ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองลพบุรี ,ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี(51A-4378)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4378
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี(51A-4377)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4377
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี(51A-4375)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4375
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี(51A-4373)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4373
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี(51A-4351)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4351
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี(51A-4346)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4346
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี(51A-4345)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4345
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี(51A-4339)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4339
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี(51A-4338)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4338
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี(51A-4337)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4337
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี(51A-4329)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4329
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี(51A-4328)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4328
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี(51A-4323)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4323
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี(51A-4320)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4320
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี(51A-4315)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4315
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี(51A-4313)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4313
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี(51A-4312)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4312
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี(51A-4311)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4311
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี(51A-4307)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4307
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี(51A-4302)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4302
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี(51A-4301)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4301
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี
บริการส่งดอกไม้ เมืองลพบุรี
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

ร้านดอกไม้ เมืองลพบุรี บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองลพบุรี ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองลพบุรี ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองลพบุรี ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองลพบุรี นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองลพบุรี ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองลพบุรี
วัดเจริญธรรม
นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดเชิงท่า
ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดเทพกุญชรวราราม
พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดเมืองใหม่
ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดเวฬุวัน
นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดเสมาทอง
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดเสาธงทอง
ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดโคกโพธิ์กุญชร
ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดโคกกระถิน
โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดโคกกะเทียม
โคกกระเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดโคกตูม
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดโคกม่วง
กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดโคกลำพาน
โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดโคกหม้อ
โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดโนนหัวช้าง
เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดโบสถ์
โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดโป่งน้อย
โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดโพธิ์เก้าต้น
โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์
โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดโพธิ์งาม
โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดโพธิ์ระหัต
บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดโพธิ์ลอย
งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดใดใหญ่
ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดใดยาว
ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดใหม่จำปาทอง
นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดไตรคีรีวัน
นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดไทรย้อย
ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดไผ่แตร
โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดกกโก
กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดกระเจียว
งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดกลาง
บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดกวิศราราม
ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดข่อยใต้
บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดข่อยกลาง
บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดขุนนวน
กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดคลองสายบัว
ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดคอกกระบือ
โคกกระเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดคีรีธรรมาราม
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดคีรีวงค์
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดคุ้งนาบุญ
สี่คลอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดคูหาสวรรค์
นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดชีแวะ
งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดชีป่าสิตาราม
ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดซาก
ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดญาณเสน
โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดดงน้อย
กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดดงสวอง
เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดดอนโพธิ์
ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดดอนประดู่
ท่าแค เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดตองปุ
ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดตะเคียน
ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดตะโก
โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดตะลุง
ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดถนนแค
ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดถนนใหญ่
ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดถนนใหญ่
ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดถ้ำเต่า
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดถ้ำพระธาตุ
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดถ้ำม่วง
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดทองแท่งนิสยาราม
บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดท่าเดื่อ
นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดท่าแค
ท่าแค เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดท่าข้าม
ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดท่าศาลา
ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดทุ่งสิงห์โต
เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดธรรมเจดีย์
งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดธรรมิกาวาส
โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดนางหนู
โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดนาจาน
ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดน้ำจั้น
เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดน้ำซับสังฆาราม
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดนิคมสามัคคีชัย
นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดบ่อเงินเจริญสุข
โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดบ่อแก้ว
เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดบัว
โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดบางพุทโธ
ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดบ้านใหม่
กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดบ้านไร่
กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดบ้านดาบ
โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดปราสาทนิมิต
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดป่ากล้วย
ท่าแค เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดป่าตาล
ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดป่าธรรมโสภณ
ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดป่าสัก
กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดป่าหวายเก่า
ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดป่าหวายทุ่ง
ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดพรหมมาสตร์
พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดพระบาทน้ำพุ
เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดพลอยสุวรรณ
โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดพีระภูมาราม
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดมงคลประสิทธิ์
ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดมณีชลขันธ์
พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดมะปรางหวาน
พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดยางณรังสี
ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดวงษ์เพชร
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดวังน้ำดำ
นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดศรีจำปา
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดศรีธรรมโสภณ
นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดศรีรัตนคีรี
ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดศรีรัตนาวาส
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดศรีสุทธาวาส
พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดสระมะเกลือ
เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดสะพานอิฐ
ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดสันติมรรค
เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดสามัคคีพัฒนาราม
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดสายโท
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดสายตรี
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดสำราญ
โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดสิงห์ทอง
บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดสิริจันทรนิมิตร
เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดสุวรรณคีรี(สุวรรณคีรีปิฎก)
นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดหนองเลา
เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดหนองแก้ว
บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดหนองแขม
ท่าแค เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดหนองแฝกเลื่อม
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดหนองถ้ำ
นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดหนองบัวขาว
เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดหนองปลิง
โคกกระเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดหนองผือ
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดหลวงท้ายตลาด
ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดหลวงสุวรรณาราม
ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดห้วยเปี่ยม
ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดห้วยขมิ้น
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดห้วยจันทร์
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดห้วยบง
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดหัวช้าง
ท่าศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี
วัดอัมพวัน
บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี
โรงเรียนใน อ.เมืองลพบุรี
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา
โรงเรียนโกษานุสรณ์
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
โรงเรียนโคกตูมวิทยา
โรงเรียนโคกลำพานวิทยา
โรงเรียนโรงพยาบาลอานันทมหิดล
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา1
โรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน
โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม
โรงเรียนค่ายพิบูลสงคราม
โรงเรียนจริยศึกษา
โรงเรียนจินดารัตน์
โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑พัน๑อุปถัมภ์)
โรงเรียนซอย3สาย4ซ้าย
โรงเรียนซอย5สาย2ซ้าย
โรงเรียนซอย7สาย4ซ้าย
โรงเรียนซอยพิเศษสาย4ซ้าย
โรงเรียนดงตาลวิทยา
โรงเรียนทบอ.สองเหล่าสร้าง
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
โรงเรียนบรรจงรัตน์
โรงเรียนบัณฑิตศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)
โรงเรียนบ้านโคกตูม
โรงเรียนบ้านไทรย้อย
โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
โรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู๒๕๐๐)
โรงเรียนบ้านหนองแขม
โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
โรงเรียนบำรุงศึกษา
โรงเรียนพระนารายณ์
โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่๕๐
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์
โรงเรียนวรกิจพิทยา
โรงเรียนวรนารถวิทยาลพบุรี
โรงเรียนวรพิทยา
โรงเรียนวัดเขาหนีบ
โรงเรียนวัดเทพกุญชรวราราม(หลวงปู่มังอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร
โรงเรียนวัดโคกหม้อ
โรงเรียนวัดโบสถ์
โรงเรียนวัดโป่งน้อย
โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น
โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต
โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย
โรงเรียนวัดใดใหญ่
โรงเรียนวัดใดยาว
โรงเรียนวัดใหม่ขุนนวน
โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง
โรงเรียนวัดไผ่แตร
โรงเรียนวัดข่อยใต้
โรงเรียนวัดข่อยกลาง
โรงเรียนวัดคุ้งนาบุญ
โรงเรียนวัดชีแวะ
โรงเรียนวัดซับเสือแมบ
โรงเรียนวัดดงน้อย
โรงเรียนวัดดงสวอง
โรงเรียนวัดดอนโพธิ์
โรงเรียนวัดตองปุ
โรงเรียนวัดตะเคียน
โรงเรียนวัดตะลุง
โรงเรียนวัดถนนแค
โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม
โรงเรียนวัดท่าแค
โรงเรียนวัดท่าข้าม
โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต
โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์
โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย
โรงเรียนวัดบ่อเงิน
โรงเรียนวัดบางพุทโธ
โรงเรียนวัดบ้านดาบ
โรงเรียนวัดป่ากล้วย
โรงเรียนวัดพรหมาสตร์
โรงเรียนวัดยางณรังสี
โรงเรียนวัดสระมะเกลือ
โรงเรียนวัดสำราญ
โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล)
โรงเรียนวัดหนองแก้ว
โรงเรียนวัดหนองบัวขาว
โรงเรียนวัดหนองปลิง
โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด
โรงเรียนวัดหลวงสุวรรณาราม
โรงเรียนวัดอัมพวัน
โรงเรียนวินิตศึกษา
โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์
โรงเรียนสาริมานอุปถัมภ์
โรงเรียนอนุบาลเย็นศิระ
โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...