ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองราชบุรี
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองราชบุรี บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองราชบุรี ,ร้านดอกไม้ เมืองราชบุรี ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เมืองราชบุรี(50A-4215)
(เฉพาะจังหวัดราชบุรีเท่านั้น )
รหัส 50A-4215
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองราชบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองราชบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองราชบุรี(50A-4206)
(เฉพาะจังหวัดราชบุรีเท่านั้น )
รหัส 50A-4206
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองราชบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองราชบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองราชบุรี(50A-4205)
(เฉพาะจังหวัดราชบุรีเท่านั้น )
รหัส 50A-4205
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองราชบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองราชบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองราชบุรี(50A-4204)
(เฉพาะจังหวัดราชบุรีเท่านั้น )
รหัส 50A-4204
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองราชบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองราชบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองราชบุรี(50A-4203)
(เฉพาะจังหวัดราชบุรีเท่านั้น )
รหัส 50A-4203
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองราชบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองราชบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองราชบุรี(50A-4202)
(เฉพาะจังหวัดราชบุรีเท่านั้น )
รหัส 50A-4202
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองราชบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองราชบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองราชบุรี(50A-4201)
(เฉพาะจังหวัดราชบุรีเท่านั้น )
รหัส 50A-4201
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองราชบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองราชบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

ร้านดอกไม้ เมืองราชบุรี บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองราชบุรี ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองราชบุรี ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองราชบุรี ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองราชบุรี นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองราชบุรี ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองราชบุรี
วัดเกตุน้อยอัมพวัน
คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเกาะเจริญธรรม
สามเรือน เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม
หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเกาะลอย
เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเกาะลอยอุดมเอกธาราม
คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเขาเหลือ
หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเขากรวด
เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเขางู
เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเขาถ้ำกรวย
เขาแร้ง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเขาถ้ำกุญชร
ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเขานกกระจิบ
น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเขาน้อย
อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเขาลอย
ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเขาวัง
หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเขาวังสดึงษ์
เขาแร้ง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเจติยาราม(เจดีย์หัก)
เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเทพอาวาส
หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดเหนือวน
คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดแคทราย
คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดโขงสุวรรณคีรี
คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดโคกพิกุลเรียง
คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดโพธิ์ดก
อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ
พงสวาย เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม
สามเรือน เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดโรงช้าง
หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดโสดาประดิษฐาราม
เขาแร้ง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดใหญ่อ่างทอง
อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดใหม่ต้นกระทุ่ม
บางป่า เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดใหม่นครบาล
ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดใหม่ราษฏร์เจริญธรรม
บ้านไร่ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดไผ่ล้อม
บางป่า เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดคลองโพธิ์เจริญ
ท่าราบ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดคุ้งกระถิน
คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดคูบัว
คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดจันทคาม
คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดช่องลม
หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดดอนแจง
ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดดอนตลุง
เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดดอนตะโก
ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดต้นมะม่วง(อัมพวัน)
บางป่า เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดตรีญาติ
พงสวาย เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดถ้ำเขาชุมดง
น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดท่าโขลง
หลุมดิน เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดท่าช้าง
คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดท่ามะเฟือง
อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดท้ายเมือง
พงสวาย เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดท่าสุวรรณ
คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดทุ่งตาล
เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดทุ่งน้อย
หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดทุ่งหญ้าคมบาง
ดอนแร่ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดธรรมวิโรจน์
พงสวาย เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดนาหนอง
ดอนแร่ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดน้ำพุไชยสิทธิ์
น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดบางกระ
หนองกลางนา เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดบางลี่เจริญธรรม
โคกหม้อ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดบางศรีเพ็ชร
คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดบางสองร้อย
หลุมดิน เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดบ้านโพธิ์
คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดบ้านไร่
บ้านไร่ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดบ้านกล้วย
ท่าราบ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดบ้านซ่อง
ท่าราบ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดประเสริฐราษฏร์รังสรรค์
หนองกลางนา เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดพเนินพลู
บางป่า เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดพญาไม้
โคกหม้อ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดพิกุลทอง
พิกุลทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดมณีมงคล
น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดมหาธาตุ
หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดราชคาม
คุ้งน้ำวน เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดราชสิงขร
เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม(ตากแดด)
คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดลาดเมธังกร(ลาด)
บางป่า เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดศรีชมภู
หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดศรีสุริยวงศาราม(ศรีสุริยวงศ์)
หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดศาลเจ้า
คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดศิริเจริญเนินหม้อ
โคกหม้อ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดสัตตนารถปริวัตร
หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดสุรชายาราม
หลุมดิน เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดหนองแช่เสา
น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดหนองกระทุ่ม
หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดหนองตาหลวง
หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดหนองนางแพรว
น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดหนองพุงดอ
คูบัว เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดหนองหลวง
ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดหนองหอย
เขาแร้ง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดห้วยไผ่
ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดห้วยไม้เต็ง
น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดห้วยไม้เต็ง
น้ำพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดห้วยชินสีห์
อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดห้วยตะแคง
เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดห้วยปลาดุก
หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดห้วยหมู
เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดหินกอง
หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดอมรินทราราม
โคกหม้อ เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดอรัญญิกาวาส
เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี
วัดอรุณรัตนคีรี
ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี ราชบุรี
โรงเรียนใน อ.เมืองราชบุรี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนแคทรายวิทยา
โรงเรียนจันทคามวิทยา
โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
โรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกประถม
โรงเรียนทบอ.โยธินวิทยา
โรงเรียนทบอ.บูรณวิทยา
โรงเรียนนารีวิทยา
โรงเรียนบ้านเขากรวด
โรงเรียนบ้านเขาสวนหลวง
โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่12)
โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว
โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ราชบุรี
โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โรงเรียนวัดเกตุน้อย
โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)
โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม
โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร
โรงเรียนวัดเขาวัง(แสงช่วงสุวนิช)
โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช)
โรงเรียนวัดเหนือวน
โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดโพธิ์ดก
โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม
โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)
โรงเรียนวัดใหม่นครบาล
โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)
โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ)
โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)
โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล)
โรงเรียนวัดท้ายเมือง
โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง
โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)
โรงเรียนวัดน้ำพุ
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์
โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา
โรงเรียนวัดพเนินพลู
โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
โรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรืองเล็บครุฑ)
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดหนองตาหลวง
โรงเรียนวัดหนามพุงดอ
โรงเรียนวัดห้วยไผ่
โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
โรงเรียนวัดห้วยปลาดุก(อนันตกูลอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)
โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี
โรงเรียนวัดอัมพวัน
โรงเรียนสุริยวงศ์
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
โรงเรียนอนุบาลชูใจ
โรงเรียนอนุบาลธรรมนิตย์
โรงเรียนอนุบาลภัททณี
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...