ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ หล่มเก่า
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ หล่มเก่า บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่หล่มเก่า ,ร้านดอกไม้ หล่มเก่า ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ หล่มเก่า(39A-3622)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น )
รหัส 39A-3622
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หล่มเก่า
บริการส่งดอกไม้ หล่มเก่า
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หล่มเก่า(39A-3621)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น )
รหัส 39A-3621
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หล่มเก่า
บริการส่งดอกไม้ หล่มเก่า
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หล่มเก่า(39A-3616)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น )
รหัส 39A-3616
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หล่มเก่า
บริการส่งดอกไม้ หล่มเก่า
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หล่มเก่า(39A-3615)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น )
รหัส 39A-3615
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หล่มเก่า
บริการส่งดอกไม้ หล่มเก่า
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หล่มเก่า(39A-3614)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น )
รหัส 39A-3614
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หล่มเก่า
บริการส่งดอกไม้ หล่มเก่า
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หล่มเก่า(39A-3608)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น )
รหัส 39A-3608
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หล่มเก่า
บริการส่งดอกไม้ หล่มเก่า
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ร้านดอกไม้ หล่มเก่า บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด หล่มเก่า ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน หล่มเก่า ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ หล่มเก่า ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ หล่มเก่า นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด หล่มเก่า ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.หล่มเก่า
วัดเนินสว่างราษฎร์ศรัทธา
ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดเนินสว่างวังขอน
ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดเนินสว่างอีเลิศ
นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดแก่งเสี้ยว
นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดแก้วพัฒนาราม
นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดโป่งสามขา
ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์เย็น
หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์เย็น
บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์ไทร
หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์ชัย
หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์ชุม
ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์ตาก
ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์ทอง
วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์ศรี
นาแซง หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดโพนทอง
วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดกกกะทอน
นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดขามชุม
บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดขามตาก
นาแซง หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดจอมแจ้ง
นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดจอมศรี
วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดดอนไชย
หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดตาดกลอยใต้
ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดตาล
หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดทรายงาม
นาแซง หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดท่าผู
หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดทุ่งธงไชย
หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดธาตุพลแพง
นาแซง หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดนันทชาติ
บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดนิรมลวัฒนา
หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดบรรพตยอดฟ้าวนาราม
หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดประชิตกัลยาณมุนี
นาแซง หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดภูปูน
วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดม่วงเย็น
นาเกาะ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดม่วงชุม
หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดมุจรินทร์
ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดลัฎฐิวัน
นาเกาะ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดวังเวิน
หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดวังก้นหวด
ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดศรีไวย์
บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดศรีชมชื่น
หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดศรีฐาน
วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดศรีบุญเรือง
นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดศรีบุญเรือง
ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดศรีมงคล
นาเกาะ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดศรีมงคล
วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดศรีมงคล
หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดศรีสุมังค์
หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดศรีสุมังคลาราม
ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดศิลาจารย์
ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดศิลามงคล
หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดสระเกศ
หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดสีบานเย็น
หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดหนองเขียวราษฎร์สามัคคี
ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดหนองบัวแก้ว
หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดห้วยแล้ง
นาเกาะ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดห้วยข่อย(โพธิ์เย็น)
ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดหินแก้ว
หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์
วัดอรัญวารี
วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
โรงเรียนใน อ.หล่มเก่า
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยมะเขือ
โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่47
โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง
โรงเรียนบ้านแก่งโตน
โรงเรียนบ้านโจะโหวะ
โรงเรียนบ้านโป่งสามขา
โรงเรียนบ้านโป่งสามขาสาขาบ้านโคกใหม่
โรงเรียนบ้านขี้นาค
โรงเรียนบ้านตาดกลอย
โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา
โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน
โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ
โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจสาขาบ้านนาสะอุ้ง
โรงเรียนบ้านท่าข้าม
โรงเรียนบ้านท่าผู
โรงเรียนบ้านนาเกาะ
โรงเรียนบ้านนาแซง
โรงเรียนบ้านนาซำ
โรงเรียนบ้านนาทราย
โรงเรียนบ้านน้ำขอบ
โรงเรียนบ้านน้ำครั่ง
โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อย
โรงเรียนบ้านพรวน
โรงเรียนบ้านพร้าว
โรงเรียนบ้านภูปูน
โรงเรียนบ้านภูผักไซ่
โรงเรียนบ้านวังเวิน
โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา
โรงเรียนบ้านวังก้นหวด
โรงเรียนบ้านวังขอน
โรงเรียนบ้านวังบาล
โรงเรียนบ้านศิลา
โรงเรียนบ้านสงเปลือย
โรงเรียนบ้านหนองเขียว
โรงเรียนบ้านหนองเล
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว
โรงเรียนบ้านหนองยาว
โรงเรียนบ้านห้วยข่อย
โรงเรียนบ้านห้วยข่อยสาขาบ้านซำบุ่น
โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด
โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน
โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ
โรงเรียนบ้านหินโง่น
โรงเรียนบ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า
โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง
โรงเรียนบ้านหินฮาว
โรงเรียนบ้านอีเลิศ
โรงเรียนบ้านอุ่มกะทาด
โรงเรียนบูรณวิทยา
โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา
โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...