ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด บ้านโป่ง จ.ราชบุรี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ บ้านโป่ง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ บ้านโป่ง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่บ้านโป่ง ,ร้านดอกไม้ บ้านโป่ง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ บ้านโป่ง(50A-4215)
(เฉพาะจังหวัดราชบุรีเท่านั้น )
รหัส 50A-4215
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านโป่ง
บริการส่งดอกไม้ บ้านโป่ง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านโป่ง(50A-4206)
(เฉพาะจังหวัดราชบุรีเท่านั้น )
รหัส 50A-4206
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านโป่ง
บริการส่งดอกไม้ บ้านโป่ง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านโป่ง(50A-4205)
(เฉพาะจังหวัดราชบุรีเท่านั้น )
รหัส 50A-4205
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านโป่ง
บริการส่งดอกไม้ บ้านโป่ง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านโป่ง(50A-4204)
(เฉพาะจังหวัดราชบุรีเท่านั้น )
รหัส 50A-4204
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านโป่ง
บริการส่งดอกไม้ บ้านโป่ง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านโป่ง(50A-4203)
(เฉพาะจังหวัดราชบุรีเท่านั้น )
รหัส 50A-4203
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านโป่ง
บริการส่งดอกไม้ บ้านโป่ง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านโป่ง(50A-4202)
(เฉพาะจังหวัดราชบุรีเท่านั้น )
รหัส 50A-4202
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านโป่ง
บริการส่งดอกไม้ บ้านโป่ง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านโป่ง(50A-4201)
(เฉพาะจังหวัดราชบุรีเท่านั้น )
รหัส 50A-4201
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านโป่ง
บริการส่งดอกไม้ บ้านโป่ง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ร้านดอกไม้ บ้านโป่ง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด บ้านโป่ง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน บ้านโป่ง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ บ้านโป่ง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ บ้านโป่ง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด บ้านโป่ง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.บ้านโป่ง
วัดเขาแจง
เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดเขาขลุง
เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดเจริญธรรม
เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดโกสินารายณ์
ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดโคกหม้อ
ปากแรต บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดโป่งยอ
เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดโพธิโสภาราม
คุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดโพธิบัลลังก์
คุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดโพธิรัตนาราม
ปากแรต บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดไผ่สามเกาะ
เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดฆ้องน้อย
ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดจันทาราม
หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดชมภูพล
หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดดอนเสลา
ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดดอนตูม
บ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดตาผา
นครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดตาลปากลัด
คุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดท่าผา
ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดนครชุมน์
นครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดบัวงาม
บ้านม่วง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดบางพัง
เบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดบ้านโป่ง
บ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดบึงกระจับ
หนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดประชารังสรรค์
ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดปลักแรต
เบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดป่าปลักประดู่
ดอนกระเบื้อง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดม่วง
บ้านม่วง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดมะขาม
คุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดมาบแค
หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดยางหัก
ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดรับน้ำ
บ้านม่วง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดรางวาลย์
ลาดบัวขาว บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดลาดบัวขาว
ลาดบัวขาว บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดลำพยอม
คุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดสระตะโก
หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดสระสี่มุม
เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดสัมมาราม
เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหนองเสือ
กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหนองไก่ขัน
เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหนองกบ
หนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหนองกลางด่าน
กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหนองประทุน
กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหนองปลาดุก
หนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหนองปลาหมอ
หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหนองหญ้าปล้อง
สวนกล้วย บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหนองหิน
หนองปลาหมอ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหนองหูช้าง
หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหนองอ้อตะวันตก
หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหนองอ้อตะวันออก
หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดห้วยเจริญผล
กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหัวโป่ง
หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหัวหิน
นครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดหุบกระทิง
เบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดอริยวงศาราม
ดอนกระเบื้อง บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดอ้ออีเขียว
กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดอัมพวนาราม
นครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี
วัดอุทุมพรทาราม
สวนกล้วย บ้านโป่ง ราชบุรี
โรงเรียนใน อ.บ้านโป่ง
โรงเรียนเทพวิทยา
โรงเรียนเทพินทร์พิทยา
โรงเรียนเพ็ญวิวัฒน์วิทยา
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)
โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา
โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ
โรงเรียนดุสิตวิทยา
โรงเรียนธีระศาสตร์
โรงเรียนนารีวุฒิ
โรงเรียนบ้านโป่งยอ(จำเริญโฆสิตกุล)
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย
โรงเรียนบ้านลาดใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน
โรงเรียนบ้านหนองคา
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
โรงเรียนบุญชิตวิทยา
โรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง
โรงเรียนวังตาลวิทยา
โรงเรียนวัดเขาแจง
โรงเรียนวัดเขาขลุง
โรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดโกสินารายน์
โรงเรียนวัดโคกหม้อ(ประชาสามัคคี)
โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์
โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม
โรงเรียนวัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์)
โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี)
โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร5)
โรงเรียนวัดดอนเสลา(ปานพูนรัฐราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดดอนตูม
โรงเรียนวัดตาผา
โรงเรียนวัดตาล
โรงเรียนวัดบัวงาม
โรงเรียนวัดบางพัง
โรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"
โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย
โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)
โรงเรียนวัดม่วง
โรงเรียนวัดมาบแค
โรงเรียนวัดยางหัก
โรงเรียนวัดรางวาลย์
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
โรงเรียนวัดลำพยอม
โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)
โรงเรียนวัดสระสี่มุม
โรงเรียนวัดสัมมาราม
โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ)
โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน
โรงเรียนวัดหนองประทุน
โรงเรียนวัดหนองปลาดุก
โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนวัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล)
โรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี)
โรงเรียนวัดหัวโป่งมิตรภาพที่224
โรงเรียนวัดหัวหิน
โรงเรียนวัดหุบกระทิง
โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)
โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)
โรงเรียนวัดอัมพวนาราม
โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด)
โรงเรียนอุดมวิทยา
โรงเรียนฮกเฮง

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...