ส่งดอกไม้.net
เพิ่มเพื่อน
บริการส่งดอกไม้ และ ส่งพวงหรีด เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ร้านดอกไม้ เมืองสมุทรสงคราม
บริการส่งพวงหรีด และส่งดอกไม้ เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

Service Area : พื้นที่จัดส่งดอกไม้

ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม) เปิดทำการ
ร้านดอกไม้ เมืองสมุทรสงคราม บริการจัดส่งพวงหรีดดอกไม้สด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตระกร้าดอกไม้ ในพื้นที่เมืองสมุทรสงคราม ,ร้านดอกไม้ เมืองสมุทรสงคราม ของเราเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามเทศกาล ซึ่งท่านสามารถดูผลงานต่างๆที่เราเคยจัดทำและจัดส่งให้ลูกค้าได้ดังนี้

ร้านดอกไม้ เมืองสมุทรสงคราม(60A-5017)
(เฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามเท่านั้น )
รหัส 60A-5017
ราคา 2000 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองสมุทรสงคราม
บริการส่งดอกไม้ เมืองสมุทรสงคราม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองสมุทรสงคราม(60A-5016)
(เฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามเท่านั้น )
รหัส 60A-5016
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองสมุทรสงคราม
บริการส่งดอกไม้ เมืองสมุทรสงคราม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองสมุทรสงคราม(60A-5015)
(เฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามเท่านั้น )
รหัส 60A-5015
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองสมุทรสงคราม
บริการส่งดอกไม้ เมืองสมุทรสงคราม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองสมุทรสงคราม(60A-5014)
(เฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามเท่านั้น )
รหัส 60A-5014
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองสมุทรสงคราม
บริการส่งดอกไม้ เมืองสมุทรสงคราม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg
ร้านดอกไม้ เมืองสมุทรสงคราม(60A-5005)
(เฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามเท่านั้น )
รหัส 60A-5005
ราคา 1500 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง)

ผลงานของ ร้านดอกไม้ เมืองสมุทรสงคราม
บริการส่งดอกไม้ เมืองสมุทรสงคราม
โทร. สั่งซื้อทาง Line Id:@302lsppg

ราคา และ เงื่อนไขการให้บริการของ ส่งดอกไม้.net (ร้านดอกไม้ เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม )

 • รูปภาพ พวงหรีด แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และช่อดอกไม้ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเพียงตัวอย่างผลงานของเราเท่านั้น ไม่ใช่แบบที่ใช้สำหรับการสั่งซื้อ เนื่องจากการจัดช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ และพวงหรีด เป็นงานฝีมือที่จัดทำเมื่อมีคำสั่งซื้อเท่านั้น รูปแบบจึงอาจจะแตกต่างกันได้
 • ในการจัดทำพวงหรีด ช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ และกระเช้าดอกไม้นั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดในรูปแบบของเราเท่านั้น แต่ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสีได้ เช่น ขาวเขียว ขาวชมพู เป็นต้น อนึ่งถึงแม้ว่าลูกค้าจะกำหนดโทนสี แต่ช่างจัดดอกไม้ อาจจะปรับแต่งโดยการแซมดอกไม้สีอื่นลงไปเพิ่มอีกก็ได้หากทางเราเห็นว่าเหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการงดถ่ายรูปหน้างานทุกกรณี
 • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในทุกกรณี
 • สำหรับการจัดส่งพวงหรีด เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม เราจะจัดส่งช่วงเวลาเดียวเท่านั้น คือ ช่วงค่ำก่อนเวลา 21.00 น.
 • หากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ กรุณาชำระเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จะต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง หากผิดเงื่อนไขข้างต้น ทางเราอาจจะดำเนินการจัดส่งในวันทำการถัดไป
 • ในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด กรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • ในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ กรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับที่สามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณี
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น หากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติม
 • ในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ชัดเจน หากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
ข้าพเจ้ารับทราบ และยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อแล้ว
(กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการก่อน)

พื้นที่ให้บริการของ ร้านดอกไม้ เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

ร้านดอกไม้ เมืองสมุทรสงคราม บริการจัดส่งดอกไม้ และส่งพวงหรีด เมืองสมุทรสงคราม ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน เมืองสมุทรสงคราม ,ในการส่งพวงหรีด หรือส่งดอกไม้ เมืองสมุทรสงคราม ทุกครั้งท่านควรตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการส่งดอกไม้ เมืองสมุทรสงคราม นั้น วิธีที่รัดกุมที่สุด ท่านควรให้เบอร์ผู้รับแก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถสอบถามเส้นทางที่ชัดเจนกับผู้รับได้ หรือแม้กระทั่งการส่งพวงหรีด เมืองสมุทรสงคราม ก็เช่นกันท่านควรให้เบอร์เจ้าภาพกับเรา เพื่อเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางที่ถูกต้องกับทางเจ้าภาพได้ เพราะ ชื่อวัด หรือชื่อสถานที่อาจจะซ้ำๆกัน หากไม่ใช่ผู้ที่มีความชำนาญในพื้นที่ก็อาจจะเกิดความสับสนได้

วัดใน อ.เมืองสมุทรสงคราม
วัดเจริญสุนทราราม
บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดเพชรสมุทร
แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดแก้วฟ้า
บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดแม่น้ำ(บางนางจีนนอก)
บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดโพงพาง
บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดโรงธรรม
บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดใหญ่
แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดคลองโคน
คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดคู้สนามจันทร์
บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดจันทร์เจริญสุข
บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดช่องลม
บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดดาวโด่ง
คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดท้ายหาด
ท้ายหาด เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดธรรมนิมิต
แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดธรรมประดิษฐ์
คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดธรรมประสิทธิ์
คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดธรรมสถิตติ์วราราม
บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดน้อยแสงจันทร์
ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดนางตะเคียน
คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดนางพิมพ์
บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดบางแก้ว
บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดบางขันแตก
บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดบางจะเกร็ง
บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดบางนางจีนกลาง
บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดบางประจัน
ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดประทุมคณาวาส
แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดป้อมแก้ว
แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดปากลัด
คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดปากสมุทร
แหลมใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดพวงมาลัย
แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดพักตราราม
บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดลาดเป้ง
นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดลาดใหญ่
ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดวชิรคาม
ท้ายหาด เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดศรัทธาธรรม
บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดศรีศรัทธาธรรม
คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดศรีสุวรรณคงคาราม
บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
วัดสวนแก้วอุทยาน
ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
โรงเรียนใน อ.เมืองสมุทรสงคราม
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
โรงเรียนเอื้อวิทยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา70(บ้านบางแก้ว)
โรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน
โรงเรียนดรุณานุกูล
โรงเรียนถาวรานุกูล
โรงเรียนท้ายหาด
โรงเรียนบ้านเขตเมือง
โรงเรียนบ้านคลองบางกก
โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่
โรงเรียนบ้านตะวันจาก
โรงเรียนบ้านบางบ่อ
โรงเรียนบ้านลาดใหญ่
โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี
โรงเรียนประกอบวิทยา
โรงเรียนปุโรทกานนท์บูรณะ
โรงเรียนวัดโรงธรรม(มิตรภาพที่70)
โรงเรียนวัดคลองโคน
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์สาขาวัดศรีศรัทธาธรรม
โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุข
โรงเรียนวัดช่องลม(ธรรมโชติ)
โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)
โรงเรียนวัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)
โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)
โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)
โรงเรียนวัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)
โรงเรียนวัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
โรงเรียนวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)
โรงเรียนวัดปากสมุทรสาขาบ้านคลองสองร่อง
โรงเรียนวัดลาดเป้ง
โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนวัดสวนแก้ว
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม

รูปภาพที่ปรากฎด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางในการจัดช่อดอกไม้ พวงหรีด แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ คร่าวๆเท่านั้น ซึ่งผลงานที่จัดจริงอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
อนึ่ง ลูกค้าสามารถกำหนดโทนสี หรือชนิดของดอกไม้ที่ท่านต้องการได้ แต่รูปแบบของงานจริงอาจจะไม่ตรงตามรูปที่แสดง
เพราะการจัดดอกไม้ หรือพวงหรีดนั้นเป็นงานฝีมือ อาจจะมีความแปรผันไปบ้างในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่ฝีมือและความถนัดของช่างผู้จัด อีกทั้งชนิดของดอกไม้ที่นำมาจัดก็อาจจะแปรผันไปตามฤดูกาล หรือสภาวะการเกิดโรคระบาดของพืชในบางครั้งได้

กรุณาเลือกจังหวัดที่ท่านต้องการจัดส่ง :
กรุณาเลือกเขตที่ท่านต้องการ :
ค่าขนส่ง
***ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่จัดส่ง
กรณีส่งในกรุงเทพฯ: ไม่มีค่าจัดส่ง ยกเว้นเขตหนองจอก ,ประเวศ และทุ่งครุ จะมีค่าจัดส่ง 500 บาท
ในกรณีส่งต่างจังหวัด: หากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตเทศบาลของอำเภอเมือง จะไม่มีค่าจัดส่ง แต่หากอยู่นอกเขตเทศบาล หรืออยู่ต่างอำเภอจะมีค่าจัดส่งประมาณ 500-1,500 บาท
(เราจะทราบอัตราค่าขนส่งก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งสถานที่จัดส่งที่ชัดเจนให้กับเราแล้วเท่านั้น)
×
งดจัดส่งในพื้นที่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม เป็นการชั่วคราว
ขออภัยในความไม่สะดวก
ส่งดอกไม้.net


ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :

ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


กรุณารอสักครู่ ...