ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองศีรสะเกษ จ.ศรีสะเกษ Tel.091-307-5772

ร้านดอกไม้ เมืองศีรสะเกษ
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองศีรสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
โทร.091-307-5772

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองศีรสะเกษ จ.ศรีสะเกษ) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองศีรสะเกษ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองศีรสะเกษ ,ร้านดอกไม้ เมืองศีรสะเกษ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เมืองศีรสะเกษ(55A-4619)
(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น )
รหัส 55A-4619

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองศีรสะเกษ
บริการส่งดอกไม้ เมืองศีรสะเกษ
โทร. 091-307-5772
ร้านดอกไม้ เมืองศีรสะเกษ(55A-4610)
(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น )
รหัส 55A-4610

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองศีรสะเกษ
บริการส่งดอกไม้ เมืองศีรสะเกษ
โทร. 091-307-5772
ร้านดอกไม้ เมืองศีรสะเกษ(55A-4608)
(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น )
รหัส 55A-4608

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองศีรสะเกษ
บริการส่งดอกไม้ เมืองศีรสะเกษ
โทร. 091-307-5772
ร้านดอกไม้ เมืองศีรสะเกษ(55A-4606)
(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น )
รหัส 55A-4606

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองศีรสะเกษ
บริการส่งดอกไม้ เมืองศีรสะเกษ
โทร. 091-307-5772
ร้านดอกไม้ เมืองศีรสะเกษ(55A-4605)
(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น )
รหัส 55A-4605

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองศีรสะเกษ
บริการส่งดอกไม้ เมืองศีรสะเกษ
โทร. 091-307-5772

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองศีรสะเกษ จ.ศรีสะเกษ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองศีรสะเกษ จ.ศรีสะเกษ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองศีรสะเกษ จ.ศรีสะเกษ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองศีรสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ร้านดอกไม้ เมืองศีรสะเกษ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองศีรสะเกษ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองศีรสะเกษ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองศีรสะเกษ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองศีรสะเกษ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองศีรสะเกษ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองศีรสะเกษ
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
เมืองใต้ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดเพียนาม
หญ้าปล้อง เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดเลียบบูรพาราม(เลียบบุรพาราม)
เมืองใต้ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดเหล่าแค
โพนเขวา เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดเหล่ายอด
จาน เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดแสงอรุณ
น้ำคำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดโนนแกด
ทุ่ม เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดโนนแย้
หญ้าปล้อง เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดโนนจาน
โพธิ์ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดโนนดั่ง
หนองแก้ว เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดโนนทราย
คูซอด เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดโนนสำนัก
หญ้าปล้อง เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดโนนอีปัง
หนองแก้ว เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดโพธิ์
โพธิ์ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดโพธิ์งาม
ตะดอบ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดโพนเขวา
โพนเขวา เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดโพนแดง
หนองไฮ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดโพนข่า
โพนข่า เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดโพนค้อ
โพนค้อ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดกลางสุนทราวาส
โพธิ์ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดก้านเหลือง
หมากเขียบ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดกุดโง้ง
โพนข่า เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดขมิ้น
ทุ่ม เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดขามทอง
น้ำคำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดคูเมือง
หนองครก เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดคูซอด
คูซอด เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดญาณสามัคคี
ซำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดดงบัง
จาน เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดตะดอบ
ตะดอบ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดทุ่ม
ทุ่ม เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดนาสูง
ตะดอบ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดน้ำคำ
น้ำคำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดนิคมศีลาราม
หมากเขียบ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบัวเตย
หนองแก้ว เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านเปือย
ตะดอบ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านเวาะ
คูซอด เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านเวียง
ซำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านเอก
หญ้าปล้อง เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านแดง
คูซอด เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านแดง
จาน เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านแทง
ซำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านโพธิ์
ซำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านกลาง
หมากเขียบ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านก่อ
หนองไฮ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านกอก
โพนเขวา เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านกุดโง้ง
โพนข่า เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านง้อ
น้ำคำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านจาน
จาน เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านซำ
ซำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านบก
โพนข่า เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านหลุบ
ซำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดบ้านหอย
หญ้าปล้อง เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดประชาสามัคคี
น้ำคำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดป่าโนนทราย
โพธิ์ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดป่าศรีสำราญ
หนองครก เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดพานทา
โพธิ์ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดมหาพุทธาราม
เมืองเหนือ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดยางกุด
หมากเขียบ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดวังไฮ
หญ้าปล้อง เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดศรีมิ่งเมือง
โพธิ์ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดสร้างเรือง
หญ้าปล้อง เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดสว่างอารมณ์
น้ำคำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดสว่างอารมณ์
คูซอด เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดสำโรง
หนองแก้ว เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดสิมเก่า
คูซอด เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดสุขสวาทอารมณ์
น้ำคำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหญ้าปล้อง
หญ้าปล้อง เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองเข็ง(หนองแข็ง)
โพนเขวา เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองเทา
ตะดอบ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองแก้ว
หนองแก้ว เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองแคน
ซำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองแวง
โพนเขวา เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองโน
น้ำคำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองไผ่
หญ้าปล้อง เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองไฮ
หนองไฮ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองกิโล
หนองครก เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองครก
หนองครก เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองคำ
น้ำคำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองคู
จาน เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองตะมะ
โพธิ์ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองม่วง
ทุ่ม เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองสองห้อง
หนองครก เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหนองสาด
หนองครก เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหมากเขียบ
หมากเขียบ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหลวงสุมังคลาราม
เมืองใต้ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหัวนา
น้ำคำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดหางว่าว
ทุ่ม เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
วัดอัมพวนาราม
ซำ เมืองศีรสะเกษ ศีรสะเกษ
โรงเรียนใน อ.เมืองศีรสะเกษ

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองศีรสะเกษ จ.ศรีสะเกษ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...