ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด หาดใหญ่ จ.สงขลา สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ หาดใหญ่
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ หาดใหญ่ จ.สงขลา
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ หาดใหญ่ จ.สงขลา) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ หาดใหญ่ บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่หาดใหญ่ ,ร้านดอกไม้ หาดใหญ่ ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ หาดใหญ่(57A-4823)
(เฉพาะจังหวัดสงขลาเท่านั้น )
รหัส 57A-4823
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หาดใหญ่
บริการส่งดอกไม้ หาดใหญ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หาดใหญ่(57A-4816)
(เฉพาะจังหวัดสงขลาเท่านั้น )
รหัส 57A-4816
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หาดใหญ่
บริการส่งดอกไม้ หาดใหญ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หาดใหญ่(57A-4811)
(เฉพาะจังหวัดสงขลาเท่านั้น )
รหัส 57A-4811
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หาดใหญ่
บริการส่งดอกไม้ หาดใหญ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หาดใหญ่(57A-4810)
(เฉพาะจังหวัดสงขลาเท่านั้น )
รหัส 57A-4810
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หาดใหญ่
บริการส่งดอกไม้ หาดใหญ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หาดใหญ่(57A-4809)
(เฉพาะจังหวัดสงขลาเท่านั้น )
รหัส 57A-4809
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หาดใหญ่
บริการส่งดอกไม้ หาดใหญ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หาดใหญ่(57A-4805)
(เฉพาะจังหวัดสงขลาเท่านั้น )
รหัส 57A-4805
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หาดใหญ่
บริการส่งดอกไม้ หาดใหญ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ หาดใหญ่(57A-4803)
(เฉพาะจังหวัดสงขลาเท่านั้น )
รหัส 57A-4803
ราคา 4000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ หาดใหญ่
บริการส่งดอกไม้ หาดใหญ่
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ หาดใหญ่ จ.สงขลา )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด หาดใหญ่ จ.สงขลา เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด หาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ หาดใหญ่ จ.สงขลา

ร้านดอกไม้ หาดใหญ่ บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด หาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน หาดใหญ่ ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ หาดใหญ่ ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ หาดใหญ่ นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด หาดใหญ่ ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.หาดใหญ่
วัดเกาะ
ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
วัดเขากลอย
ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา
วัดเจริญราษฎร์
ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา
วัดเทพชุมนุม
บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
วัดเนินไศล
น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา
วัดแม่เตย
ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา
วัดโคกนาว
คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
วัดโคกสมานคุณ
หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
วัดโคกสูง
ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา
วัดคลองเปล
คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
วัดคลองเรียน
คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
วัดคลองแห
คลองแห หาดใหญ่ สงขลา
วัดควนเนียง
พะตง หาดใหญ่ สงขลา
วัดควนลัง
ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
วัดฉื่อฉาง
หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
วัดชลธารประสิทธิ์
คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
วัดชัยชนะสงคราม
ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
วัดดอน
คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
วัดท่าเคียน
ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
วัดท่าแซ
คลองอู่ตะเภา หาดใหญ่ สงขลา
วัดท่าข้าม
ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา
วัดท่านางหอม
น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา
วัดทุ่งงาย
ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
วัดทุ่งลุง
พะตง หาดใหญ่ สงขลา
วัดน้ำน้อยใน
น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา
วัดน้ำน้อยนอก
น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา
วัดบางโหนด
คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
วัดบางธน
บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
วัดบ้านไร่
บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
วัดปทุมธาราวาส
บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
วัดพระบาท
บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
วัดพรุเตาะ
ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
วัดพรุชะบา
ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา
วัดพุทธิการาม
คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
วัดมงคลเทพาราม
หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
วัดม่วงค่อม
ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
วัดมหัตตมังคลาราม
ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
วัดวิมลคุณากร
บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
วัดศรีษะคีรี
น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา
วัดศรีสว่างวงศ์
หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
วัดหาดใหญ่สิตาราม
ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา
วัดหินเกลี้ยง
ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา
วัดหูแร่
ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา
วัดอัมพวัน
คลองแห หาดใหญ่ สงขลา
วัดอู่ตะเภา
คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา
โรงเรียนใน อ.หาดใหญ่
โรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่
โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา
โรงเรียนแสงทองวิทยา
โรงเรียนกอบการญจน์ศึกษา
โรงเรียนกิตติวิทย์
โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
โรงเรียนคูเต่าวิทยา
โรงเรียนชาตรีวิทยา
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย
โรงเรียนดรุณวิทยา
โรงเรียนดรุณศึกษา
โรงเรียนดารุลอัฎฟาลมูลนิธิ
โรงเรียนทวีรัตน์
โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา
โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร
โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม
โรงเรียนธิดานุเคราะห์
โรงเรียนบ้านเกาะนก
โรงเรียนบ้านเกาะหมี
โรงเรียนบ้านโปะหมอ
โรงเรียนบ้านใต้
โรงเรียนบ้านไร่
โรงเรียนบ้านคลองเปล
โรงเรียนบ้านคลองปอม
โรงเรียนบ้านคลองหวะ(ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง)
โรงเรียนบ้านควน
โรงเรียนบ้านฉลุง
โรงเรียนบ้านท่าไทร
โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย
โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
โรงเรียนบ้านทุ่งงาย
โรงเรียนบ้านทุ่งจัง
โรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา
โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้า
โรงเรียนบ้านนาแสน
โรงเรียนบ้านบางแฟบ
โรงเรียนบ้านบึงพิชัย
โรงเรียนบ้านวังพา
โรงเรียนบ้านวังหรัง
โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านหินผุด
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์
โรงเรียนพลวิทยา
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
โรงเรียนพะตงวิยามูลนิธิ
โรงเรียนพัฒนศึกษา
โรงเรียนรักเมืองไทย6(โตนงาช้าง)
โรงเรียนวรพัฒน์
โรงเรียนวัดเขากลอย
โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์
โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
โรงเรียนวัดแม่เตย
โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
โรงเรียนวัดคลองแห
โรงเรียนวัดควนเนียง
โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่11
โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์
โรงเรียนวัดดอน
โรงเรียนวัดท่าแซ
โรงเรียนวัดท่าข้าม
โรงเรียนวัดท่านางหอม
โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่198
โรงเรียนวัดบางลึก
โรงเรียนวัดพรุเตาะ
โรงเรียนวัดม่วงค่อม
โรงเรียนวัดศีรษะคีรี
โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง
โรงเรียนวัดหูแร่
โรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา
โรงเรียนศรีนคร
โรงเรียนศรีสง่างวงศ์
โรงเรียนสงขลาวัฒนา
โรงเรียนสมัยศึกษา
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
โรงเรียนสวัสดิ์บวร
โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร
โรงเรียนส่องแสงวิทยา1997
โรงเรียนส่องแสงวิทยา2000
โรงเรียนสุวรรณวงศ์
โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์
โรงเรียนอนุบาลกาญจนวนิช
โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
โรงเรียนอนุบาลบุญเลิศอนุสรณ์(สหวิทยา)
โรงเรียนอนุบาลมณีสุข
โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์
โรงเรียนอนุบาลสุพัฒโน
โรงเรียนอนุบาลอรัญดร

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...