ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบุรี
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบุรี บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองเพชรบุรี ,ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบุรี ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบุรี(38A-3533)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น )
รหัส 38A-3533
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองเพชรบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบุรี(38A-3532)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น )
รหัส 38A-3532
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองเพชรบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบุรี(38A-3530)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น )
รหัส 38A-3530
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองเพชรบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบุรี(38A-3529)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น )
รหัส 38A-3529
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองเพชรบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบุรี(38A-3515)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น )
รหัส 38A-3515
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองเพชรบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบุรี(38A-3514)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น )
รหัส 38A-3514
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองเพชรบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบุรี(38A-3513)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น )
รหัส 38A-3513
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองเพชรบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบุรี(38A-3507)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น )
รหัส 38A-3507
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองเพชรบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบุรี(38A-3506)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น )
รหัส 38A-3506
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองเพชรบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบุรี(38A-3501)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้น )
รหัส 38A-3501
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองเพชรบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบุรี บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองเพชรบุรี ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองเพชรบุรี ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองเพชรบุรี ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองเพชรบุรี นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองเพชรบุรี ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองเพชรบุรี
วัดเกาะ
ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดเขมาภิรัตการาม
หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดเจริญศรีมณีผล
บางจาก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดเพชรพลี
ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดเพรียง
โพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดเวียงคอย
เวียงคอย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดเสาวคนธ์
หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดแก่นเหล็ก
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดแรก
ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดโคก
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดโพธิ์ทัยมณี
บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดโพธิ์พระใน
โพพระ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดโพธิ์พระนอก
โพพระ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดโรงเข้
ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดใหญ่สุวรรณาราม
ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดใหม่เจริญธรรม
บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดไชยสุรินทร์
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดไตรโลก
ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดไร่ดอน
ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดไสกระดาน
นาวุ้ง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดกำแพงแลง
ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดกุฎีดาว
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดข่อย
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดขุนตรา
บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดคงคาราม
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดจันทราวาส
ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดชมพูพน
หนองโสน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดช้าง
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดชีว์ประเสริฐ
ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดชีสระอินทร์
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดดอนบ้านใหม่
หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดดอนมะขามช้าง
นาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดถ้ำแก้ว
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดถิ่นปุรา
ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดทองนพคุณ
บางจาก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดท่าศิริ
ต้นมะม่วง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดธงไชย
ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดธรรมรังษี
หนองพลับ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดธ่อเจริญธรรม
ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดนาค
ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดนาพรม
นาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดบ่อหลวง
หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดบันไดทอง
บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดบันไดอิฐ
ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดบางทะลุ
หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดบุญทวี(ถ้ำแกลบ)
ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดประดิษฐวนาราม
บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดป้อม
ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดปากน้ำ
บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดพรหมวิหาร
ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดพระทรง
ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดพระพุทธไสยาสน์
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดพระรูป
ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดพลับพลาชัย
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดมหาธาตุ
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดมหาสมณาราม
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดยาง
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดรัตนตรัย
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดลาด
ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดลาดโพธิ์
สำมะโรง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดลุ่มโพธิ์ทอง
หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดวิหารโบสถ์
ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดสนามพราหมณ์
ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดสระบัว
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดสำมะโรง
สำมะโรง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดสิงห์
หนองโสน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดหนองไม้เหลือง
ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดหนองควง
ต้นมะพร้าว เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดหนองหว้า
หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดหาดเจ้าสำราญ
หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดอัมพวันปิยาราม
คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดอินทาราม
ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
วัดอุทัยโพธาราม
ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
โรงเรียนใน อ.เมืองเพชรบุรี
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี
โรงเรียนเทศบาล3ชุมชนวัดจันทราวาส
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนคงคาราม
โรงเรียนดอนยางวิทยา
โรงเรียนบางจานวิทยา
โรงเรียนบ้านโตนดน้อย
โรงเรียนบ้านไร่ดอน(อินทโชติวิริยานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม
โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง(ใจราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านดอนยาง
โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก
โรงเรียนบ้านบ่อโพง
โรงเรียนบ้านบ่อขม
โรงเรียนบ้านบ่อหวาย
โรงเรียนบ้านบางกุฬา
โรงเรียนบ้านบางพรม(คุรุราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง(อิ่มอุทิศ)
โรงเรียนบ้านหนองพลับ(อินทจิตบำรุง)
โรงเรียนบ้านหนองมะขาม
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนราษฎร์วิทยา
โรงเรียนวังตะโก(ช้องประชาพิทักษ์)
โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดเจริญศรีมณีผล(สุวรรณไวประชานุกูล)
โรงเรียนวัดเพรียง(วิเทศราษฎร์วัฒนา)
โรงเรียนวัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา)
โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี(ศิริพรรณพิทยา)
โรงเรียนวัดโพพระใน(รุ่งรังสฤษฎ์)
โรงเรียนวัดโรงเข้(พุฒประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดใหม่ท่าศิริ(สุพรรณวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดไสกระดาน
โรงเรียนวัดขุนตรา
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฏร์)
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
โรงเรียนวัดถิ่นปุรา(เดชสมบูรณ์)
โรงเรียนวัดทองนพคุณ(เจริญราษฎร์วิทยาคาร)
โรงเรียนวัดนาค(แบ่งอุทิศวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดนาพรม(มนมหาวิริยาคาร)
โรงเรียนวัดบันไดทอง(วิเศษศึกษา)
โรงเรียนวัดบางทะลุ(สุนทรธรรมานุสรณ์)
โรงเรียนวัดพระรูป(จันทศรีสงเคราะห์)
โรงเรียนวัดลาดโพธิ์(รวมราษฎร์วิทยาคาร)
โรงเรียนวัดสิงห์(ขจิตพุทธสรศึกษา)
โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง(ธรรมโชติประชาธร)
โรงเรียนวัดหนองควง(ปริยัติพุทธสรราษฎร์นุเคราะห์)
โรงเรียนวัดหนองหว้า(เสธิยสาธร)
โรงเรียนวัดอินทาราม
โรงเรียนศึกษาปัญญา
โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิ์วิทยาลัย
โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ(พรหมานุกูล)
โรงเรียนอนุบาลเทพศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
โรงเรียนอนุบาลแสงมิตร
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ใหญ่พัฒนา
โรงเรียนอนุบาลบันไดอิฐ
โรงเรียนอนุบาลศศิมา
โรงเรียนอนุบาลศึกษาปัญญา
โรงเรียนอรุณประดิษฐ์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...