ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด โคกสำโรง จ.ลพบุรี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ โคกสำโรง
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ โคกสำโรง จ.ลพบุรี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ โคกสำโรง จ.ลพบุรี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ โคกสำโรง บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่โคกสำโรง ,ร้านดอกไม้ โคกสำโรง ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ โคกสำโรง(51A-4378)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4378
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โคกสำโรง
บริการส่งดอกไม้ โคกสำโรง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โคกสำโรง(51A-4377)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4377
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โคกสำโรง
บริการส่งดอกไม้ โคกสำโรง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โคกสำโรง(51A-4375)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4375
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โคกสำโรง
บริการส่งดอกไม้ โคกสำโรง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โคกสำโรง(51A-4373)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4373
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โคกสำโรง
บริการส่งดอกไม้ โคกสำโรง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โคกสำโรง(51A-4351)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4351
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โคกสำโรง
บริการส่งดอกไม้ โคกสำโรง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โคกสำโรง(51A-4346)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4346
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โคกสำโรง
บริการส่งดอกไม้ โคกสำโรง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โคกสำโรง(51A-4345)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4345
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โคกสำโรง
บริการส่งดอกไม้ โคกสำโรง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โคกสำโรง(51A-4339)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4339
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โคกสำโรง
บริการส่งดอกไม้ โคกสำโรง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โคกสำโรง(51A-4338)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4338
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โคกสำโรง
บริการส่งดอกไม้ โคกสำโรง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โคกสำโรง(51A-4337)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4337
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โคกสำโรง
บริการส่งดอกไม้ โคกสำโรง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โคกสำโรง(51A-4329)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4329
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โคกสำโรง
บริการส่งดอกไม้ โคกสำโรง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โคกสำโรง(51A-4328)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4328
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โคกสำโรง
บริการส่งดอกไม้ โคกสำโรง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โคกสำโรง(51A-4323)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4323
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โคกสำโรง
บริการส่งดอกไม้ โคกสำโรง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โคกสำโรง(51A-4320)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4320
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โคกสำโรง
บริการส่งดอกไม้ โคกสำโรง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โคกสำโรง(51A-4315)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4315
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โคกสำโรง
บริการส่งดอกไม้ โคกสำโรง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โคกสำโรง(51A-4313)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4313
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โคกสำโรง
บริการส่งดอกไม้ โคกสำโรง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โคกสำโรง(51A-4312)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4312
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โคกสำโรง
บริการส่งดอกไม้ โคกสำโรง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โคกสำโรง(51A-4311)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4311
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โคกสำโรง
บริการส่งดอกไม้ โคกสำโรง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โคกสำโรง(51A-4307)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4307
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โคกสำโรง
บริการส่งดอกไม้ โคกสำโรง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โคกสำโรง(51A-4302)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4302
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โคกสำโรง
บริการส่งดอกไม้ โคกสำโรง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ โคกสำโรง(51A-4301)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4301
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ โคกสำโรง
บริการส่งดอกไม้ โคกสำโรง
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ โคกสำโรง จ.ลพบุรี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด โคกสำโรง จ.ลพบุรี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด โคกสำโรง จ.ลพบุรี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ร้านดอกไม้ โคกสำโรง บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด โคกสำโรง ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน โคกสำโรง ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ โคกสำโรง ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ โคกสำโรง นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด โคกสำโรง ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.โคกสำโรง
วัดเกาะแก้ว
เกาะแก้ว โคกสำโรง ลพบุรี
วัดเกาะรี
ดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดเขาแร่
คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดเขากระโหลก
โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดเขาจรเข้
วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดเขาดินสามัคคีธรรม
คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดเขาทับควาย
ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดเขานมนาง
คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดเขาลังพัฒนา
คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดเขาวงพระจันทร์
ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดเขาสะพานนาค
ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดเนินจันทร์
ดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดเนินส้มกบ
หลุมข้าว โคกสำโรง ลพบุรี
วัดแก้วจันทราราม
โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดโคกกฐิน
คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดโคกพรม
หลุมข้าว โคกสำโรง ลพบุรี
วัดโคกสะอาด
คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดโคกสำโรง
โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดโป่งยอ
วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดโพธิ์ชราราม
หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดใหม่สันติธรรม
หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดกำแพงประชาราม
โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดคงคาราม
สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดคลองเกตุ
คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดคลองสายบัว
วังจั่น โคกสำโรง ลพบุรี
วัดชอนขุด
หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดชอนบอน
เกาะแก้ว โคกสำโรง ลพบุรี
วัดดงตาขาว
ดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดดงมะรุม
ดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดดงหนาม
ดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดดอนไชโย
วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดตะกุดหว้า
ดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดตะวันเย็น
โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดท่าฉนวน
วังจั่น โคกสำโรง ลพบุรี
วัดท่าม่วง
หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดธัญญะนิตยาราม
หลุมข้าว โคกสำโรง ลพบุรี
วัดนกเขาเปล้า
เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี
วัดนิมิตมงคล
วังขอนขว้าง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดบ้านเขาเตียน
วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดบ้านชอนอุดม
เกาะแก้ว โคกสำโรง ลพบุรี
วัดป่าเจริญธรรม
โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดพรมทินเหนือ
หลุมข้าว โคกสำโรง ลพบุรี
วัดพรมทินใต้
หลุมข้าว โคกสำโรง ลพบุรี
วัดพรหมจริยาราม
สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดพัฒนาราม
หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดพุน้ำทิพย์
หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดพุม่วง
วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดมะม่วงเจ็ดต้น
วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดรัตนาราม
โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดราชบรรทม
เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี
วัดราชวันทนาราม
วังขอนขว้าง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดราษฎร์อุษาราม
วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดลิ้นทอง
สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดวรรณวราราม
ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดวังโพรงเข้
เกาะแก้ว โคกสำโรง ลพบุรี
วัดวังไผ่
ดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดวังกระเบียน
วังจั่น โคกสำโรง ลพบุรี
วัดวังกระทุ่ม
โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดวังขอนขว้าง
วังขอนขว้าง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดวังจั่น
วังจั่น โคกสำโรง ลพบุรี
วัดวังจั่นน้อย
วังจั่น โคกสำโรง ลพบุรี
วัดวังหัวแหวน
เกาะแก้ว โคกสำโรง ลพบุรี
วัดศรีรัตนประชาราม
หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดศรีสอาด
สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม
วังขอนขว้าง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดศิริมงคล
ถลุงเหล็ก โคกสำโรง ลพบุรี
วัดศิริมงคล
ถลุงเหล็ก โคกสำโรง ลพบุรี
วัดสระพรานพุฒ
ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดสระมะเดื่อราษฎร์บำรุง
คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดสะพานคง
สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดสะพานจันทร์(สระพรานจันทร์)
ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดสัมพันธมิตร
ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดสิงห์คูยาง
โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดหนองแขมสามัคคี
หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดหนองไผ่สามัคคี
หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดหนองข่อย
หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดหนองขุย
สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดหนองคู
ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดหนองจับเขียด
หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี
วัดหนองชนะชัย
เกาะแก้ว โคกสำโรง ลพบุรี
วัดหนองบัว
คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดหนองบัวหิ่ง
ถลุงเหล็ก โคกสำโรง ลพบุรี
วัดหนองปล้อง
เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี
วัดหนองพิมาน
โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดหนองสำโรง
สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดหนองหอย
ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดหน้าพระน้อย
เกาะแก้ว โคกสำโรง ลพบุรี
วัดห้วยเจริญ
คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี
วัดห้วยโป่ง
ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดห้วยวัวตายสามัคคี
วังขอนขว้าง โคกสำโรง ลพบุรี
วัดหัวดง
คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี
โรงเรียนใน อ.โคกสำโรง
โรงเรียนโคกสำโรง
โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี
โรงเรียนทศธรรมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาเตียนมิตรภาพที่134
โรงเรียนบ้านเขาดิน
โรงเรียนบ้านเขาทับควาย
โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค
โรงเรียนบ้านเนินจันทร์
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนบ้านโป่งยอ
โรงเรียนบ้านคลองเกตุ
โรงเรียนบ้านชอนบอน
โรงเรียนบ้านชอนอุดม
โรงเรียนบ้านดงมะรุม
โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า
โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
โรงเรียนบ้านทุ่งทอง
โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า
โรงเรียนบ้านพรมทิน
โรงเรียนบ้านพุม่วง
โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น
โรงเรียนบ้านวังเพลิง
โรงเรียนบ้านวังไผ่
โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง
โรงเรียนบ้านวังจั่น
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองชนะชัย
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองปล้อง
โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
โรงเรียนบ้านหัวดง
โรงเรียนวัดดงแก้ว
โรงเรียนวัดรัตนาราม
โรงเรียนวัดวังหัวแหวน
โรงเรียนวัดสะแกราบ
โรงเรียนวัดสะพานคง
โรงเรียนวัดสัมพันธมิตร
โรงเรียนวัดหนองแขม
โรงเรียนวัดหนองคู
โรงเรียนวัดหนองพิมาน
โรงเรียนวัดหนองหอย
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...