ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ หนองไผ่
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ หนองไผ่ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่หนองไผ่ ,ร้านดอกไม้ หนองไผ่ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ หนองไผ่(39A-3622)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น )
รหัส 39A-3622
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองไผ่
บริการส่งดอกไม้ หนองไผ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองไผ่(39A-3621)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น )
รหัส 39A-3621
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองไผ่
บริการส่งดอกไม้ หนองไผ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองไผ่(39A-3616)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น )
รหัส 39A-3616
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองไผ่
บริการส่งดอกไม้ หนองไผ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองไผ่(39A-3615)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น )
รหัส 39A-3615
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองไผ่
บริการส่งดอกไม้ หนองไผ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองไผ่(39A-3614)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น )
รหัส 39A-3614
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองไผ่
บริการส่งดอกไม้ หนองไผ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หนองไผ่(39A-3608)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น )
รหัส 39A-3608
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หนองไผ่
บริการส่งดอกไม้ หนองไผ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

ร้านดอกไม้ หนองไผ่ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด หนองไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน หนองไผ่ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ หนองไผ่ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ หนองไผ่ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด หนองไผ่ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.หนองไผ่
วัดเขาแก้วโพธิ์ทอง
ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดเขาดิน
หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดเขาถ้ำโถ
ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดเจริญศรัทธาราษฎร์
บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดเนินมะค่าน้อย
บัววัฒนา หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดเนินร่มโพธิ์
นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดเพชราราม
เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดโคกเจริญ
บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดโคกพัฒนาราม
บัววัฒนา หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดโนนสว่าง
ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์เจดีย์ลอย
บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์เย็น
บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์ทอง
นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดโรงบ่ม
ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดใหม่สามัคคี
ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดใหม่สามัคคีธรรม
ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดขอนยางขวาง
วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดคงสมโภชน์
บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดคลองกระโบน
บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดจันทราราม
เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดชัยมงคล
กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดซอกซาย
นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดซับชมภู
บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดตะเคียนงาม
ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดตีบใต้
บ่อไทย หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดท่าด้วง
ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดทุ่งเรไร
ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดธรรมเสมา
กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดนาเฉลียง
นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดนาข้าวดอ
วังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดน้ำวิ่ง
บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดนิลาวรรณประชาราม
วังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดบ้านโภชน์
บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดบ้านกลาง
วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดบ้านวังเหว
ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดบ้านสระเกษ
เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดประชาบำรุง
ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดปากตกสามัคคี
ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดปู่จ้าว
ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดยางงาม
ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดราษฎร์บำรุงสามัคคีธรรม
กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม
นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดลำกง
ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดลำพาด
วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดวังโบสถ์
วังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดวังชงโค
กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดวังลี
นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดวังสะตือ
วังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดวิมุตตาราม
หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดสระหมื่นเชียง
วังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดสว่างคงคา
ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดสินธนาราม
ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดหนองไผ่ใต้
หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดหนองไผ่พิทยาราม
หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดหนองไลย์
นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดหนองม่วง
ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วัดอภัยมณีรัตน์
ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
โรงเรียนใน อ.หนองไผ่
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
โรงเรียนโชติวิทยา
โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ
โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง
โรงเรียนบ้านเนินคนธา
โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา
โรงเรียนบ้านเนินมะค่า
โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์
โรงเรียนบ้านเพชรละคร
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์
โรงเรียนบ้านโคกสง่า
โรงเรียนบ้านไทรทอง
โรงเรียนบ้านไร่เหนือ
โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง
โรงเรียนบ้านกม.30
โรงเรียนบ้านกม.35
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านกองทูล
โรงเรียนบ้านกองทูลสาขาบ้านวังชงโค
โรงเรียนบ้านกองทูลสาขาบ้านหนองบัวทอง
โรงเรียนบ้านคลองกรวด
โรงเรียนบ้านคลองกะโบน
โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน
โรงเรียนบ้านคลองยาง
โรงเรียนบ้านซับเดื่อ
โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง
โรงเรียนบ้านซับชมภู
โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง
โรงเรียนบ้านซับวารินทร์
โรงเรียนบ้านด่านบุญธรรม
โรงเรียนบ้านตะกุดงาม
โรงเรียนบ้านตีบใต้
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
โรงเรียนบ้านท่าแดง
โรงเรียนบ้านท่าด้วง
โรงเรียนบ้านท่าสวาย
โรงเรียนบ้านนาเฉลียง
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้สาขาบ้านเนินสะอาด
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
โรงเรียนบ้านนาวังแหน
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว
โรงเรียนบ้านบ่อไทย
โรงเรียนบ้านบัววัฒนา
โรงเรียนบ้านปากตก
โรงเรียนบ้านป่าคาย
โรงเรียนบ้านปางยาง
โรงเรียนบ้านปู่จ้าว
โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
โรงเรียนบ้านลำตาเณร
โรงเรียนบ้านลำพาด
โรงเรียนบ้านวังเหว
โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
โรงเรียนบ้านวังท่าดี
โรงเรียนบ้านวังอ่าง
โรงเรียนบ้านสระเกษ
โรงเรียนบ้านสระเกษสาขาบ้านสระแก้ว
โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง
โรงเรียนบ้านสันเจริญ
โรงเรียนบ้านสันเจริญสาขาบ้านโป่งสะทอน
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
โรงเรียนบ้านห้วยตลาด
โรงเรียนบ้านหัวโตก
โรงเรียนวีรสัมพันธ์
โรงเรียนศรีปัญญา
โรงเรียนสหวิทยศึกษา
โรงเรียนหนองไผ่
โรงเรียนอนุบาลแสงธรรม
โรงเรียนอนุบาลบังอร
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...