ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ปง จ.พะเยา สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ปง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ปง จ.พะเยา
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ปง จ.พะเยา) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ปง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ปง ,ร้านดอกไม้ ปง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ ปง(33A-3105)
(เฉพาะจังหวัดพะเยาเท่านั้น )
รหัส 33A-3105
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปง
บริการส่งดอกไม้ ปง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ ปง(33A-3104)
(เฉพาะจังหวัดพะเยาเท่านั้น )
รหัส 33A-3104
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ปง
บริการส่งดอกไม้ ปง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ปง จ.พะเยา )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ปง จ.พะเยา เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ปง จ.พะเยา ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ปง จ.พะเยา

ร้านดอกไม้ ปง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ปง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ปง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ปง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ปง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ปง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ปง
วัดเก้าเงา
งิม ปง พะเยา
วัดแบ่ง
งิม ปง พะเยา
วัดแม่จั๊วะ
ปง ปง พะเยา
วัดแม่ทาย
ออย ปง พะเยา
วัดแสะ
ควร ปง พะเยา
วัดใหม่ดอนมูล
ควร ปง พะเยา
วัดใหม่ต้นฝาง
ออย ปง พะเยา
วัดใหม่น้ำเงิน
งิม ปง พะเยา
วัดใหม่บ้านบอน
ปง ปง พะเยา
วัดไชยพฤกษ์
ออย ปง พะเยา
วัดควร
งิม ปง พะเยา
วัดควรดง
ควร ปง พะเยา
วัดค่าไพบูลย์
ปง ปง พะเยา
วัดดอนเงิน
ออย ปง พะเยา
วัดดอนแก้ว
ออย ปง พะเยา
วัดดอนแก้ว
นาปรัง ปง พะเยา
วัดดอนไชย
งิม ปง พะเยา
วัดดอนไชย
ออย ปง พะเยา
วัดดอนมูล
ปง ปง พะเยา
วัดดู่
ปง ปง พะเยา
วัดทัศนาราม
ปง ปง พะเยา
วัดทุ่งแต
งิม ปง พะเยา
วัดนาดอ
งิม ปง พะเยา
วัดนาปรัง
นาปรัง ปง พะเยา
วัดนาอ้อม
ขุนควร ปง พะเยา
วัดน้ำแป้งพนาราม
ขุนควร ปง พะเยา
วัดน้ำปุก
ขุนควร ปง พะเยา
วัดน้ำฮาก
งิม ปง พะเยา
วัดบ้านเลี้ยว
งิม ปง พะเยา
วัดบ้านแฮะ
งิม ปง พะเยา
วัดบ้านตุ่น
งิม ปง พะเยา
วัดบ้านหลวง
ออย ปง พะเยา
วัดบุญเรือง
ปง ปง พะเยา
วัดบุญยืน
นาปรัง ปง พะเยา
วัดปัว
งิม ปง พะเยา
วัดปัวดอย
งิม ปง พะเยา
วัดป่าแดง
งิม ปง พะเยา
วัดป่าคา
ควร ปง พะเยา
วัดป่าคาใหม่
ควร ปง พะเยา
วัดปางผักหม
งิม ปง พะเยา
วัดผาตั้ง
ขุนควร ปง พะเยา
วัดฝายแก้ว
ออย ปง พะเยา
วัดพระธาตุกู่ตั้ง
ออย ปง พะเยา
วัดพระธาตุดอยหยวก
ปง ปง พะเยา
วัดม่วง
ปง ปง พะเยา
วัดวังบง
ควร ปง พะเยา
วัดศรีดอนชัย(ศรีดอนไชย)
ปง ปง พะเยา
วัดสงเคราะห์ราษฎร์
นาปรัง ปง พะเยา
วัดสังคหะราษฎร์
นาปรัง ปง พะเยา
วัดสันกลาง
งิม ปง พะเยา
วัดสีพรม
ควร ปง พะเยา
วัดสุจิตธรรม(สุจริตธรรม)
ขุนควร ปง พะเยา
วัดหนองขวง
ออย ปง พะเยา
วัดหนองบัว
งิม ปง พะเยา
วัดหล่าย
ออย ปง พะเยา
วัดห้วยขุ่น
ควร ปง พะเยา
วัดห้วยสิงห์
ปง ปง พะเยา
โรงเรียนใน อ.ปง
โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย
โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
โรงเรียนชุมชนบ้านบอนสาขาบ้านค่าไพบูลย์
โรงเรียนบ้านเลี้ยว
โรงเรียนบ้านแบ่ง
โรงเรียนบ้านแม่ทาย
โรงเรียนบ้านแฮะ
โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)สาขาบ้านห้วยเฟือง
โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)สาขาบ้านห้วยกอก
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
โรงเรียนบ้านควร
โรงเรียนบ้านควรดง
โรงเรียนบ้านดอนเงิน
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม
โรงเรียนบ้านดู่
โรงเรียนบ้านทุ่งแต
โรงเรียนบ้านนาอ้อม
โรงเรียนบ้านนาอ้อมสาขาบ้านน้ำแป้ง
โรงเรียนบ้านนาอ้อมสาขาบ้านห้วยขุ่น
โรงเรียนบ้านน้ำปุก
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
โรงเรียนบ้านบุญยืน
โรงเรียนบ้านปัว
โรงเรียนบ้านป่าคา
โรงเรียนบ้านปางผักหม
โรงเรียนบ้านผาตั้ง
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านวังบง
โรงเรียนบ้านสบขาม
โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ
โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอสาขาบ้านตุ่นราษฎร์อุทิศ
โรงเรียนบ้านสันติสุข
โรงเรียนบ้านสีพรม
โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนุน
โรงเรียนบ้านหมุ้น
โรงเรียนบ้านหลวง
โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง
โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดงสาขาบ้านห้วยคอกหมู
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
โรงเรียนราชานุเคราะห์
โรงเรียนอนุบาลปง
โรงเรียนอนุบาลปงสาขาบ้านหนองขวาง

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ปง จ.พะเยา เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...