ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ชัยบาดาล จ.ลพบุรี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ ชัยบาดาล
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ชัยบาดาล จ.ลพบุรี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ชัยบาดาล บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ชัยบาดาล ,ร้านดอกไม้ ชัยบาดาล ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ชัยบาดาล จ.ลพบุรี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ร้านดอกไม้ ชัยบาดาล บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ชัยบาดาล ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ชัยบาดาล ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ชัยบาดาล ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ชัยบาดาล นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ชัยบาดาล ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ชัยบาดาล
วัดเกาะรัง
เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดเขากำพร้า
เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดเขาชัณกาศ(เขาชัณกาศรัตนาราม)
บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดเขาตะแคงสามัคคี
ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดเขาตำบล
นาโสม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดเขาน้อย
เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดเขายายกะตา
ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดเขาศรีสามัคคี
บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดเขาสมโภชน์
บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดเขาสลัดไดโสภณ
ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดเขาหางตลาด
ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดเทพประสิทธิ์
บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดเนกขัมมวิสุทธิ์
ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดเนินศิลาสุวรรณาราม
ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดเนินหาด
นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดโกรกรกฟ้า
ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดโคกมะขามป้อม
ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดโคกสมบูรณ์
ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดโคกสะอาด
ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดโคกสำเริง
มะกอกหวาน ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดโค้งรถไฟเจริญธรรม
นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดโพธิ์งาม
หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดไชยดิตถาราม
ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดคลองไทร
ท่ามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดคลองนารายณ์
ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดคีรีเจริญธรรม
นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดจันทาราม
ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดซับเค้าแมว
บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดซับไทร
ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดซับกระโดน
ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดซับกระทิงวราราม
ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดซับงูเหลือม
นาโสม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดซับตะเคียน
ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดซับยาง
ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดซับลังกา
เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดซับสมบูรณ์
ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดดงน้อย
ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดตะเคียนคู่
ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดถนนโค้ง
ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดถ้ำเขาปรางค์
นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดถ้ำพรหมโลก
หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดท่าแสมสาร
ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดท่าดินดำ
ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดท่าปลวกสูง
ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดท่ามะกอกชยากร
ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดท่ามะนาว
ท่ามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดธงชัยวราราม
บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดธารีรัฐการาม
ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดนภาราษฎร์พัฒนาราม
ห้วยหิน ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดน้อยราษฎร์บำรุง
เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดน้อยสามัคคีธรรม
บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดนาโสม
นาโสม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดนารายณ์ทรงธรรม
ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดนิคมพัฒนาราม
นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดบ่อน้ำ
หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดบ้านใหม่สามัคคี
บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดบ้านไร่พัฒนาราม
นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดพิทักษ์ไทยสุขเจริญ
นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดมงคลนิมิต
ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดมงคลนิมิต
บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดรังนกวนาราม
บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดรัตนราษฎร์บำรุง
เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดราศรีสว่าง
หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
มะกอกหวาน ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดลำโกฎิทอง
ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดลำนารายณ์
ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดลำพญาไม้
บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดวังตะเคียน
ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดวังอ่าง
บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดวารินบุญญาวาส
ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดศรีอุบลจันทาราม
นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดศิริบรรพต
ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดศิริมงคล
นาโสม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดสันตะลุง
ท่ามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดสิงหาราม
บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดสุนทรเทพคีรี
ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดหนองโก
ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดหนองบง
เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดหนองปลาไหล
ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดหนองมนต์น้อย
ห้วยหิน ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดหนองหัววัว
ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดห้วยดีเลิศศรีโสภณ
ห้วยหิน ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดห้วยนา
ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดห้วยหิน
เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดอัมพวันวนาราม
ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดอุโศกทรงธรรม
ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี
วัดอุดมสันติวรรณ
ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี
โรงเรียนใน อ.ชัยบาดาล
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ลพบุรี
โรงเรียนโพธิ์นิมิตร
โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล
โรงเรียนนิคมลำนารายณ์
โรงเรียนบ้านเกาะรัง
โรงเรียนบ้านเขาแหลม
โรงเรียนบ้านเขาตะแคง
โรงเรียนบ้านเขาตำบล
โรงเรียนบ้านเขายายกะตา
โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์
โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า
โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ
โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา
โรงเรียนบ้านคลองไทรพัฒนา
โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว
โรงเรียนบ้านซับไทร
โรงเรียนบ้านซับกระโดน
โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม
โรงเรียนบ้านซับตะเคียน
โรงเรียนบ้านซับผาสุก
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านซับหินขวาง
โรงเรียนบ้านดงน้อย
โรงเรียนบ้านท่าดินดำ
โรงเรียนบ้านท่ามะกอก
โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว
โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี
โรงเรียนบ้านนาโสม
โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ
โรงเรียนบ้านบัวชุม
โรงเรียนบ้านม่วงค่อม
โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน
โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง
โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง
โรงเรียนบ้านสันตะลุง
โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองบง
โรงเรียนบ้านหนองปล้อง
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ
โรงเรียนบ้านห้วยนา
โรงเรียนบ้านห้วยหิน
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
โรงเรียนวัดศิริบรรพต
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี
โรงเรียนสัตยาไส
โรงเรียนสามัคคีวิทยา
โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์
โรงเรียนอารีสวัสดิ์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...