ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ วิเชียรบุรี
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ วิเชียรบุรี บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่วิเชียรบุรี ,ร้านดอกไม้ วิเชียรบุรี ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

ร้านดอกไม้ วิเชียรบุรี บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด วิเชียรบุรี ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน วิเชียรบุรี ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ วิเชียรบุรี ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ วิเชียรบุรี นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด วิเชียรบุรี ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.วิเชียรบุรี
วัดเกาะบรเพ็ด
บึงกระจับ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดเขาข้าหลวง
น้ำร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดเขาวังเทพสถิตย์
โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดเขาวังเทพสถิตย์
โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดเทศประชาราม
บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดเสลินทราราม
สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดแก้วมณี
พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดโคกกรวด
น้ำร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดโคกปรง
โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดโคกสง่า
พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดโคกสว่าง
บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดโคกสำราญ
น้ำร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์ทอง
บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดในเรืองศรี
ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดใหม่โคกเจริญ
น้ำร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดไทรงาม
พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดไร่ตาพุฒ
สามแยก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดกลุ่มนครนายก
สามแยก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดดงเข็ม
สามแยก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดตะกุดไผ่
พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดถนนโค้ง
พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดถ้ำแก้ว
สามแยก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดทุ่งใหญ่
ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดนิมิตธารา
สามแยก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดบ้านใหม่
บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดบึงกระจับ
บึงกระจับ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดบุญชัย
ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดบุมะกรูด
ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดประชานิมิต
ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดป่าเรไรทอง
ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดป่าแสงทอง
บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดพรมยาม
สามแยก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดพุเตยประสิทธิ์
พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดพุเตยวนาราม
พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดภูศรีสวรรค์
บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดมาบสมอ
ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดลำกระทิงทอง
ภูน้ำหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดลำนารวย
สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดวังไผ่
บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดวังน้ำเย็น
น้ำร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดวิเชียรบำรุง
ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดวิสุทธิมัคคาราม
สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดวีรธรรมาราม
สามแยก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดศรีธงชัย
พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดสามแยก
สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดหนองโปร่ง
บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดหนองไม้สอ
บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดหนองกระทุ่ม
พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดหนองสมบูรณ์
พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดหนองหวาย
พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดห้วยชัน
สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดอำพวัน
น้ำร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
วัดอุดมมงคล
สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โรงเรียนใน อ.วิเชียรบุรี
โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา
โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
โรงเรียนใจจำนงศึกษา
โรงเรียนค่ายลูกเสือวิเชียรบุรี
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง
โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
โรงเรียนบ้านเข็มทอง
โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง
โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฏร์สาขาบ้านวังเตียน
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน
โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา
โรงเรียนบ้านโคกกรวด
โรงเรียนบ้านโคกปรือ
โรงเรียนบ้านโคกสง่า
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์สาขาบ้านไร่อุดม
โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์
โรงเรียนบ้านไทรงาม
โรงเรียนบ้านไทรทอง
โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ
โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านคลองทราย
โรงเรียนบ้านคลองบง
โรงเรียนบ้านซับกระโซ่
โรงเรียนบ้านซับตะแบก
โรงเรียนบ้านซับตะแบกสาขาบ้านวังวัด
โรงเรียนบ้านซับน้อย
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านซับอีลุม
โรงเรียนบ้านดาดอุดม
โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย
โรงเรียนบ้านท่าโรง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว
โรงเรียนบ้านน้ำเดือด
โรงเรียนบ้านน้ำเดือดสาขาบ้านดอยสวรรค์
โรงเรียนบ้านน้ำร้อน
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
โรงเรียนบ้านบ่อรัง
โรงเรียนบ้านบึงกระจับ
โรงเรียนบ้านบุมะกรูด
โรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านพรหมยาม
โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง
โรงเรียนบ้านพุขาม
โรงเรียนบ้านฟุบสะแก
โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด
โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี
โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์
โรงเรียนบ้านลำนารวย
โรงเรียนบ้านวังใหญ่
โรงเรียนบ้านวังไผ่
โรงเรียนบ้านวังน้อย
โรงเรียนบ้านวังลึก
โรงเรียนบ้านสระประดู่
โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา
โรงเรียนบ้านหนองโป่ง
โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านหนองคล้า
โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทองสาขาบ้านดงตะเคียน
โรงเรียนบ้านหนองสะแก
โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์
โรงเรียนประถมวิทยา
โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์
โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
โรงเรียนวัลลภานุสรณ์
โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา
โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา
โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
โรงเรียนอภิวัฒน์วิทยา

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...