ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ Tel.091-307-5772.

ร้านดอกไม้ ราษีไศล
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
โทร.091-307-5772.

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ ราษีไศล บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่ราษีไศล ,ร้านดอกไม้ ราษีไศล ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ ราษีไศล(55A-4619)
(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น )
รหัส 55A-4619

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ราษีไศล
บริการส่งดอกไม้ ราษีไศล
โทร. 091-307-5772.
ร้านดอกไม้ ราษีไศล(55A-4610)
(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น )
รหัส 55A-4610

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ราษีไศล
บริการส่งดอกไม้ ราษีไศล
โทร. 091-307-5772.
ร้านดอกไม้ ราษีไศล(55A-4608)
(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น )
รหัส 55A-4608

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ราษีไศล
บริการส่งดอกไม้ ราษีไศล
โทร. 091-307-5772.
ร้านดอกไม้ ราษีไศล(55A-4606)
(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น )
รหัส 55A-4606

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ราษีไศล
บริการส่งดอกไม้ ราษีไศล
โทร. 091-307-5772.
ร้านดอกไม้ ราษีไศล(55A-4605)
(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น )
รหัส 55A-4605

ผลงานของ ร้านดอกไม้ ราษีไศล
บริการส่งดอกไม้ ราษีไศล
โทร. 091-307-5772.

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

ร้านดอกไม้ ราษีไศล บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด ราษีไศล ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน ราษีไศล ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ ราษีไศล ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ ราษีไศล นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด ราษีไศล ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.ราษีไศล
วัดเพียมาตร
หนองแค ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดเมืองแคนใหญ่
เมืองแคน ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดเมืองแคนน้อย
เมืองแคน ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดเมืองคง
เมืองคง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดเห็ดผึ่งหนองก่าม
หนองหมี ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดแสนแก้ว
หนองหมี ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดแสนสุขโนนตุ่น
บัวหุ่ง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดโกทา
หนองอึ่ง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดโต่งโต้น
หนองอึ่ง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดโพธาราม
จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดโพธิ์ศรีหนองกก
บัวหุ่ง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดใต้
เมืองคง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดกระเดา(บ้านกระเดา)
ดู่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดกลาง
เมืองคง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดกัลยาโฆสิตาราม
เมืองคง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดคอนไม้งาม
หนองหมี ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดคูสระ
ไผ่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดจิกสังข์ทอง
จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดดงแคง
ด่าน ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดดวนน้อย
เมืองแคน ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดดอนขี้มอด
ดู่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดดอนงูเหลือม
หนองแค ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดดอนม่วง
ดู่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดทับส่วย
ด่าน ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดท่าสว่างอารมณ์
ส้มป่อย ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดนาแปะ
หนองอึ่ง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดน้ำอ้อมน้อย
หว้านคำ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบัวหุ่ง
บัวหุ่ง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านเชือก
จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านเปือย
หนองอึ่ง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านเมี่ยง
ไผ่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านแสง
เมืองแคน ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านโก
ส้มป่อย ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านโง้ง
ส้มป่อย ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านไผ่
ไผ่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านกอย
ดู่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านครั่ง
ดู่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านด่าน
ด่าน ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านด่าน
ไผ่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านดู่
ดู่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านตัง
หนองแค ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านผึ้ง
หนองแค ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านหน้องกก
บัวหุ่ง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านห้วย
บัวหุ่ง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบ้านหว้าน
หว้านคำ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดบึงหมอก
ส้มป่อย ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดปลาขาว
หนองแค ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดป่าบ้านบาก
หนองอึ่ง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดมะพัก
จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดมะยาง
หนองแค ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดยางใหญ่
เมืองแคน ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดศรีสุมังบัวหุ่ง
บัวหุ่ง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดส้มป่อยใหญ่
ส้มป่อย ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดส้มป่อยน้อย
ส้มป่อย ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดสร้างแก้ว
ไผ่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดสร้างปี่
ไผ่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดสะคาม
จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดสุขเกษม
ดู่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดหนองแค
หนองแค ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดหนองโง้ง
หว้านคำ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดหนองดุม
ไผ่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดหนองบัวคง
ด่าน ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดหนองปะอุง
หว้านคำ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดหนองยาง
ไผ่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดหนองศาลา
สร้างปี่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดหนองสวง
สร้างปี่ ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดหนองหมี
หนองหมี ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดหลักด่าน
ด่าน ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดหัวขัว
บัวหุ่ง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดหัวดง
หนองหมี ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดอีหนา
บัวหุ่ง ราษีไศล ศีรสะเกษ
วัดฮ่องข่า
หนองอึ่ง ราษีไศล ศีรสะเกษ
โรงเรียนใน อ.ราษีไศล
โรงเรียนเบญจประชาสรรค์
โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม
โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา)
โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม
โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร2(บ้านหนองศาลา)
โรงเรียนด่านอุดมศึกษา
โรงเรียนบ้านเชือก
โรงเรียนบ้านเปือยขาม
โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน
โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ
โรงเรียนบ้านโก
โรงเรียนบ้านโกทา
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
โรงเรียนบ้านโนนตุ่น
โรงเรียนบ้านไผ่
โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง
โรงเรียนบ้านกอย
โรงเรียนบ้านครั่ง
โรงเรียนบ้านคูสระ
โรงเรียนบ้านจิก
โรงเรียนบ้านดงแดง
โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม
โรงเรียนบ้านดอนงูเหลือม
โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านด่านนอกดง
โรงเรียนบ้านดู่ค้อ
โรงเรียนบ้านตัง
โรงเรียนบ้านท่า
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย
โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านบากเรือ
โรงเรียนบ้านบึงหมอก
โรงเรียนบ้านปลาขาว
โรงเรียนบ้านมะฟัก
โรงเรียนบ้านมะยาง
โรงเรียนบ้านยาง
โรงเรียนบ้านสร้างปี่
โรงเรียนบ้านหนองแค
โรงเรียนบ้านหนองโง้ง
โรงเรียนบ้านหนองกก
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ
โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.2)
โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านห้วย
โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง
โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านฮ่องข่า
โรงเรียนราษีไศล
โรงเรียนส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
โรงเรียนหวายคำวิทยา
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...