ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ Tel.091-307-5772

ร้านดอกไม้ อุทุมพรพิสัย
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
โทร.091-307-5772

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ อุทุมพรพิสัย บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่อุทุมพรพิสัย ,ร้านดอกไม้ อุทุมพรพิสัย ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ อุทุมพรพิสัย(55A-4619)
(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น )
รหัส 55A-4619

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุทุมพรพิสัย
บริการส่งดอกไม้ อุทุมพรพิสัย
โทร. 091-307-5772
ร้านดอกไม้ อุทุมพรพิสัย(55A-4610)
(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น )
รหัส 55A-4610

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุทุมพรพิสัย
บริการส่งดอกไม้ อุทุมพรพิสัย
โทร. 091-307-5772
ร้านดอกไม้ อุทุมพรพิสัย(55A-4608)
(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น )
รหัส 55A-4608

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุทุมพรพิสัย
บริการส่งดอกไม้ อุทุมพรพิสัย
โทร. 091-307-5772
ร้านดอกไม้ อุทุมพรพิสัย(55A-4606)
(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น )
รหัส 55A-4606

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุทุมพรพิสัย
บริการส่งดอกไม้ อุทุมพรพิสัย
โทร. 091-307-5772
ร้านดอกไม้ อุทุมพรพิสัย(55A-4605)
(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษเท่านั้น )
รหัส 55A-4605

ผลงานของ ร้านดอกไม้ อุทุมพรพิสัย
บริการส่งดอกไม้ อุทุมพรพิสัย
โทร. 091-307-5772

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

ร้านดอกไม้ อุทุมพรพิสัย บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด อุทุมพรพิสัย ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อุทุมพรพิสัย ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ อุทุมพรพิสัย ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ อุทุมพรพิสัย นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด อุทุมพรพิสัย ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.อุทุมพรพิสัย
วัดเกษมสุข
ตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดเจริญธรรม
หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดเจียงวง
หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดเทพปราสาท
ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดแสนคูณ
ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโคกกลาง
อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโคกหล่าม
อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโนนเค็ง
หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโนนเปือย
อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโนนใหญ่
โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโนนกลาง
แข้ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโนนดู่
อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโนนน้อย
อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโนนยาง
อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโนนสาย
แขม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโพธิ์ชัย
โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโพธิ์ศรีโคกจาน
ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโพธิ์ศรีก้านเหลือง
ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโพธิ์ศรีสุธาราม
อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโพนเมือง
ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดโพนทอง
แขม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดไตรมาศ
รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดกงพาน
ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดกระเบา
ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดขนวน
ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดขะยูง
ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดขี้เหล็ก
รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดค้อยางหล่อ
หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดจำปาโนนสูง
แขม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดซุงงู
ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดทองเทพ
แขม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดทุ่งสว่าง
ตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดธรรมมะประชาสันติ
สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดธาตุน้อย
ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดนาโนน
หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดนานวน
โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านเดื่อ
แขม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านเพ็ก
รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านเหงียง
แขม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านเหงี่ยง
โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านแข้
แข้ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านแขม
แขม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านแต้
แต้ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านแสง
โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านโคก
ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านโคกกลางน้อย
อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านโต๊ะ
โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านโนน
รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านโนน
แขม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านโนน
แข้ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านโนนสูง
อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านกระจ๊ะ
โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านกลาง
ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านกอก
หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านก่อหนองหว้า
หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านกุง
หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านค้อ
รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านค้อ
กำแพง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านจิก
อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านชำ
รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านดง
โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านดู่
ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านตลาด
สำโรง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านตลาด
หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านทุ่งไชย(ชัยมงคล)
ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านนกเจ่า
รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านบอน
โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านผือ
แขม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านฝาง
ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านพลับ
ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านม่วง
แต้ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านยาง
ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านสมอ
โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านหนองไฮ
หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านห่อง
ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดบ้านหอย
หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดปะหละ
ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดปะอาว
ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดป่าบ้านแก
สำโรง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดป่าบ้านกลาง
หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดพงพรต
หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดม่วง
แต้ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดยางเอือด
สำโรง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดยางน้อย
ตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดรังแร้ง
รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดศรีแก้ว
ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดศรีมงคลรัตนาราม
โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดศรีอุทุมพร
สำโรง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดส้มป่อยน้อย
สำโรง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดสระกำแพงใหญ่
กำแพง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดสระภู
กำแพง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดสร้างเรือ
กำแพง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดสร้างแก้ว
อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดสวนฝ้าย
สำโรง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดสว่างกงพาน
ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดสะเดา
โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดสำโรงใหญ่
สำโรง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดสำโรงน้อย
หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดสำโรงน้อย
หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดสุทธิเทพวราราม
แขม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดหนองเต่า
กำแพง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดหนองเหล็ก
ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดหนองเหล็ก
อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดหนองแคน
ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดหนองแปน
แขม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดหนองใหญ่สีดาราม
แขม อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดหนองดีปลี
หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดหนองบัว
หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดหนองยาง
ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดหนองลุง
ตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดหนองหญ้าปล้อง
หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดหนองหว้า
หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดหนองห้าง
หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดหัวช้าง
หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดอ้อมแก้ว
ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดอะลาง
แข้ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
วัดอี่หล่ำ
อีหล่ำ อุทุมพรพิสัย ศีรสะเกษ
โรงเรียนใน อ.อุทุมพรพิสัย
โรงเรียนเคียวนำ
โรงเรียนเพิ่มพิทยา
โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา
โรงเรียนกำแพง
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
โรงเรียนทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม
โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ
โรงเรียนบ้านแข้
โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง
โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง)
โรงเรียนบ้านโคก
โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา)
โรงเรียนบ้านโคกหล่าม
โรงเรียนบ้านโนนเค็ง
โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านโนนกลาง
โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านโนนน้อย
โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว
โรงเรียนบ้านโนนสูง
โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี
โรงเรียนบ้านโพนเมือง
โรงเรียนบ้านกงพาน
โรงเรียนบ้านกลาง(ประชาคมวิทยา)
โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)
โรงเรียนบ้านกุง
โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว
โรงเรียนบ้านขวาว
โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก
โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
โรงเรียนบ้านตลาดพัฒนา
โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านนาโนน
โรงเรียนบ้านบอนใหญ่
โรงเรียนบ้านปะหละ
โรงเรียนบ้านปะอาว
โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านพงพรต
โรงเรียนบ้านพลับ
โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า
โรงเรียนบ้านยางเอือด
โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์)
โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่161
โรงเรียนบ้านสระภู
โรงเรียนบ้านสะเดา
โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)
โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
โรงเรียนบ้านหนองคู(อ.ส.พ.ป.23)
โรงเรียนบ้านหนองยาง
โรงเรียนบ้านหนองลุง
โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
โรงเรียนบ้านหนองห้าง
โรงเรียนบ้านหอย
โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว
โรงเรียนบ้านอะลาง
โรงเรียนบ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา
โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
โรงเรียนอุทุมพรวิทยา
โรงเรียนอุทุมพรวิทยาบ้านกำแพง

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...