ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ Tel.091-307-5772

ร้านดอกไม้ กันทรารมย์
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
โทร.091-307-5772

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ กันทรารมย์ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่กันทรารมย์ ,ร้านดอกไม้ กันทรารมย์ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ กันทรารมย์(55A-4619)
(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น )
รหัส 55A-4619

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กันทรารมย์
บริการส่งดอกไม้ กันทรารมย์
โทร. 091-307-5772
ร้านดอกไม้ กันทรารมย์(55A-4610)
(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น )
รหัส 55A-4610

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กันทรารมย์
บริการส่งดอกไม้ กันทรารมย์
โทร. 091-307-5772
ร้านดอกไม้ กันทรารมย์(55A-4608)
(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น )
รหัส 55A-4608

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กันทรารมย์
บริการส่งดอกไม้ กันทรารมย์
โทร. 091-307-5772
ร้านดอกไม้ กันทรารมย์(55A-4606)
(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น )
รหัส 55A-4606

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กันทรารมย์
บริการส่งดอกไม้ กันทรารมย์
โทร. 091-307-5772
ร้านดอกไม้ กันทรารมย์(55A-4605)
(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น )
รหัส 55A-4605

ผลงานของ ร้านดอกไม้ กันทรารมย์
บริการส่งดอกไม้ กันทรารมย์
โทร. 091-307-5772

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

ร้านดอกไม้ กันทรารมย์ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด กันทรารมย์ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน กันทรารมย์ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ กันทรารมย์ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ กันทรารมย์ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด กันทรารมย์ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.กันทรารมย์
วัดเมืองน้อย
เมืองน้อย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดเวฬุวนาราม
จาน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดเวฬุวนาราม
จาน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดแสงใหญ่
หนองแวง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดโนนเปือย
จาน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดโนนเรือ
หนองบัว กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดโนนแดง
ยาง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดโนนผึ้ง
โนนสัง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดโนนสวน
เมืองน้อย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดโนนสัง
โนนสัง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดโพธิ์ลังกา
ยาง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดโพธิ์ศรี
หนองแก้ว กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดโพนทราย
หนองบัว กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดกันทรารมณ์
ดูน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดขามป้อม
หนองบัว กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดคำบอน
ดูน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดจำปา
หนองแก้ว กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดทุ่งพาย
หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดทุ่งมั่ง
อีปาด กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดนางกว่าง
ดูน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดนาดี
ผักแพว กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบกขี้ยาง
หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบกบ่าง
ผักแพว กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านเกาะ
ผักแพว กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านเกาะเหล็ก
บัวน้อย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านเกาะเหล็ก
บัวน้อย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านเขวา
ละทาย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านเจี่ย
ทาม กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านเทิน
บัวน้อย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านเหม้า
ละทาย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านโคก
ยาง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านโอ้น
ละทาย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านกล้วย
ยาง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านกอก
ละทาย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านขาม
บัวน้อย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านคล้อ
ดู่ กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านจาน
จาน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านดู่
ดู่ กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านดูน
ดูน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านทาม
ทาม กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านบัวน้อย
บัวน้อย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านยาง
ยาง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านสิม
ดูน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านหนามแท่ง(สระพังทอง)
หนองแวง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านหมัด
ทาม กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบ้านอีปาด
อีปาด กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบูรพา
ทาม กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดบูรพา
จาน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดประชารังสฤษฎิ์
ดูน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดผักแพว
ผักแพว กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดผักบุ้ง
จาน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดพะแนง
จาน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดพันลำ
บัวน้อย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดมะกรูด
ดูน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดยางน้อย
ละทาย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดละทาย
ละทาย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดศรีสุมังคลาราม
ดูน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดศิริราษฎร์
ดูน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดสระบัว
หนองแก้ว กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดสระสิม
ทาม กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดสร้างเหล่า
ยาง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดสวนฝ้าย
ผักแพว กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดสวนอ้อย
ผักแพว กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดสว่างวราราม
หนองแก้ว กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดสุวรรณาราม
ดูน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองเทา
เมืองน้อย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองเรือ
ละทาย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองแวง
หนองแวง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองแวง
บัวน้อย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองโอง
โนนสัง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองไฮ
อีปาด กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองกก
ยาง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองดุม
หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองถ่ม
ดู่ กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองถ่มธรรมาวาส
หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองทามใหญ่
ดูน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองน้ำเต้า
เมืองน้อย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองบอน
ดูน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองบัว
หนองบัว กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองบัวไชยวาน
โนนสัง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองม่วง
หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองม่วง
ผักแพว กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองมุกข์
เมืองน้อย กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองหวาย
โนนสัง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหนองหัวช้าง
หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดหัวสะพาน
โนนสัง กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
วัดอาลัย
จาน กันทรารมย์ ศีรสะเกษ
โรงเรียนใน อ.กันทรารมย์
โรงเรียนแวงแก้ววิทยา
โรงเรียนกระดุมทองวิทยา
โรงเรียนกันทรารมณ์
โรงเรียนบัวน้อยวิทยา
โรงเรียนบ้านเกาะ
โรงเรียนบ้านเขวา
โรงเรียนบ้านเจี่ย
โรงเรียนบ้านเทิน
โรงเรียนบ้านเปือย
โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ
โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง
โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านโคก
โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้
โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา
โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ
โรงเรียนบ้านกล้วย
โรงเรียนบ้านกอก
โรงเรียนบ้านกอกหัวนา
โรงเรียนบ้านขาม
โรงเรียนบ้านขาม
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)
โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่226
โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านจาน
โรงเรียนบ้านจิกกะลา
โรงเรียนบ้านดู่
โรงเรียนบ้านดูนสิม
โรงเรียนบ้านทาม
โรงเรียนบ้านทุ่งพาย
โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง
โรงเรียนบ้านนาดี
โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง
โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน
โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ
โรงเรียนบ้านบูรพา
โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)
โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา
โรงเรียนบ้านพันลำ
โรงเรียนบ้านมะกรูด
โรงเรียนบ้านยาง
โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี
โรงเรียนบ้านละทาย
โรงเรียนบ้านลือชัย
โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง
โรงเรียนบ้านสีถาน
โรงเรียนบ้านหนองเทา
โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)
โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
โรงเรียนบ้านหนองโอง
โรงเรียนบ้านหนองไฮ
โรงเรียนบ้านหนองกก
โรงเรียนบ้านหนองกี่
โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง
โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฏร์อนุสรณ์)
โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน
โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน
โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง
โรงเรียนบ้านหนองมะแซว
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
โรงเรียนบ้านหนองหวาย
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง
โรงเรียนบ้านหนามแท่ง
โรงเรียนบ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านอาลัย
โรงเรียนบ้านอีต้อม
โรงเรียนบ้านอีปาด
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
โรงเรียนผักแพววิทยา
โรงเรียนมารดาทรงธรรม
โรงเรียนละทายวิทยา
โรงเรียนหนองถ่มวิทยา
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...