ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด พัฒนานิคม จ.ลพบุรี สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม จ.ลพบุรี) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่พัฒนานิคม ,ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม(51A-4378)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4378
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม
บริการส่งดอกไม้ พัฒนานิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม(51A-4377)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4377
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม
บริการส่งดอกไม้ พัฒนานิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม(51A-4375)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4375
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม
บริการส่งดอกไม้ พัฒนานิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม(51A-4373)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4373
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม
บริการส่งดอกไม้ พัฒนานิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม(51A-4351)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4351
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม
บริการส่งดอกไม้ พัฒนานิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม(51A-4346)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4346
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม
บริการส่งดอกไม้ พัฒนานิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม(51A-4345)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4345
ราคา 2500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม
บริการส่งดอกไม้ พัฒนานิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม(51A-4339)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4339
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม
บริการส่งดอกไม้ พัฒนานิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม(51A-4338)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4338
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม
บริการส่งดอกไม้ พัฒนานิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม(51A-4337)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4337
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม
บริการส่งดอกไม้ พัฒนานิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม(51A-4329)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4329
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม
บริการส่งดอกไม้ พัฒนานิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม(51A-4328)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4328
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม
บริการส่งดอกไม้ พัฒนานิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม(51A-4323)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4323
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม
บริการส่งดอกไม้ พัฒนานิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม(51A-4320)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4320
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม
บริการส่งดอกไม้ พัฒนานิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม(51A-4315)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4315
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม
บริการส่งดอกไม้ พัฒนานิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม(51A-4313)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4313
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม
บริการส่งดอกไม้ พัฒนานิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม(51A-4312)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4312
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม
บริการส่งดอกไม้ พัฒนานิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม(51A-4311)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4311
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม
บริการส่งดอกไม้ พัฒนานิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม(51A-4307)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4307
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม
บริการส่งดอกไม้ พัฒนานิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม(51A-4302)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4302
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม
บริการส่งดอกไม้ พัฒนานิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม(51A-4301)
(เฉพาะจังหวัดลพบุรีเท่านั้น )
รหัส 51A-4301
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม
บริการส่งดอกไม้ พัฒนานิคม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม จ.ลพบุรี )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ร้านดอกไม้ พัฒนานิคม บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด พัฒนานิคม ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน พัฒนานิคม ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ พัฒนานิคม ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ พัฒนานิคม นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด พัฒนานิคม ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.พัฒนานิคม
วัดเขาเจริญธรรม
ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดเขาแหลม
ชอนน้อย พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดเขาดิน
หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดเขาพระ
หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดเขาสูง
หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดเนินสว่าง
โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดเมตตาธรรม
ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดแก่งเสือเต้น
หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดโคกสำรวย
โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดโคกสำราญ
โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดโฆสิตาราม
หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดโป่งเกตุ
ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดโป่งมะนาว
ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดใหม่โพธิ์ทอง
ชอนน้อย พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดไทรงาม
น้ำสุด พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดกัณฑาพฤกษ์
มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดคลองกุ่ม
ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดคันนาหิน
โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดคีรีโสภณ
หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดจันทรังษี
ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดช่องสาริกา
ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดชอนน้อย
ชอนน้อย พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดซอย14สาย2ซ้าย(รัตภาวนาภิรตาราม)
ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดซับโศก
ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดดำรงธรรม
มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดดำรงบุล
ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดดีลัง
ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดถ้ำตะเพียนทอง
ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดถ้ำบ่อทอง
ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดถ้ำพระวิปัสสนา
หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดถ้ำพระวิปัสสนา
หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดถ้ำระฆังทอง
ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดถ้ำศรีสวัสดิ์
ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดทรัพย์สำราญ
มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดนครสวรรค์
น้ำสุด พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดน้ำสุด
น้ำสุด พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดนิคมเกษม
ชอนน้อย พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดบ่อน้ำเดือด
น้ำสุด พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดบ่อน้ำเดือด
น้ำสุด พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดบุญญาราม
น้ำสุด พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดปทุมสราราม
หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดปลั่งเจตนาราษฎร์
พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดปากช่องสาริกา
ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดพนมวัน
ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดพรหมรังษี
ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดพัฒนาธรรมาราม
พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดพุทธเทพศิริวนาราม
พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดพุทธเทพศิริวนาราม
พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดฟ่าวงาม
น้ำสุด พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดมณีโสภณ
พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดมณีศรีโสภณ
ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดมรกตวราราม
ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดมะขามคู่
ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดมะนาวหวาน
มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดราษฎร์นิมิต
พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดราษฎร์มงคล
ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดราษฎร์สามัคคี
ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดศรีประชาราม
ชอนน้อย พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดสว่างอารมณ์
ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดสามแสน
พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดสิริธรรมโสภณ
พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดสี่ซับ
ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดสุวรรณวัฒนาราม
ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดหนองโพธิ์
ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดหนองนา
พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดหนองบัว
หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดหนองบัวน้อย
หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดหนองมะค่า
ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดหนองมะดัน
น้ำสุด พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดห้วยแก้วสามัคคี
ชอนน้อย พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดห้วยบง
พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดห้วยยาง
โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดอินทราราม
ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดอุดมพัฒนาราม
ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี
วัดอุทุมพรวนาราม
ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี
โรงเรียนใน อ.พัฒนานิคม
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา100(บ้านคันนาหิน)
โรงเรียนขุนรามวิทยา
โรงเรียนช่องสาริกา
โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
โรงเรียนซอย12สาย4ซ้าย
โรงเรียนซอย16สาย3ซ้าย
โรงเรียนซอย17สาย2ซ้าย
โรงเรียนซอย19สาย2ขวา
โรงเรียนซอย20สาย4ขวา
โรงเรียนซอย26สาย4ซ้าย
โรงเรียนบ้านเขาขวาง
โรงเรียนบ้านแก่งน้ำเย็น
โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม
โรงเรียนบ้านคลองสาริกา
โรงเรียนบ้านซับโศก
โรงเรียนบ้านดีลัง
โรงเรียนบ้านทะเล
โรงเรียนบ้านน้ำสุด
โรงเรียนบ้านฟ่าวงาม
โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน
โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ
โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
โรงเรียนบ้านหนองปีกนก
โรงเรียนบ้านห้วยบง
โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด
โรงเรียนพรหมรังษี
โรงเรียนพัฒนานิคม
โรงเรียนวัดโคกสลุง
โรงเรียนวัดดำรงบุล
โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ
โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง
โรงเรียนวัดหนองนา
โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...