ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด บ้านหมี่ จ.ลพบุรี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ บ้านหมี่
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ บ้านหมี่ จ.ลพบุรี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ บ้านหมี่ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่บ้านหมี่ ,ร้านดอกไม้ บ้านหมี่ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ บ้านหมี่(51A-4378)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4378
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านหมี่
บริการส่งดอกไม้ บ้านหมี่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านหมี่(51A-4377)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4377
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านหมี่
บริการส่งดอกไม้ บ้านหมี่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านหมี่(51A-4375)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4375
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านหมี่
บริการส่งดอกไม้ บ้านหมี่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านหมี่(51A-4373)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4373
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านหมี่
บริการส่งดอกไม้ บ้านหมี่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านหมี่(51A-4351)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4351
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านหมี่
บริการส่งดอกไม้ บ้านหมี่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านหมี่(51A-4346)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4346
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านหมี่
บริการส่งดอกไม้ บ้านหมี่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านหมี่(51A-4345)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4345
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านหมี่
บริการส่งดอกไม้ บ้านหมี่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านหมี่(51A-4339)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4339
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านหมี่
บริการส่งดอกไม้ บ้านหมี่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านหมี่(51A-4338)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4338
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านหมี่
บริการส่งดอกไม้ บ้านหมี่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านหมี่(51A-4337)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4337
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านหมี่
บริการส่งดอกไม้ บ้านหมี่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านหมี่(51A-4329)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4329
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านหมี่
บริการส่งดอกไม้ บ้านหมี่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านหมี่(51A-4328)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4328
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านหมี่
บริการส่งดอกไม้ บ้านหมี่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านหมี่(51A-4323)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4323
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านหมี่
บริการส่งดอกไม้ บ้านหมี่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านหมี่(51A-4320)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4320
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านหมี่
บริการส่งดอกไม้ บ้านหมี่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านหมี่(51A-4315)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4315
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านหมี่
บริการส่งดอกไม้ บ้านหมี่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านหมี่(51A-4313)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4313
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านหมี่
บริการส่งดอกไม้ บ้านหมี่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านหมี่(51A-4312)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4312
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านหมี่
บริการส่งดอกไม้ บ้านหมี่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านหมี่(51A-4311)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4311
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านหมี่
บริการส่งดอกไม้ บ้านหมี่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านหมี่(51A-4307)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4307
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านหมี่
บริการส่งดอกไม้ บ้านหมี่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านหมี่(51A-4302)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4302
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านหมี่
บริการส่งดอกไม้ บ้านหมี่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ บ้านหมี่(51A-4301)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4301
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ บ้านหมี่
บริการส่งดอกไม้ บ้านหมี่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ บ้านหมี่ จ.ลพบุรี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ร้านดอกไม้ บ้านหมี่ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด บ้านหมี่ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน บ้านหมี่ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ บ้านหมี่ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ บ้านหมี่ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด บ้านหมี่ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.บ้านหมี่
วัดเกริ่นกฐิน
บ้านชี บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดเขาวงกฎ
สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดเขาสนามแจง
สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดเขาสว่างวงษ์
สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดเขาสาริกา
สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดเชียงงาสง่างาม
เชียงงา บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดเทพอำไพ
บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดเนินยาว
หนองทรายขาว บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดแคสูง
ดงพลับ บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดแหลมเพิ่ม
ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดโคกสูข
หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดโบสถ์โพธิ์งาม
เชียงงา บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดโป่งแค
ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดโพนทอง
เชียงงา บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดไผ่ใหญ่
ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดกลางสว่างอารมณ์
เชียงงา บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดกัทลีพนาราม
บ้านกล้วย บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดกำแพง
บ้านชี บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดกุดขาม
ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดคลองสุทธาวาส
สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดคุ้งท่าเลา
บางพึ่ง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดดงกลาง
ชอนม่วง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดดงน้อย
ดงพลับ บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดดงพลับ
ดงพลับ บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดท้องคุ้ง
บ้านชี บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดท่าช้าง
บ้านชี บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดท่าตะโก
สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดท้ายลาด
หนองกระเบียน บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดทุ่งทะเลหญ้า
โพนทอง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดธรรมิการาม
บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดนาจาน
หนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดน้ำจั้น
ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดน้ำป่างามวิชา
หนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดบรรพตธรรมาวาส
บ้านชี บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดบางกะพี้ใหญ่
บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดบางกะพี้น้อย
บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดบางพึ่ง
มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดบ้านโคก
พุคา บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดบ้านโป่ง
ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดบ้านคลอง
หนองทรายขาว บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดบ้านทราย
บ้านทราย บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดบ้านน้อย
สายห้วยแก้ว บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดบ้านลาด
หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดบ้านหมี่ใหญ่
โพนทอง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดปฐมพานิช
บ้านหมี่ บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดประชาแสวงธรรม
บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดผดุงธรรม
พุคา บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดพานิชธรรมิการาม
หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดพุน้อย
ชอนม่วง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดพุสะอาด
ชอนม่วง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดมหาสอน
มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดมะขามเฒ่า
หนองทรายขาว บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดราษฎร์ธานี
เชียงงา บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดวังเหนือ
บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดวังใต้
บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดวาสนวราราม
บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดศรีบรรพตวนาราม
ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดศรีอุดม
ชอนม่วง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดสระเตยใหญ่
หนองทรายขาว บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดสระเตยน้อย
หนองทรายขาว บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดสระใหญ่
หนองกระเบียน บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดสระกระเบื้อง
หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดสระตาแวว
พุคา บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดสระมะเกลือ
หนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดสว่างจิต
ชอนม่วง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดสว่างอารมย์(หอมแก้วอุทิศ)
เชียงงา บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดสายห้วยแก้ว
สายห้วยแก้ว บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดสำโรงใหญ่
หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดสำโรงน้อย
หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดสุนทริการาม
บ้านทราย บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหนองเต่า
หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหนองเมือง
หนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหนองแก
หนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหนองโพธิ์
หนองกระเบียน บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหนองไผ่ล้อม
ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหนองกระเบียน
หนองกระเบียน บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหนองกระเบื้อง
สายห้วยแก้ว บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหนองคูใหญ่
หนองกระเบียน บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหนองทรายขาว
หนองทรายขาว บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหนองนางาม
ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหนองน้ำทิพย์
พุคา บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหนองหินใหญ่
สายห้วยแก้ว บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดห้วยแก้ว
มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดห้วยกรวด
หนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหัวเขา
โพนทอง บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหินปักเหนือ
หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหินปักใหญ่
หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
วัดหินปักทุ่ง
หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
โรงเรียนใน อ.บ้านหมี่
โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก
โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน
โรงเรียนบ้านเขาสาริกา
โรงเรียนบ้านโคกสุข
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่
โรงเรียนบ้านกระเบากลัก
โรงเรียนบ้านกล้วย(พวงราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านชีวิทยา
โรงเรียนบ้านดงกลาง
โรงเรียนบ้านดอนดึง
โรงเรียนบ้านน้ำบ่า
โรงเรียนบ้านสระเตย
โรงเรียนบ้านหนองแก
โรงเรียนบ้านหนองนางาม
โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
โรงเรียนบ้านหัวบึง
โรงเรียนปิยะบุตร์
โรงเรียนพระวรสาร
โรงเรียนพิบูลปัทมาคม
โรงเรียนรัตนศึกษา
โรงเรียนวัดเขาวงกฎ
โรงเรียนวัดเทพอำไพ
โรงเรียนวัดเนินยาว
โรงเรียนวัดเนินยาว(สาขาวัดบ้านคลอง)
โรงเรียนวัดโป่งแค
โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา
โรงเรียนวัดดงพลับ
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
โรงเรียนวัดท่าช้าง
โรงเรียนวัดท้ายลาด
โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า
โรงเรียนวัดธรรมิการาม
โรงเรียนวัดน้ำจั้น
โรงเรียนวัดบางกะพี้(พสกอำรุง)
โรงเรียนวัดบางพึ่ง
โรงเรียนวัดบ้านทราย
โรงเรียนวัดบ้านลาด
โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่
โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม
โรงเรียนวัดมหาสอน(ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์)
โรงเรียนวัดวังใต้
โรงเรียนวัดสระกระเบี้อง
โรงเรียนวัดสระตาแวว
โรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว
โรงเรียนวัดหนองเมือง
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
โรงเรียนวัดหนองกระเบียน
โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง
โรงเรียนวัดหนองคู
โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
โรงเรียนวัดห้วยกรวด
โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...