำม่อน
โรงเรียนบ้านตุ่น
โรงเรียนบ้านบ่อแฮ้วสันช้างหิน
โรงเรียนบ้านบัว
โรงเรียนบ้านป่าแดงบุญนาค
โรงเรียนบ้านป่าคา
โรงเรียนบ้านป่าคาสาขาบ้านสันต้นหวีด
โรงเรียนบ้านผาช้างมูบ
โรงเรียนบ้านผาช้างมูบสาขาบ้านแม่ต๋อมใน
โรงเรียนบ้านภูเงิน
โรงเรียนบ้านร่องไผ่
โรงเรียนบ้านร่องไฮ
โรงเรียนบ้านร่องคำ
โรงเรียนบ้านร่องห้า
โรงเรียนบ้านศาลา
โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่
โรงเรียนบ้านสันกว๊านทุ่งกิ่ว
โรงเรียนบ้านสันบัวบก
โรงเรียนบ้านสันป่าถ่อน
โรงเรียนบ้านสันป่าม่วง
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
โรงเรียนบ้านสันปูเลย
โรงเรียนบ้านสาง
โรงเรียนบ้านห้วยเคียน
โรงเรียนบ้านห้วยบง
โรงเรียนบ้านห้วยลึก
โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา
โรงเรียนประชาบำรุง
โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
โรงเรียนพินิตประสาธน์
โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
โรงเรียนวัฒนาวิทยา
โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยา(บ้านโทกหวาก)
โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา
โรงเรียนอนุบาลบ้านสวนเด็ก

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...