ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เชียงคำ จ.พะเยา สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เชียงคำ
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เชียงคำ จ.พะเยา
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เชียงคำ จ.พะเยา) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เชียงคำ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เชียงคำ ,ร้านดอกไม้ เชียงคำ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เชียงคำ(33A-3105)
(เฉพาะจังหวัดพะเยาเท่านั้น )
รหัส 33A-3105
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงคำ
บริการส่งดอกไม้ เชียงคำ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เชียงคำ(33A-3104)
(เฉพาะจังหวัดพะเยาเท่านั้น )
รหัส 33A-3104
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เชียงคำ
บริการส่งดอกไม้ เชียงคำ
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เชียงคำ จ.พะเยา )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เชียงคำ จ.พะเยา เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เชียงคำ จ.พะเยา ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เชียงคำ จ.พะเยา

ร้านดอกไม้ เชียงคำ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เชียงคำ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เชียงคำ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เชียงคำ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เชียงคำ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เชียงคำ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เชียงคำ
วัดเกษมสันติวนาราม
น้ำแวน เชียงคำ พะเยา
วัดเชียงคาน
เชียงบาน เชียงคำ พะเยา
วัดเชียงบาน
เชียงบาน เชียงคำ พะเยา
วัดเนินสามัคคี
อ่างทอง เชียงคำ พะเยา
วัดเปื๋อยเปียง
หย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดแช่แห้ง
หย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดแดนเมือง
หย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดแม่ต๋ำ
น้ำแวน เชียงคำ พะเยา
วัดแวนโค้ง
ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
วัดแวนวัฒนา
เชียงบาน เชียงคำ พะเยา
วัดแสนเมืองมา
หย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดใคร้ป่าคา
น้ำแวน เชียงคำ พะเยา
วัดไชยพรม
เวียง เชียงคำ พะเยา
วัดไร่แสนสุข
ทุ่งผาสุข เชียงคำ พะเยา
วัดกว้าน
เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
วัดกอก
แม่ลาว เชียงคำ พะเยา
วัดกิ่วชมภู
น้ำแวน เชียงคำ พะเยา
วัดคุ้ม
ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดจำบอน
อ่างทอง เชียงคำ พะเยา
วัดดอนเรือง
เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
วัดดอนแก้ว
เวียง เชียงคำ พะเยา
วัดดอนไชย
เวียง เชียงคำ พะเยา
วัดดอนไชย
หย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดดอนมูล
ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดดอนมูล
แม่ลาว เชียงคำ พะเยา
วัดดอยอิสาน
อ่างทอง เชียงคำ พะเยา
วัดทราย
เวียง เชียงคำ พะเยา
วัดทองแย้ม
เชียงบาน เชียงคำ พะเยา
วัดทุ่งเย็น
แม่ลาว เชียงคำ พะเยา
วัดทุ่งควบ
ทุ่งผาสุข เชียงคำ พะเยา
วัดทุ่งมอก
เชียงบาน เชียงคำ พะเยา
วัดทุ่งรวงทอง
ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดทุ่งหล่ม
ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
วัดนันตาราม(นันทาราม)
หย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดนาเจริญ
อ่างทอง เชียงคำ พะเยา
วัดน้ำมิน
แม่ลาว เชียงคำ พะเยา
วัดบ้านปุ(ปุ)
เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
วัดบุญเรือง
หย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดบุญนาค
หย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดบุญยืน
เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
วัดบุบผาราม
แม่ลาว เชียงคำ พะเยา
วัดปัวแหลง
ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
วัดปัวใหม่
ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
วัดปัวชัย
เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
วัดปางถ้ำ
ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดปางมดแดง
อ่างทอง เชียงคำ พะเยา
วัดปางวัว
เชียงบาน เชียงคำ พะเยา
วัดปิน
เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
วัดปี้
เวียง เชียงคำ พะเยา
วัดผาลาด
แม่ลาว เชียงคำ พะเยา
วัดผาลาด
น้ำแวน เชียงคำ พะเยา
วัดผาฮาว
ทุ่งผาสุข เชียงคำ พะเยา
วัดฝายกวาง
ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
วัดพระแก้ว
เวียง เชียงคำ พะเยา
วัดพระธาตุขุนห้วยสวด
ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
วัดพระธาตุดอยคำ
ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดพระธาตุสบแวน
หย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดพระนั่งดิน
เวียง เชียงคำ พะเยา
วัดร้อง
ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดร้องใหม่
ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดร่องค้อม
เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
วัดร่องส้าน
ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดล้า
เวียง เชียงคำ พะเยา
วัดวังเค็มเก่า
เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
วัดวังเค็มใหม่
เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา
วัดวังถ้ำ
แม่ลาว เชียงคำ พะเยา
วัดศรีกู่เอี้ยง
น้ำแวน เชียงคำ พะเยา
วัดศรีชุม
น้ำแวน เชียงคำ พะเยา
วัดศรีบุญเรือง
เชียงบาน เชียงคำ พะเยา
วัดศรีบุญยืน
หย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดศรีพรมบัวนาค
ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
วัดศรีมงคล
น้ำแวน เชียงคำ พะเยา
วัดสบสา
ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดสลาบ
ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
วัดสันปูเลย
อ่างทอง เชียงคำ พะเยา
วัดหนอง
ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา
วัดหนองบัวเงิน
อ่างทอง เชียงคำ พะเยา
วัดหนองร่มเย็น(หนอง)
ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดหย่วน
หย่วน เชียงคำ พะเยา
วัดหล่ายพัฒนา
อ่างทอง เชียงคำ พะเยา
วัดห้วยสา
ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา
วัดหัวทุ่ง
ทุ่งผาสุข เชียงคำ พะเยา
โรงเรียนใน อ.เชียงคำ
โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
โรงเรียนชัยชุมภู
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน
โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
โรงเรียนบ้านแวน
โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
โรงเรียนบ้านแฮะ
โรงเรียนบ้านโจ้โก้
โรงเรียนบ้านโจ้โก้สาขาบ้านห้วยสา
โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น
โรงเรียนบ้านไชยพรม
โรงเรียนบ้านคะแนง
โรงเรียนบ้านจำบอน
โรงเรียนบ้านดอนลาว
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด
โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น
โรงเรียนบ้านทุ่งมอก
โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม
โรงเรียนบ้านน้ำมิน
โรงเรียนบ้านปัว
โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม
โรงเรียนบ้านปางถ้ำ
โรงเรียนบ้านปางมดแดง
โรงเรียนบ้านปางวัว
โรงเรียนบ้านปี้
โรงเรียนบ้านผาลาด
โรงเรียนบ้านผาฮาว
โรงเรียนบ้านฝายกวาง
โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
โรงเรียนบ้านร่องค้อม
โรงเรียนบ้านร่องส้าน
โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่
โรงเรียนบ้านสบทุ(คีรีราษฎร์สงเคราะห์
โรงเรียนบ้านสบสา
โรงเรียนบ้านสันปูเลย
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
โรงเรียนสาธิตวิทยา
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำฯสาขาบ้านแดนเมือง
โรงเรียนอนุบาลคุณากรวิทยา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...