ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบูรณ์
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบูรณ์ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองเพชรบูรณ์ ,ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบูรณ์ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบูรณ์(39A-3622)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น )
รหัส 39A-3622
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบูรณ์
บริการส่งดอกไม้ เมืองเพชรบูรณ์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบูรณ์(39A-3621)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น )
รหัส 39A-3621
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบูรณ์
บริการส่งดอกไม้ เมืองเพชรบูรณ์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบูรณ์(39A-3616)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น )
รหัส 39A-3616
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบูรณ์
บริการส่งดอกไม้ เมืองเพชรบูรณ์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบูรณ์(39A-3615)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น )
รหัส 39A-3615
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบูรณ์
บริการส่งดอกไม้ เมืองเพชรบูรณ์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบูรณ์(39A-3614)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น )
รหัส 39A-3614
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบูรณ์
บริการส่งดอกไม้ เมืองเพชรบูรณ์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบูรณ์(39A-3608)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น )
รหัส 39A-3608
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบูรณ์
บริการส่งดอกไม้ เมืองเพชรบูรณ์
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

ร้านดอกไม้ เมืองเพชรบูรณ์ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองเพชรบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองเพชรบูรณ์ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองเพชรบูรณ์ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองเพชรบูรณ์ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองเพชรบูรณ์ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองเพชรบูรณ์
วัดเกาะแก้ว
นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดเฉลียงลับ
นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดเทพสโมสร
ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดเนินสง่า
ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดเนินสบาย
ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดเพชรวราราม
ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดเวฬุวนาราม
นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดเสาธงทอง
นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดแสนสุข
วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโนนน้ำร้อน
น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโนนประชาสรรค์
วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโนนป่าลวก
ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโนนศรัทธาชุม
ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโนนศรีแก้ว
นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโนนสวรรค์บ้านชอน
นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโนนสว่าง
นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโนนสว่างจันทร์
ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโนนสว่างอารมณ์
ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโนนสว่างอารมณ์
บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโนนสุวรรณ
ป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโบสถ์โพธิ์ทอง
นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโบสถ์ชนะมาร
สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์เย็น
ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์กลาง
บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์กลาง
นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์กลาง
ป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์กลาง
ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์งาม
ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์ทอง
ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์สว่าง
นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดใหม่ชัยมงคล
ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดไตรภูมิ
ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดไร่เหนือ
สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดกกไทร
นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดกุฎีดาว
นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดจอมศรี
น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดจันทร์
นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดจันทร์นิมิต
บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดจิรวัฒนาราม
ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดชนะชิงชัย
ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดชัยพฤกษ์
บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดช้างเผือก
ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดช้างเผือก
วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดซับข่อย
วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดดงมูลเหล็ก
ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดดอกไม้
ป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดดาวเรือง
นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดตะเบาน้อย
ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดถ้ำน้ำบัง
นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดทักษิณาราม
น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดทุ่งเรไร
ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดทุ่งแจ้ง
ป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดทุ่งสะเดียง
ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดทุ่งหินปูน
น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดน้ำอ้อม
บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดบ้านไร่
สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดบ้านพี้ศรีสุข
บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดบ้านหลุง
วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดบุ่งกกเรียง
ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดบูรพาโพธิ์ทอง
ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดประตูดาว
ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดป่าเรไร
ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดปากน้ำ
นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดปากน้ำ(ตะวันตก)
นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดป่าสักเรไร
นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดพระแก้ว
ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดพระนอน
นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดพิกุลทอง
ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดภูเขาดิน
ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดมหาธาตุ
ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดยางลาด
ระวิง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดยาวีเหนือ
วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดยาวีใต้
วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดระวิง
ระวิง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดราษฎร์บำรุง
น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดราษฎร์บูรณะ
ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดราษฎร์ศรัทธา
นางั่ว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดละหาน
ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดลำป่าสักมูล
ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดวังขอน
ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดวังชมพู
วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดวารีวงค์
ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดวารีวนาราม
ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดศรีชมภู
ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดศรีสญชัย
ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดศิลาโมง
วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดศิลาดอกไม้
ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดสนธิกรประชาราม
สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดสนามบิน
สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดสว่างอารมณ์
ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดสว่างอารมณ์
บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดสะแกงาม
ห้วยใหญ่ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดสะแกพนาราม
บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดสังกิจจาราม
สะเดียง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดสามสวน
นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดสามัคคีชัย
นาป่า เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดสามัคคีพัฒนาราม
วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดหนองป่าพง
บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดห้วยนาค
ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดอาคเนย์
ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดอินทร์เจริญ
บ้านโตก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
วัดอุดมมังคลาราม
ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
โรงเรียนใน อ.เมืองเพชรบูรณ์
โรงเรียนเฉลียงลับวิทยา
โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
โรงเรียนเนินพิทยาคม
โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
โรงเรียนโฆษิตวิทยา
โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
โรงเรียนบ้านเขาขาด
โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ
โรงเรียนบ้านเนินสง่า
โรงเรียนบ้านโคก
โรงเรียนบ้านโตก
โรงเรียนบ้านโตกใต้
โรงเรียนบ้านโนนตะแบก
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม
โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง
โรงเรียนบ้านไทรงาม
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
โรงเรียนบ้านกกไทร
โรงเรียนบ้านกงกะยาง
โรงเรียนบ้านกม.2
โรงเรียนบ้านขมวด
โรงเรียนบ้านคลองขุด
โรงเรียนบ้านคลองบง
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
โรงเรียนบ้านคลองสาร
โรงเรียนบ้านคลองสำโรง
โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา
โรงเรียนบ้านชอน
โรงเรียนบ้านชอนไพร
โรงเรียนบ้านชัยมงคล
โรงเรียนบ้านซับข่อย
โรงเรียนบ้านดง
โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก
โรงเรียนบ้านตะเบาะ
โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง
โรงเรียนบ้านท่ากกตาล
โรงเรียนบ้านท่าพล
โรงเรียนบ้านทุ่งแค
โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน
โรงเรียนบ้านนา
โรงเรียนบ้านนางั่ว
โรงเรียนบ้านนางั่วเหนือ
โรงเรียนบ้านนาป่า
โรงเรียนบ้านนายม
โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ
โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้
โรงเรียนบ้านน้ำเลา
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
โรงเรียนบ้านบง
โรงเรียนบ้านบุ่งกกเรียง
โรงเรียนบ้านบุฉนวน
โรงเรียนบ้านป่าเลา
โรงเรียนบ้านป่าแดง
โรงเรียนบ้านปากน้ำ
โรงเรียนบ้านป่าบง
โรงเรียนบ้านป่าม่วง
โรงเรียนบ้านพนานิคม
โรงเรียนบ้านพลำ
โรงเรียนบ้านพี้
โรงเรียนบ้านยางกุด
โรงเรียนบ้านยางลาด
โรงเรียนบ้านยางหัวลม
โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง
โรงเรียนบ้านระวิง
โรงเรียนบ้านลำป่าสักมูล
โรงเรียนบ้านวังโค้ง
โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่137
โรงเรียนบ้านวังจาน
โรงเรียนบ้านวังซอง
โรงเรียนบ้านวังทอง
โรงเรียนบ้านสะเดียง
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
โรงเรียนบ้านสักแห้ง
โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู
โรงเรียนบ้านสำนักหมัน
โรงเรียนบ้านหนองแหวน
โรงเรียนบ้านหนองนารี
โรงเรียนบ้านหลุง
โรงเรียนบ้านห้วยแหน
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนบ้านห้วยไร่
โรงเรียนบ้านห้วยนาค
โรงเรียนบ้านห้วยผักไล
โรงเรียนบ้านห้วยสะแก
โรงเรียนบ้านหัวนา
โรงเรียนบ้านอมกง
โรงเรียนบ้านอมชี
โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา
โรงเรียนพัชรพิทยาคม
โรงเรียนวังชมภูวิทยาคม
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
โรงเรียนอนุบาลดินสอสี
โรงเรียนอนุบาลวัชรชัย

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...