ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองมุกดาหาร
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองมุกดาหาร บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองมุกดาหาร ,ร้านดอกไม้ เมืองมุกดาหาร ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ร้านดอกไม้ เมืองมุกดาหาร บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองมุกดาหาร ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองมุกดาหาร ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองมุกดาหาร ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองมุกดาหาร นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองมุกดาหาร ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองมุกดาหาร
วัดเกษมสุข
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดเฉลิมชัย
ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดเทพนิมิตร
บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดเวฬุวนาราม
กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดเวฬุวัน
ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดเสียวสวาสดิ์
โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดเหมืองป่า
คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดแจ้ง
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดโนนศรี
นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดโนนสะอาด
ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดโพธิ์ไทร
บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดโพธิ์ไทร
นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดโพธิ์ศรี
นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดโพธิ์ศรีแก้ว
นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดโพธิ์ศรีแก้ว
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดโพธิ์ศรีแดง
นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดโพธิ์ศิลา
คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดโพนทอง
โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดโสการาม
ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดโสมนัสวิหาร
บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดไชยวาส
ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดไผ่ล้อม
คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดกาญจนประดิษฐ์
ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดกุดแข้
กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดกุดโง้งน้อย
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดกุดโง้งน้อย
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดคำเขือง
คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดคำเม็ก
คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดคำสายทอง
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดคำอาฮวน
คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดจันทรประดิษฐาราม
ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดด่านฆ้องมุกดาวาส
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดธรรมบาล
ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดนาคำน้อย
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดนาจาน
ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดนาสีนวน
นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดนิรมิตร(ตาดแคน)
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดบรรพตมโนรมย์
ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดบางทรายใหญ่
บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดบุ่งอุทัย
ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดบุปผาลี
นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดประดิษฐาราม
บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดป่าเทพสิทธานุสรณ์
ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดป่าคำน้ำบุ้น
คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดป่าบำเพ็ญธรรม
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดป่าศิลาวิเวก
ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดป่าสามัคคี
คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดป่าหนองบุดดา
โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดป่าหวาย
บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดภูถ้ำช้าง
นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดภูมุกดาวาส
คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดภูหินเรือ
ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดมงคลโสภา
โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดมงคลจินดาราม
ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดมณีรัตนาราม
ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดมหาวนาราม
กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดมาลัยวัลย์
คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดมาลา
บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดมุจจลินทร์
คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดมุณีศรีเจริญ
โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดยอดแก้วศรีวิชัย
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดราษฎร์บำรุง
ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดราษฎร์สามัคคี
โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดราษฎร์สามัคคี
คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดราษฎร์อำนวย
คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีไคร
นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีไครทุ่ง
นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีจันทราวาส
โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีชมชื่น
คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีชมชื่น
ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีทองธรรม
ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีบัวบาน
คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีประทุม
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีมงคล
ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีมงคลเหนือ
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีมงคลใต้
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีมณฑา
โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีมุกดาหาร
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีสว่าง
นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีสวาสดิ์
นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีสะอาด
บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีสะอาด
ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีสะอาด
ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดศรีสุมังค์วนาราม
ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดสระบัว
ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดสว่าง
นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดสว่าง
คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดสว่าง
บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดสว่างชมพู
คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดสว่างบุรมณ์
ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดสว่างอารมณ์
โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดสะพังทอง
บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดสังวรณ์
นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดสิงห์คีรีวัน
ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดหนองแคน
ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดหินขัน
คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดอรัญญะวาสี
กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดอรัญญิกาวาส
นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดอรัญญิกาวาส
ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดอรัญญิกาวาส
คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดอรุณรังษี
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดอรุณรัศมี
บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดอัมพวัน
คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดอัมพวัน
ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดอาภิรมย์
บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
วัดอุดมธรรมคุณ
บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
โรงเรียนใน อ.เมืองมุกดาหาร
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
โรงเรียนเมืองใหม่
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม
โรงเรียนโรงเรียนบ้านดงมัน
โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์
โรงเรียนคำสายทองวิทยา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
โรงเรียนชุมชนโพนทราย
โรงเรียนชุมชนนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ
โรงเรียนชุมชนนาโสก
โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
โรงเรียนดงมอนวิทยาคม
โรงเรียนท่านพระสารีบุตร
โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน
โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร
โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา
โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์
โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า
โรงเรียนบ้านเหล่าคราม
โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด
โรงเรียนบ้านแก้ง1
โรงเรียนบ้านแก้งนาบอน
โรงเรียนบ้านแก่นเต่า
โรงเรียนบ้านโคก1
โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน
โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ
โรงเรียนบ้านโนนตูม
โรงเรียนบ้านโนนศรี
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด1
โรงเรียนบ้านโพนสวาง
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนบ้านกุดแข้
โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้
โรงเรียนบ้านกุดโง้ง
โรงเรียนบ้านคำเขือง
โรงเรียนบ้านคำเม็ก
โรงเรียนบ้านคำบง2
โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย
โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย
โรงเรียนบ้านคำผึ้ง
โรงเรียนบ้านคำอาฮวน
โรงเรียนบ้านคำฮี
โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา
โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้
โรงเรียนบ้านดงเย็น
โรงเรียนบ้านดงมอน
โรงเรียนบ้านดงยาง2
โรงเรียนบ้านดอนม่วย
โรงเรียนบ้านดานคำ
โรงเรียนบ้านท่าไค้
โรงเรียนบ้านนาเสือหลาย
โรงเรียนบ้านนาโด่
โรงเรียนบ้านนาโปน้อย
โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย
โรงเรียนบ้านนาคำน้อย2
โรงเรียนบ้านนาคำหนองแล้ง
โรงเรียนบ้านนาดี2
โรงเรียนบ้านนาตะแบง1
โรงเรียนบ้านนาถ่อน
โรงเรียนบ้านนาสองห้อง
โรงเรียนบ้านนาหัวภู
โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย
โรงเรียนบ้านป่งเปือย
โรงเรียนบ้านป่งโพน
โรงเรียนบ้านป่าหวาย
โรงเรียนบ้านผึ่งแดด
โรงเรียนบ้านพรานอ้น
โรงเรียนบ้านพังคอง
โรงเรียนบ้านม่วงหัก
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
โรงเรียนบ้านสงเปือย
โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
โรงเรียนบ้านส้มป่อย
โรงเรียนบ้านสามขัว
โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ3
โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองแอก
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์
โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร
โรงเรียนมุกดาลัย
โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล
โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจรักไทย
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
โรงเรียนอนุบาลสุพร

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...