ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ชนแดน
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ชนแดน จ.เพชรบูรณ์) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ชนแดน บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ชนแดน ,ร้านดอกไม้ ชนแดน ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

ร้านดอกไม้ ชนแดน บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ชนแดน ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ชนแดน ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ชนแดน ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ชนแดน นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ชนแดน ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ชนแดน
วัดเขาแม่แก่
ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดเขาคณฑา
บ้านกล้วย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดเขาน้อย
ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดเขาน้อยรังแตน
ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดเขาบ่อทอง
ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดเขาปูนศรัทธาราม
ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดเขาสัก
ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดเนินสว่าง
ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดเนินสะอาด
ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดโป่งนกแก้ว
ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์เตี้ย
ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดใหม่ถ้ำแก้ว
ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดใหม่สามัคคีธรรม
ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดกุฎีพระ
ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดคลองตะเคียน
ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดคลองบน
ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดจันทราราม
ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดญาณเมธี
ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดดงเสือเหลือง
ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดดงแขวน
ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดดงขุย
ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดดงลาน
ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดถ้ำมงคล
บ้านกล้วย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดทรัพย์เจริญผล
ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดทรัพย์พุทธา
ซับพุทรา ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดทุ่งโตนด
ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดทุ่งสว่าง
ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดธรรมรัตนาราม
บ้านกล้วย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดน้ำพุสามัคคี
พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดบุ่งคล้า
ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดพระพุทธบาทชนแดน
ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดราษฎร์สุขเกษม
ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดลาดแค
ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดวังกำแพงสามัคคีธรรม
ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดวังปลาช่อน
ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดวังมะปราง
พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดวังรวก
บ้านกล้วย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดวารีล้อม
ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดวารีวงษ์
ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดศาลาลาย
ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดศิริรัตน์วนาราม
ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดสระประทุมทอง
ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดสว่างเนตร
ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดสว่างอรุณ
ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดสันติสุขาราม
ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดสำราญราษฎร์สามัคคี
บ้านกล้วย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดสิรินทาราม
บ้านกล้วย ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดหนองโก
ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดหนองกลอย
ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
วัดหนองระมาน
ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์
โรงเรียนใน อ.ชนแดน
โรงเรียนเสรีศึกษา
โรงเรียนกิตติพิทยา
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์
โรงเรียนธาราคีรี
โรงเรียนบ้านเขาคณฑา
โรงเรียนบ้านเขาชะโงก
โรงเรียนบ้านเขาน้อย
โรงเรียนบ้านเขาบ่อทอง
โรงเรียนบ้านเขาสัก
โรงเรียนบ้านเนินสว่าง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
โรงเรียนบ้านโคกยาว
โรงเรียนบ้านโคกยาวสาขาบ้านโคกสาร
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
โรงเรียนบ้านโคกสูง
โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ดหัว
โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า
โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว
โรงเรียนบ้านกกจั่น
โรงเรียนบ้านกม.28
โรงเรียนบ้านกม.28สาขาบ้านดงเสือเหลือง
โรงเรียนบ้านกล้วย
โรงเรียนบ้านกุฏิพระ
โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ
โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา
โรงเรียนบ้านซับเจริญ
โรงเรียนบ้านซับขลุง
โรงเรียนบ้านซับม่วง
โรงเรียนบ้านซับสีทอง
โรงเรียนบ้านดงแขวน
โรงเรียนบ้านดงขุย
โรงเรียนบ้านดงขุยใต้
โรงเรียนบ้านดงขุยใต้สาขาบ้านทุ่งโตนด
โรงเรียนบ้านดงลาน
โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า
โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น
โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว
โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา
โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทราสาขาบ้านคลองกลาง
โรงเรียนบ้านท่าข้าม
โรงเรียนบ้านน้ำพุ
โรงเรียนบ้านน้ำลัด
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
โรงเรียนบ้านผาทอง
โรงเรียนบ้านลาดแค
โรงเรียนบ้านลาดน้อย
โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน
โรงเรียนบ้านวังรวก
โรงเรียนบ้านศาลาลาย
โรงเรียนบ้านสามแยกป่ามะม่วง
โรงเรียนบ้านหนองแดง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองกลอย
โรงเรียนบ้านหนองตาด
โรงเรียนบ้านหนองระมาน
โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง
โรงเรียนบ้านห้วยตูม
โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย
โรงเรียนสายสมร
โรงเรียนอนุบาลชนแดน
โรงเรียนอนุบาลชนแดนสาขาบ้านหนองเล้าไก่

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...