ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ หล่มสัก
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ หล่มสัก บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่หล่มสัก ,ร้านดอกไม้ หล่มสัก ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ หล่มสัก(39A-3622)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น )
รหัส 39A-3622
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หล่มสัก
บริการส่งดอกไม้ หล่มสัก
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หล่มสัก(39A-3621)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น )
รหัส 39A-3621
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หล่มสัก
บริการส่งดอกไม้ หล่มสัก
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หล่มสัก(39A-3616)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น )
รหัส 39A-3616
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หล่มสัก
บริการส่งดอกไม้ หล่มสัก
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หล่มสัก(39A-3615)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น )
รหัส 39A-3615
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หล่มสัก
บริการส่งดอกไม้ หล่มสัก
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หล่มสัก(39A-3614)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น )
รหัส 39A-3614
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หล่มสัก
บริการส่งดอกไม้ หล่มสัก
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หล่มสัก(39A-3608)
(เฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น )
รหัส 39A-3608
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หล่มสัก
บริการส่งดอกไม้ หล่มสัก
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

ร้านดอกไม้ หล่มสัก บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด หล่มสัก ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน หล่มสัก ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ หล่มสัก ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ หล่มสัก นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด หล่มสัก ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.หล่มสัก
วัดเกาะสวรรค์
ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดเทวราชกุญชร
บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดเทวราชกุญชร
ตาลเดี่ยว หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดเทศาวาส
วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดเนินแก้วสว่างสีทอง
น้ำเฮี้ย หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดเนินโกกน้อย
บ้านโสก หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดเปือยงาม
บ้านไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดแก้วสว่าง
บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโคกเจริญ
บ้านโสก หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโฆษา
ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโนนทอง
หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโนนทอง
บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโนนศรีแก้ว
บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโนนสมบูรณ์
บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโนนสมพร
ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโนนสว่าง
บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโนนสว่างอารมณ์
น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโป่งช้าง
ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโพธาราม
หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์เย็น
บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์กลาง
ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์งอย
น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์งาม
น้ำก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์ตาก
ฝายนาแซง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์ศรีธรรมาราม
บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์ศรีสองคร
หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโพธิ์ศรีสามัคคี
ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโพนชัย
บ้านโสก หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดโสมนัส
บ้านโสก หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดใหม่ไทยพัฒนา
น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดใหม่ประทานพร
ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดไตรภูมิ
สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดไทรย้อย
น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดขามเรียง
ฝายนาแซง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดขามเรียง
ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดงิ้วงามโนนสว่าง
ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดจอมแจ้ง
น้ำเฮี้ย หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดจอมแจ้งสว่างอารมณ์
สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดจอมมณี
ตาลเดี่ยว หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดชลประทาน
สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดชลประทาน
สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดชัยทอง
บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดชัยมงคล
ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดชัยมงคล
ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดตูมคำมณี
บ้านหวาย หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดถ้ำสมบัติ
บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดทรายทอง
บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดท่าแร่
หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดท่ากกแก
ตาลเดี่ยว หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดท่ามะกล้วย
วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดทุ่งจันทร์สมุทร
หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดทุ่งวารีลาภอุดม
วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดทุ่งสว่างนาจารย์
บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดธรรมสมาคม
น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดธารทิพย์
บุ่งน้ำเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดนาแซงน้อย(บุญญานุรักษ์)
ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดน้ำก้ออินเตชวราราม(อินทร์เตชะสว่างวราราม
หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดน้ำคำเหนือ
ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดน้ำชุนวารี
น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์
ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดบุ่งยาง
วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดประเชชัย
บ้านติ้ว หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดประชุมคงคาราม
หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดปากห้วยขอนแก่น
ตาลเดี่ยว หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดปากออก
ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดป่าห้วยชัน
สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดพรศรัทธาราม
ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดมะเดื่องาม
บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดราชธานี
ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม
น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
น้ำก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดลัฏฐิวนาราม
ตาลเดี่ยว หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดวังยาว
ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีเจริญชัย
ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีเจริญหล
หนองสว่าง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีเมือง
บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีแสนคำ
ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีจันดาธรรม
ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีจันทร์พัฒนาราม
ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีจันทราราม
ตาลเดี่ยว หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีจำปาทอง
ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีชมชื่น
น้ำก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีชมชื่น
ฝายนาแซง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีทอง
ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีทัศน์
บ้านโสก หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีธรรมา
บ้านติ้ว หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีบุญเรือง
หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีภูมิ
บ้านติ้ว หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีมงคล
หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีวิชัย
บ้านหวาย หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีษะเกตุ
บ้านโสก หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีสมบูรณ์
สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีสมพร
ตาลเดี่ยว หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีสองคร
ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีสะอาดวราราม
ตาลเดี่ยว หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดศรีสำราญ
หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดสว่างแสนจันทร์
น้ำชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดสว่างโพธาราม
บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดสว่างยางคำ
หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดสว่างอรุณ
บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดสว่างอารมณ์
หนองสว่าง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดสว่างอารมณ์
บ้านโสก หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดสว่างอารมณ์
หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดสันติวัฒนา
สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดสันติวิหาร
น้ำก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดสามัคคีวัฒนา
หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดสำราญรมย์
ฝายนาแซง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดหนองปลาซิว
หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดหลักเมืองพัฒนาราม
บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดห้วยแสนงา
บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดหัวนา
บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วัดอรุญญาศรี
วัดป่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
โรงเรียนใน อ.หล่มสัก
โรงเรียนเมตตาศึกษา
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
โรงเรียนโรงเรียนบ้านน้ำก้อ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา25
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว
โรงเรียนติ้ววิทยาคม
โรงเรียนบ้านแก่งยาว
โรงเรียนบ้านโนนทอง
โรงเรียนบ้านโป่งช้าง
โรงเรียนบ้านโสก
โรงเรียนบ้านโสกเดื่อ
โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา
โรงเรียนบ้านไร่นางาม
โรงเรียนบ้านกกโอ
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านคลองสีฟัน
โรงเรียนบ้านจางวาง
โรงเรียนบ้านช้างตะลูด
โรงเรียนบ้านซำภู
โรงเรียนบ้านดงขวาง
โรงเรียนบ้านดงทิพย์
โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ
โรงเรียนบ้านดอนสว่าง
โรงเรียนบ้านท่าโก
โรงเรียนบ้านท่ากกแก
โรงเรียนบ้านท่าขาม
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
โรงเรียนบ้านท่าดินแดง
โรงเรียนบ้านท่าอิบุญ
โรงเรียนบ้านธารทิพย์
โรงเรียนบ้านธารทิพย์สาขาบ้านถ้ำสมบัติ
โรงเรียนบ้านนครเดิด
โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ย
โรงเรียนบ้านน้ำเฮี้ยสาขาบ้านกุดโก
โรงเรียนบ้านน้ำก้อแกเครือ
โรงเรียนบ้านน้ำก้อสาขาบ้านห้วยปูน
โรงเรียนบ้านน้ำคำ
โรงเรียนบ้านน้ำชุน
โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ
โรงเรียนบ้านน้ำพุ
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
โรงเรียนบ้านบึง
โรงเรียนบ้านบุ่ง
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
โรงเรียนบ้านบุ่งยาง
โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ
โรงเรียนบ้านปากดุก
โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น
โรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน
โรงเรียนบ้านปากออก
โรงเรียนบ้านป่าบง
โรงเรียนบ้านฝาย
โรงเรียนบ้านฝายนาแซง
โรงเรียนบ้านฝายวังบอน
โรงเรียนบ้านร่องกะถิน
โรงเรียนบ้านร่องดู่
โรงเรียนบ้านร่องบง
โรงเรียนบ้านลานบ่า
โรงเรียนบ้านวังโป่ง
โรงเรียนบ้านวังขอนดู่
โรงเรียนบ้านวังมล
โรงเรียนบ้านวังยาว
โรงเรียนบ้านวังร่อง
โรงเรียนบ้านวังรู
โรงเรียนบ้านส้มเลา
โรงเรียนบ้านส้มเลาสาขาบ้านร่องคูใต้
โรงเรียนบ้านสักหลง
โรงเรียนบ้านหนองไขว่
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองขาม
โรงเรียนบ้านหนองคัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองปลา
โรงเรียนบ้านหนองสว่าง
โรงเรียนบ้านหนองอ้อ
โรงเรียนบ้านห้วยไร่
โรงเรียนบ้านห้วยกอก
โรงเรียนบ้านห้วยคนทา
โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์
โรงเรียนบ้านห้วยลาน
โรงเรียนบ้านห้วยสวิง
โรงเรียนบ้านห้วยสวิงน้อย
โรงเรียนบ้านหวาย
โรงเรียนบ้านหัวนา
โรงเรียนบ้านหัวนาเลา
โรงเรียนบ้านหัวนาเลาสาขาบ้านไร่นาเจริญ
โรงเรียนผดุงวิทย์
โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองรำลึก
โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์
โรงเรียนพอจิตรวิทยา
โรงเรียนฤทัยทิพย์
โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม
โรงเรียนวัดศรีทอง
โรงเรียนวัดหนองปลาซิว
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนสิรินคริสเตียน
โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล
โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลสาขาบ้านปากช่อง
โรงเรียนหยกฟ้า
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลพิทยากล่มสัก
โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...