ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองแม่ฮ่องสอน
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองแม่ฮ่องสอน บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอน ,ร้านดอกไม้ เมืองแม่ฮ่องสอน ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

ร้านดอกไม้ เมืองแม่ฮ่องสอน บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองแม่ฮ่องสอน ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองแม่ฮ่องสอน ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองแม่ฮ่องสอน ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองแม่ฮ่องสอน นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองแม่ฮ่องสอน ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
วัดแก่นฟ้า
ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดแม่สะกึด
ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดแม่สะงา
หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดแม่สุยะ
ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดในสอย
ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดไม้ฮุง
ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดกลางทุ่ง
จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดก้ำก่อ
จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดกุงไม้สัก
ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดจองคำ
จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดดอนเจดีย์
จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดทุ่งกองมู
ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดนาปลาจาด
ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดน้ำกัด
ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดบ้านใหม่
ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดบ้านกลาง
ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดปางล้อ
จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดปางหมู
ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดป่าถ้ำวัว
ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดป่าปุ๊
ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดป่าลาน
ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดผาบ่องเหนือ
ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดผาบ่องใต้
ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดผาอ่าง
ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดพระธาตุดอยกองมู
จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดพระนอน
จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดม่วยต่อ
จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดศิลาหลวงเรไร
ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดสบป่อง
ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดสบสอย
ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดหมอกจำแป่
หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดห้วยเดื่อ
ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดห้วยโป่ง
ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดห้วยขาน
หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดห้วยผา
ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
วัดหัวเวียง
จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนใน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต1
โรงเรียนเสรีวิทยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา99(บ้านแม่สุยะ)
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า
โรงเรียนบ้านแม่จ๋า
โรงเรียนบ้านแม่สะกึด
โรงเรียนบ้านแม่สะงา
โรงเรียนบ้านในสอย
โรงเรียนบ้านใหม่
โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม
โรงเรียนบ้านไม้สะเป่
โรงเรียนบ้านกลาง
โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่98
โรงเรียนบ้านคาหาน
โรงเรียนบ้านจองคำ
โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
โรงเรียนบ้านนาป่าแปก
โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน
โรงเรียนบ้านน้ำส่อม
โรงเรียนบ้านป่าปุ๊ฯสาขาบ้านห้วยแก้วล่าง
โรงเรียนบ้านป่าลาน
โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา
โรงเรียนบ้านรักไทย
โรงเรียนบ้านสบป่อง
โรงเรียนบ้านสบสอย
โรงเรียนบ้านหนองเขียว
โรงเรียนบ้านหนองขาวกลาง
โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
โรงเรียนบ้านห้วยโป่งกาน
โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน
โรงเรียนบ้านห้วยขาน
โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ
โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำส.บ้านห้วยช่างเหล็ก
โรงเรียนบ้านห้วยตอง
โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด
โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย
โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง
โรงเรียนบ้านห้วยผาและห้องเรียนบ้านห้วยสลอบ
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม
โรงเรียนบ้านห้วยส้าน
โรงเรียนบ้านห้วยฮี้
โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง
โรงเรียนห้องสอนศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมือง(ป่าปุ๊มิตรภาพที่29)
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนอนุบาลจรัสศรี
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...